PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 | 6--17
Tytuł artykułu

Procedura wyboru sędziów ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorytet i wiarygodność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zależy od niezależności i bezstronności jego sędziów. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie procedury wyboru sędziów ad hoc Trybunału w Strasburgu. Nowy art. 26 § 4 Konwencji Europejskiej wprowadza nowy system powoływania sędziów ad hoc. Zgodnie z tym artykułem, W składzie Izby i Wielkiej Izby zasiada z urzędu sędzia wybrany z ramienia zainteresowanej Wysokiej Układającej się Strony. W przypadku braku takiego sędziego albo, gdy sędzia taki nie jest w stanie zasiadać, funkcję sędziego pełni inna osoba wybrana przez Przewodniczącego Trybunału z listy uprzednio przedłożonej przez tę Stronę. Zgodnie z Regułą 29 Regulaminu Trybunału, lista powinna zawierać nazwiska od 3 do 5 osób, które państwa - strony wskazują jako uprawnione do pełnienia funkcji sędziów ad hoc przez odnawialny okres dwóch lat. Dodatkowo, lista sędziów ad hoc przedstawiona Przewodniczącemu Trybunału powinna zawierać nazwiska osób obu płci. (abstrakt oryginalny)
EN
The authority and credibility of the European Court of Human Rights depends on the independence and impartiality of its judges. The aim of this paper is to present the election procedure of ad hoc judges to the Court in Strasbourg. The new Article 26 § 4 of the European Convention introduces a new system of appointment of ad hoc judges. According to this Article, there shall sit as an exofficio member of the Chamber and the Grand Chamber the judge elected in respect of the High Contracting Party concerned. If there is none or if the judge is unable to sit, a person chosen by the President of the Court from a list submitted in advance by the Party shall sit in the capacity of judge. According to the Rule 29 of the Rules of Court the list should include the names of three to five persons whom the Party has designated as eligible to serve as ad hoc judges for a renewable period of two years. In addition, the list of ad hoc judges submitted to the President shall contain the names of persons of both sexes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
6--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Bibliografia
 • M.W. Janis, R.S. Kay, A.W. Bradley, European Human Rights Law: texts and materials, 3rd ed., Oxford University Press, Oxford 2008, s. 70.
 • Benoît-Rohmer F., Klebes H., Prawo Rady Europy. W stronę ogólnoeuropejskiej przestrzeni prawnej, przekład M.A. Nowicki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 75.
 • M. Krzyżanowska-Mierzewska, [w:] L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. II, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 72.
 • Protocol No. 14 and the Reform of the European Court of Human Rights, P. Lemmens, W. Vansenhole (eds.), Antwerpen-Oxford 2005, s. 25
 • S. Lagoutte, The Future of the European Human Rights Control System: Fighting with Its Back to the Wall, [w:] S. Lagoutte, H.O. Sano, P. Scharf Smith (eds.), Human Rights in Turmoil. Facing Threats, Consolidating Achievements, Martinus Nijhoff Publishers, The Netherlands 2007, s. 25-48.
 • A. Wnukiewicz-Kozłowska, Europejski Trybunał Praw Człowieka, [w:] J. Kolasa (red.), Współczesne sądownictwo międzynarodowe. Tom I. Zagadnienia instytucjonalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 296.
 • L. Caflisch, The Reform of the European Court of Human Rights: Protocol No. 14 and Beyond, "Human Rights Law Review" 6:2 (2006), s. 403-415
 • Wilbrandt-Gotowicz M.B., Reforma system Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Wydawnictwo Adam Marszłek, Toruń 2007.
 • A. Dąbrowska, T. Dąbrowski, Usprawnienie działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, "Prawo Europejskie w praktyce" 2013, Nr 4(106), s. 117-127.
 • M.A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej: Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013, s. 30.
 • A. Mowbray, The Consideration of Gender in the Process of Appointing Judges to the ECHR, "Human Rights Law Review" 2008, Nr 8(3), s. 549-559.
 • R. Balicki, Europejski system ochrony praw człowieka, [w:] A. Florczak, B. Bolechów (red.), Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 77.
 • M. Kowalski, Pierwsza opinia doradcza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, "Europejski Przegląd Sądowy" 2008, Nr 7, s. 49-50
 • Mowbray A.R., Cases and materials on the European Convention on Human Rights, Oxford Uniwersity Press, 2007, s. 17-18
 • A. Drzemczewski, Election of Judges at the Strasbourg Court: An Overview, "European Human Rights Law Review" 2010, Nr 4, s. 377.
 • Bisztyga A., Europejski Trybunał Praw Człowieka, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 1997, s. 54.
 • T. Romer, Sędziowie w działalności Rady Europy, [w:] H. Machińska (red.), 60 lat Rady Europy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych, Wydawnictwo Wiedz i Praktyka Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 338.
 • J.G. Merrills, The development of international law by the European Court of Human Rights, Manchester University Press, Great Britain 1993, s. 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442930

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.