PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 149 | 61--75
Tytuł artykułu

Imperatyw inteligencji przedsiębiorstwa wobec zmian w otoczeniu

Warianty tytułu
The Imperative of Enterprise Intelligence in view of Environmental Changes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem zainteresowania jest inteligencja przedsiębiorstwa rozpatrywana jako jego cecha opisująca zdolność sprostania zmiennym warunkom w otoczeniu. Wobec dynamicznych i złożonych zmian w otoczeniu inteligencja przedsiębiorstwa warunkuje konkurencyjność poprzez przynajmniej nadążne dostosowywanie się przedsiębiorstwa do zmian na rynku i w tzw. dalszym otoczeniu. Celem opracowania jest ustalenie sposobów przygotowywania się przedsiębiorstw do zmian w otoczeniu w zakresie architektury zasobów i procesów oraz zdolności. Treść opracowania opiera się na założeniu, że przedsiębiorstwo nieustannie modyfikuje swoje zachowania na rynku jako skutek warunków w otoczeniu oraz wiedzy i uczenia się. W opracowaniu wykorzystano dane empiryczne, które są fragmentarycznymi wynikami badań z roku 2015. (abstrakt oryginalny)
EN
The interest is focused on the enterprise intelligence treated as a corporate quality with regard to the skill of coping with the changing environmental conditions. In view of dynamic and complex environmental changes, enterprise intelligence determines competitiveness through at least a follow-up adjustment of the company to the changes on the market and in the so-called further environment. The study is aimed to determine the ways pursued by companies to prepare for the environmental changes in the area of architecture of assets and processes as well as skills. The content of the study is based on the assumption that a company ceaselessly modifies its market behaviours as a result of environmental conditions as well as knowledge and learning. The study makes use of empirical data which are fragmentary results of research done in 2015. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Billen P., Unsicherheit des Nachfragers bei Wiederholungskaufen. Ein informationsokonomischer und verhaltenswissenschaflicher Ansatz, DUV, Edition Wissenschsft, Gabler, Wiesbaden 2013.
 • Bortfeldt A., Homberger J., Kopfer H., Pankratz G., Strangmeier R., Intelligent Decision Support - Intelligente Entscheidungsunterstützung, Current Challenges and Approaches - Aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze, Springer Verlag, Wiesbaden 2008.
 • Burmann Ch., Meffert H., Strategische Flexibilitat als Determinante des Marktwertes von Unternehmen, Ergebnisse einer empirischen Untersuchung Marketing, ZFP, 26 Jg., 2004, Nr 1.
 • Burmann Ch., Meffert H., Strategische Flexibilitat und Strategieveranderungen als Determinanten des Unternehmenswerters, w: Perspektiven der Strategischen Unternehmensfuhrung, Theorien-Konzepte-Anwendungen, red. M. J. Ringlstetter, H. A. Henzler, M. Mirow, Gabler, Wiesbaden 2003.
 • Franken S., Bewertung und Förderung der Innovationskompetenz von KMU anhand des Modells des Intelligenten Unternehmens, w: Integriertes Kompetenzmanagement. Innovationsstrategien als Aufgabe der Organisations- und Personalentwicklung, red. E. Barthel, A. Hanft, J. Hasebrook, Waxmann Verlag, Münster, New York, München, Berlin 2011.
 • Fuchs J., Stolorz Ch., Produktionsfaktor Intelligenz. Warum inteligentne Unternehmen so erfolgreich sind, Gabler, Wiesbaden 2001.
 • Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1997.
 • Hamel G., Prahalad C. K., Corporate Imagination and Expeditionary Marketing, "Harvard Business Review" 1991, July-August.
 • Jacobsen A., Intelligenz von Unternehmen: Management technologischer Kompetenz in Innovationsprozessen, Springer Verlag, Wiesbaden 2000.
 • Mainzer K., Komplexe Systeme und Nichtlineare Dynamik, in Natur und Gesellschaft, Springer Verlag, Wiesbaden 1999.
 • Meves Y., Emotionale Intelligenz als Schlusselfaktor der Zusammensetzung eine empirische Analyse im Kontext der Socialpsychologie und des organisatorischen Verhaltens in jungen Unternehmen, Springer Verlag, Wiesbaden 2012.
 • Michaelli R., Competitive Intelligence: Strategische Wettbewerbsvorteile erzielen durch systematische Konkurrenz Markt und Technologieanalysen, Springer Verlag, 2005.
 • Momm C., Intelligente Unternehmung, Management von Information Wissen und Werten, Springer Verlag, Wiesbaden 1997.
 • Müller-Merbach H., Die Intelligenz der Unternehmung als kritischer Wettbewerbsfaktor, w: Intelligente Organisationen - Konzepte für turbulente Zeiten auf der Grundlage von Systemtheorie und Kybernetik, Proceedings of the Wissenschaftliche Jahrestagung der Gesellschaft für Wirtschafts und Sozialkybernetik, red. M. Schwaninger, Sankt Gallen, Berlin 1999.
 • Palupski R., Management von Beschaffung, Produktion Absatz, 4 Auflage, Gabler, Wiesbaden 2013.
 • Paul S., Horsch A., Evolutorische Okonomik und Lehre von den Unternehmensfunktionen, w: Institutionenokonomie und Betriebswirtschaftlehre, A. Horsch, H. Meinhovel, Munchen 2005.
 • Peter J. B., Frot P., Das emotionale Unternehmen: Mental starke Organisationen entwickeln - Emotionale Viren aufspüren und behandeln, Springer Verlag, 2012.
 • Sattenberger Th., Die lernende Organisation, Konzepte fur eine neue Qualitat der Unternehmenserfolg, Auflage 3, Gabler, Wiesbaden 2013.
 • Senge P. M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
 • Sojkin B., Komercjalizacja produktów żywnościowych, PWE, Warszawa 2012.
 • Urbanowska-Sojkin E., Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa 2013.
 • Urbanowska-Sojkin E., Skutki wyzwań z otoczenia dla zarządzania strategicznego, "STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA" 2014, nr 11.
 • Urbanowska-Sojkin E., Społeczne rezerwy w procesach adaptacji przedsiębiorstwa do zmiennych warunków otoczenia, "Organizacja i Kierowanie" 2014, nr 1A/159.
 • Urbanowska-Sojkin E., Zasobowy kontekst sukcesu przedsiębiorstwa, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance 2013, 4/1, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Zohar D., Marshall J., SQ: Connecting With Our Spiritual Intelligence, Bloomsbury Publishing, New York 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442844

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.