PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 (58) | 126--137
Tytuł artykułu

Zmiany w systemie ochrony przyrody w Polsce w latach 1989-2015

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in the Nature Conservation System In Poland in the Years 1989-2015
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest charakterystyka i analiza głównych grup zmian, jakie nastąpiły w polskim systemie ochrony przyrody w latach 1989-2015 oraz wskazanie obszarów problemowych, które wymagają dalszej poprawy. W trakcie badań nad przedstawianymi problemami wykorzystano analizę aktów prawnych i danych statystycznych oraz studia literaturowe (fragment tekstu)
EN
Changes which have taken place in Poland since the political and economic transition of the year 1989 concern many various aspects. One of them is nature protection system. In this case three main kinds of changes may be specified, namely: legal and institutional ones, building ecological consciousness and establishing new forms of nature conservation. Changes in the nature protection systems allow for building a coherent system of nature conservation as well as for the better preservation of biodiversity and natural values. Pro-ecological NGOs in Poland are more active - that also may be a sign of rising ecological consciousness. The control of investment process is getting stronger as well. However, some questions related to nature protection still require improvement (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
126--137
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, Raport PBS dla Ministerstwa Środowiska, Sopot 2013
 • Blichtarska M. i in., The Polish Promotional Forest Complexes: objectives, implementation and outcomes towards sustainable forest management?, "Forest Policy and Economics" 2012 nr 23
 • Bołtromiuk A., Ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych, Białystok 2003
 • Bołtromiuk A., Świadomość ekologiczna Polaków - Zrównoważony rozwój. Raport z badań 2009, Warszawa 2010
 • Bołtromiuk A., Wpływ obszarów Natura 2000 na rozwój lokalny w świetle badań, w: T. Poskrobko (red.), Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych, t. 1, Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, Białystok 2011
 • Denek K., Hyżak D., Zielone szkoły. Edukacyjne i społeczne aspekty, "Wychowanie na co Dzień" 2005 nr 7-8
 • Grodzinska-Jurczak M., Cent J., Expansion of nature conservation areas: problems with Natura 2000 implementation in Poland?, "Environmental Management" 2011 nr 47
 • Kłos L., Świadomość ekologiczna Polaków - przegląd badań, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" 2015 nr 42, t. 2
 • Kruk H., Działalność parków krajobrazowych w opinii pracowników gmin województwa wielkopolskiego - wyniki badań, "Studia i Prace WNEiZ" 2014 nr 37, t. 3
 • Kruk H., Działalność parków narodowych i krajobrazowych w zakresie rozwoju zrównoważonego - wyniki badań, w: T. Poskrobko (red.), Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych, t. 1, Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, Białystok 2011
 • Kruk H., Environmental aspects of entrepreneurship - necessity in business education, w: A. Richert-Kaźmierska, E. Lechman (red.), Creating entrepreneurial mindset, Denmark 2014
 • Kruk H., Kornatowska B., Sustainable forest management in Poland - theory and practice, "Folia Forestalia Polonica, series A - Forestry" 2014 nr 56(1)
 • Krupa B., Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, "Ius et Administratio" 2014 nr 3
 • Miszczak A.E., Obszar chronionego krajobrazu. Analiza administracyjno-prawna, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" 2015, Sectio G. Ius, t. LXII, nr 1
 • Niedziałkowski K. i in., Why is it difficult to enlarge a protected area? Ecosystem services perspective on the conflict around the extension of the Białowieża National Park in Poland, "Land Use Policy" 2014 nr 38
 • Ochrona środowiska 2005, GUS, Warszawa 2005
 • Pawlaczyk P., Jermaczek A., Poradnik lokalnej ochrony przyrody, Świebodzin 1995
 • Pawlewicz K., Alsztyniuk J., Partycypacja społeczna w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, "Zeszyty Naukowe WSES w Ostrołęce" 2014 nr 1
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Dz. U. nr 240, poz. 1609)
 • Stanaszek A., Tędziagolska M., Badanie świadomości ekologicznej Polaków 2010 ze szczególnym uwzględnieniem energetyki przyjaznej środowisku, Warszawa 2011
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880)
 • Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 114, poz. 492)
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1949r. o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz. U. nr 63, poz. 494)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627)
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. nr 101, poz. 444)
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227)
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. nr 3, poz. 6)
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 25, poz. 180)
 • Wajrak A., I Rospuda uratowana i droga zbudowana, "Gazeta Wyborcza" 2014, 11 lipca
 • www.isap.sejm.gov.pl
 • www.otop.org.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442986

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.