PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 440 Rachunkowość a controlling | 372--381
Tytuł artykułu

Wykorzystanie modeli logitowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Use of Logit Models to The Assessment of The Financial Standing of Enterprises Operating in The Special Economic Zones in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zostały zaprezentowane modele analizy logitowej, które są zaliczane do systemów wczesnego ostrzegania o zagrożeniu upadłością przedsiębiorstwa. Wyniki otrzymane za pomocą tych modeli pozwalają na ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, a więc mogą wpływać na racjonalizację zarządzania przedsiębiorstwami i ich kontroli np. przez rady nadzorcze, biegłych rewidentów czy też sądy gospodarcze. Na podstawie wyników z próby 25 przedsiębiorstw stwierdzono, że 23 z nich odznacza się dobrą sytuacją finansową, natomiast w przypadku pozostałych dwóch przedsiębiorstw nie jest możliwe zajęcie stanowiska. W związku z tym należałoby dokonać weryfikacji za pomocą innych metod oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Autor podsumowuje, że funkcje logitowe są jedynie elementami wspomagającymi procesy decyzyjne, a nie metodami mogącymi je w sposób zero-jedynkowy zastąpić(abstrakt oryginalny)
EN
This article was an attempt to assess the financial condition of twenty five companies operating in Special Economic Zones in Poland. The assessment was made by three models of the logit analysis designed for companies operating in Poland. At the end of the work, the author has included a summary and drawn conclusions that twenty three of the analyzed companies are not at risk of bankruptcy. Presented logit models properly reflect financial standing of researched companies and the evaluation of the companies financial situation should be made by many methods(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Antonowicz P., 2010, Zastosowanie macierzy klasyfikacji przedsiębiorstw do oceny zdolności predykcyjnych 52 modeli Z-Score, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, nr 272/1, Zarządzanie i Marketing, z. 17, Rzeszów.
 • Gruszczyński M., 1996, Wielomianowy model logitowy dla makrodanych, Przegląd Statystyczny, z. 1-2, s. 100.
 • Gruszczyński M., 2003, Modele mikroekonometrii w analizie i prognozowaniu zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, nr 34, Warszawa.
 • Grzegorzewska E., Runowski H., 2008, Zdolności prognostyczne polskich modeli dyskryminacyjnych w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw rolniczych, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 95, z. 3/4, s. 84.
 • Hadasik D., 1998, Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Seria II, Prace habilitacyjne, z. 153, Poznań.
 • Keasey K., Watson R., 1987, Non-financial symptoms and the prediction of small company failure: A Test of Rgenti's Hypotheses, Journal of Business Finance and Accounting, No. 14(3), s. 352.
 • Kitowski J., 2011, Bariery wiarygodnego stosowania metod dyskryminacyjnych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 639, [w:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, Szczecin, s. 71-80.
 • Kitowski J., 2013, Sposoby ujmowania kryterium uwarunkowań działalności w metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 59, Szczecin, s. 156.
 • Korol T., 2010, Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kulawik J., 1996, Modele scoringowe w kredytowaniu rolnictwa USA i Kanady, Bank i Kredyt, nr 6-7, s. 72.
 • Lichota W., 2009, Metody wczesnego ostrzegania o zmianach sytuacji finansowej przedsiębiorstw, Wiadomości Statystyczne, nr 10, Warszawa, s. 31.
 • Mączyńska E., Zawadzki M., 2006, Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, Ekonomista, nr 2, s. 205-235.
 • Nam J.H., Jinn T., 2000, Bankruptcy prediction: Evidence from Korean Listed Companies during the IMF Crisis, Journal of International Financial Management and Accounting, Vol. 11, No. 3, s. 180.
 • Ostasiewicz W. (red.), 1998, Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Prusak B., 2005, Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Stępień P., Strąk T., 2004, Wielowymiarowe modele logitowe oceny zagrożenia bankructwem polskich przedsiębiorstw, [w:] Zarzecki D. (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 443-452.
 • Wędzki D., 2000, Problem wykorzystania analizy wskaźnikowej do przewidywania upadłości polskich przedsiębiorstw - studium przypadków, Bank i Kredyt, nr 5, s. 54.
 • Wędzki D., 2005, Zastosowanie logitowego modelu upadłości przedsiębiorstw, Ekonomista, nr 5, s. 691-705.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442794

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.