PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 2(11) | 19--27
Tytuł artykułu

Materialnoprawne i procesowe aspekty realizacji roszczeń objętych ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Material, Legal and Litigation Aspects of Execution of Claims Covered by Third Party Liability Insurance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie materialnoprawnych i procesowych aspektów realizacji roszczeń objętych ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Temat ten obejmuje swoim zakresem zależności zachodzące pomiędzy trzema podmiotami stosunku prawnego wynikającego z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - ubezpieczycielem, ubezpieczonym i poszkodowanym. Użyte w tytule pojęcie "roszczenia objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej" oznacza bowiem roszczenia przysługujące wszystkim podmiotom tego stosunku; zarówno roszczenia przysługujące poszkodowanemu względem ubezpieczyciela (objęte art. 822 § 4 k.c. oraz art. 19 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i zwane powszechnie w literaturze - actio directa), roszczenia przysługujące poszkodowanemu względem ubezpieczonego (powstanie tych roszczeń stanowi przesłankę powstania actio directa, zaś ich zakres wyznacza - w granicach istniejącej ochrony ubezpieczeniowej - zakres bezpośredniego roszczenia przysługującego poszkodowanemu), jak i roszczenia przysługujące ubezpieczonemu względem ubezpieczyciela. Należy przy tym rozpocząć od przedstawienia relacji zachodzących między wskazanymi wyżej podmiotami oraz krótkiej charakterystyki tychże roszczeń. Dopiero bowiem przedstawienie zależności zachodzących między poszkodowanym, ubezpieczonym i ubezpieczycielem otworzy drogę do analizy procesowych aspektów ich realizacji. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to present material, legal and litigation aspects of execution of claims covered by third party liability insurance. Special attention is paid to the legal relationship between an insurer, an insured and an injured person and legal relationship of these three parties as well as litigation aspects in between. The first group to be presented is a group of claims that a person injured and an insured party (perpetrator) are entitled to an indemnity as far as insurer's liability is concerned. The second group are claims of the injured person against an insured party. Special attention is paid to the legal grounds of insured's claims against an insurer to refund the amount of compensation previously paid by the perpetrator directly to the injured person. Second part of the article analyzes an execution of the above rights in court proceedings. The character of mutual relations of an insurer and an insured in court proceedings is described herein. Additionally, presentation of possible legal options was made: an injured party filing a complaint against an insurer, an insured or both. The author describes also the possibility of payment of a compensation by the insurer directly to an injured person on request of the insured. Summing up, the weak points of the current system are indicated. Moreover, postulates de lege ferenda and suggestions of introducing specific regulations of mutual and legal relations between an insured, an insurer and an injured person are described. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--27
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • E. Kowalewski, Istota ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Prawo Asekuracyjne 2002, nr 3, s. 7.
 • A. Raczyński, Sytuacja prawna poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, Warszawa 2010, s.79 i nast.
 • M. Serwach, (w:) E. Kowalewski (red.), Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz-Toruń 2006, s. 392.
 • A. Wąsiewicz, Odpowiedzialność cywilna za wypadki samochodowe na tle obowiązkowego ubezpieczenia, Warszawa 1969, s. 229
 • E. Kowalewski, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Funkcje i przemiany, Toruń 1981, s. 185.
 • A. Szpunar, O solidarności niewłaściwej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1980, nr 4, s. 17.
 • B. Lewaszkiewcz-Petrykowska, Zobowiązanie in solidum, Studia Prawniczo-Ekonomiczne 1976, t. XVII, s. 39.
 • T. Ereciński, Sądowe dochodzenie roszczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych, Warszawa 1976, s. 94-95
 • M. Pyziak-Szafnicka, (w:) System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań. Część ogólna, t. 5, IV, Nb 152, Warszawa 2006
 • Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania - część ogólna, Warszawa 2006, s. 110.
 • M. Krajewski, Umowa ubezpieczenia. Komentarz. Art. 805-834 KC, Warszawa 2004, s. 183
 • A. Szpunar, Dochodzenie roszczeń z obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych, Prawo Asekuracyjne 2000, nr 3, s.10.
 • W. Górski, Z historii ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów mechanicznych, Wiadomości Ubezpieczeniowe 1961, nr 11, s. 8.
 • J. Łopuski, (w:) Jan Winiarz (red.), Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa 1980, s. 733
 • A. Torbus, Stanowisko procesowe zakładu ubezpieczeń w wypadku wytoczenia powództwa przeciwko kierowcy (posiadaczowi) pojazdu, Przegląd Sądowy 2001, nr 11-12, s. 144.
 • A. Szpunar, Legitymacja bierna w procesie odszkodowawczym z tytułu odszkodowań komunikacyjnych, Prawo Asekuracyjne 1997, nr 1, s. 3-11
 • G. Bieniek, Cywilnoprawna problematyka ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na tle nowych uregulowań, Przegląd Sądowy 2004, nr 5, s. 58-59
 • J. Pokrzywniak, (w:) M. Orlicki, J. Pokrzywniak, A. Raczyński, Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Bydgoszcz-Poznań 2007, s. 220.
 • B. Czech, (w:) K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 1- 50514, Warszawa 2006, s. 382
 • A. Zieliński, (w:) A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 1-50514, t. I, Warszawa 2006, s. 265.
 • J. Mucha, Charakter prawny współuczestnictwa procesowego posiadacza pojazdu mechanicznego i ubezpieczyciela w procesie odszkodowawczym z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2009, z. 1, s. 80-85.
 • M. Serwach, (w:) Z. Brodecki, M. Serwach (red.), Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, Kraków 2005, s. 765 oraz 799.
 • H. Pietrzkowski, Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2005, s. 100-101.
 • F. Hacke, Die Rechtssprechung der Reichsgerichts, des Reichsobersicherungsrecht, Berlin 1910, s. 444, za: E. Kowalewski, Teoretyczny model świadczenia ubezpieczeniowego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Prawo 1990, z. 28, s. 129.
 • Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 106
 • S. Grzybowski, (w:) System prawa cywilnego. Część ogólna, t. I, wyd. 2, Wrocław 1985, s. 222.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442870

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.