PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
19 (2015) | nr 4 (156) | 61--67
Tytuł artykułu

Economic Aspects of Rosa Multiflora Thunb. Biomass Production

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Aspekty ekonomiczne produkcji biomasy róży wielokwiatowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Cel pracy obejmował określenie elementów oceny ekonomicznej uprawy róży wielokwiatowej jako rośliny energetycznej. W latach 2009-2013 przeprowadzono jednoczynnikowe doświadczenie polowe w Mydlnikach k. Krakowa. Badano wpływ dwóch dawek naświetlania promieniami lasera sadzonek róży wielokwiatowej na plon, wartość energetyczną i efektywność ekonomiczną róży wielokwiatowej. W wyniku badań stwierdzono, iż ekstensywna uprawa róży wielokwiatowej jest opłacalna. Największy udział w kosztach założenia plantacji stanowił koszt sadzonek. Nadwyżka bezpośrednia z dopłatą wliczona dla jednego roku trwania plantacji była zbliżona do analogicznej wartości wyliczonej dla wierzby energetycznej. Uprawa róży wielokwiatowej może być alternatywą dla uprawy wierzby energetycznej, zwłaszcza na glebach piaszczystych kompleksów żytnich.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper was to detemine the elements of economic assessment of multiflora rose cultivation as an energy plant. A one - facto r field experiment carried out in Mydlniki near Krakow in the years 2009-2013 was the object of the research. The impact of two doses of irradiation ith laser beams of seedlings on the economic efficiency of multiflora rose cultivation was investigated. As a result of th e research, it was stated that extensive cultivation of multiflora rose is economically profitable. The cost of seedlings ( 57.5%) constituted the highest shar in costs of setting a plantation. A gross margin with a direct payment for one year lo ng plantation was similar to the analogous value calculated for energy willow. Cultivation of multiflo-ra rose may be an alternative for cultivation of energy willow especially on poor sandy soils.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
61--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Agriculture in Cracow, Poland
 • University of Agriculture in Cracow, Poland
 • University of Agriculture in Cracow, Poland
Bibliografia
 • Bednarz, B., Pobereżnik, B., Pisarz, A., Żardecka, G. (2011). Kalkulacje produkcji rolniczej. MODR Karniowice, 1-92.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady. (2009/28/WE z 23.04.2009) w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Dz. Urz. UE 5.6.2009, nr 140/16.
 • GUS. (2014). Główny Urząd Statystyczny. Rocznik statystyczny. Warszawa.
 • Faber, A., Matyka, M., Kuś, J. (2009). Uprawa roślin na potrzeby energetyczne. Wyd. Lewiatan, 28.
 • Klepacki, B., Gołębiewska, B. (2002). Opłacalność produkcji ziemniaków jadalnych. W: Produkcja i rynek ziemniaków jadalnych. Red. J. Chotkowski. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 40-48.
 • Kieć, J., Łabza, T., Wieczorek, D. (2011). Róża wielokwiatowa (Rosa multiflora) odmiany Jantar na cele energetyczne. Fragm. Agron., 28(3), 35-41.
 • Kitczak, T., Czyż, H. (2014). Response of the selected varieties of common osier (Salix viminals) to organic and mineral fertilization in light soil. Aricultural Engineering, 4(152), 135-142.
 • Klikocka, H., Głowacka, A., Juszczak, D. (2011). Wpływ zróżnicowanych sposobów uprawy roli i nawożenia mineralnego na efekty ekonomiczne uprawy jęczmienia jarego. Fragm. Agron. 28(2), 44-54
 • Klima, K., Kieć, J., Lepiarczyk, A., Synowiec, A. (2014a). Impact of laser beams treatment on the biomass yield and energy value of multiflora rose. Agricultural Engineering, 3(151), 163-169.
 • Klima, K., Łabza, T., Lepiarczyk, A. (2014b). Rolnicze i ekonomiczne aspekty uprawy jęczmienia jarego w systemie konwencjonalnym i integrowanym. Fragm. Agron., 31(2), 26-41.
 • Kwaśniewski, D. (2011). Koszty i opłacalność produkcji biomasy z trzyletniej wierzby energetycznej. Inżynieria Rolnicza, 1(126), 145-454.
 • Melin, G., Larsson, S. (2005). Agrobränsle AB - word leading company on short rotation coppice willow. 14th European Biomass Conference, 17-21 October 2005, Paris, France, 36-37
 • Mocek, A. (2014). Gleboznawstwo. PWN, 464.
 • Muzalewski, A. (2009). Koszty eksploatacji maszyn. Wyd. IBMER Warszawa, 46.
 • Stolarski, M. J., Kisiel, R., Szczukowski, S., Tworkowski, J. (2008). Koszty likwidacji plantacji wierzby krzewiastej. Roczniki Nauk Rolniczych, Ser. G, t. 94, z. 92, 172-177.
 • Stolarski, M. J., Szczukowski, S., Tworkowski, J., Krzyżaniak, M. (2012). Koszty założenia polo-wych plantacji szybko rosnących roślin drzewiastych. Roczniki Nauk Rolniczych. ser. G, t. 99, z. 1, 129-140.
 • Stolarski, M. J., Szczukowski, S., Tworkowski, J., Krzyżaniak, M. (2013). Ekonomiczne aspekty produkcji biomasy wierzby w jednorocznym i trzyletnim cyklu zbioru. Roczniki Ekonomii Rolnic-twa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 100, z. 1, 211-219.
 • Styles, D., Thorne, F., Jones, M.B. (2008). Energy crops in Ireland: An economic comparison of willow and Miscanthus production with conventional farming systems. Biomas and Bioenergy, 32(5), 407-421.
 • Zalewski, A. (red.). (2013). Analizy rynkowe. Rynek środków produkcji dla rolnictwa. Stan i perspek-tywy. 2010-2013. MRiRW, ARR, IERiGŻ, 1-37.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442952

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.