PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 5 | 435--461
Tytuł artykułu

Dynamika płac a długotrwałe bezrobocie w polskiej gospodarce

Warianty tytułu
Wage Dynamics and Long-term Unemployment in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej pracy jest zbadanie, czy w polskiej gospodarce występuje związek między dynamiką płac nominalnych a wielkością długotrwałego bezrobocia. Aby uzyskać odpowiedź, oszacowano za pomocą MNK płacową krzywą Phillipsa ze zdekomponowaną stopą bezrobocia (krótko i długotrwałego). Analiza objęła lata 1996-2014. Uzyskane parametry wykorzystano do oszacowania oddziaływania poszczególnych determinant na stopę wzrostu płac. Przeprowadzono także analizę wpływu problemu niestacjonarności i endogeniczności zmiennych na przeprowadzone wnioskowanie statystyczne. Stwierdzono istnienie odwrotnej zależności między stopą bezrobocia krótkotrwałego a dynamiką płac oraz brak statystycznie istotnej zależności między stopą bezrobocia długotrwałego a dynamiką płac. Świadczy to, że struktura bezrobocia wpływa na dynamikę płac nominalnych w taki sposób, że spadek bezrobocia krótkotrwałego przy jednoczesnym wzroście bezrobocia długotrwałego sprzyja wzrostowi płac. Ponadto badanie wskazuje, że stopa bezrobocia jest tylko jedną z determinant; ważne są także zmiany inflacji i wydajności pracy. Z analizy wynika również, że do spowolnienia dynamiki polskich wynagrodzeń nominalnych podczas światowego kryzysu finansowego przyczyniło się kilka czynników - wzrost stopy bezrobocia krótkotrwałego, względnie niska inflacja oraz obniżenie tempa wzrostu wydajności pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this paper is to find whether there is a relationship between growth of nominal wages and the rate of long-term unemployment in the Polish economy. To obtain the answer to this question, we estimated the Philips wage curve with unemployment decomposed into long and short-run components applying the LSM and using data spanning the period from 1996 to 2014. The obtained estimates of the parameters were used to find the contributions of each of the determinants to the wage growth rate. We also performed the analysis of the influence of non-stationarity and variable endogeneity on the results of statistical inference. We found a negative relationship between short-run unemployment and wage growth and no statistically significant relationship between long- -run unemployment and wage growth. These findings suggest that the structure of unemployment influences the growth of nominal wages in the sense that the fall of short-run unemployment supports the increase in nominal wages even if the long-run unemployment is on the rise. Results obtained in this paper also indicate that unemployment is only one of the determinants of the growth of nominal wages, other factors including changes of inflation and labour productivity. Analysis shows that several factors contributed to the decline in the growth of nominal wages in Poland at the time of Great Recession - the rise of short-run unemployment, relatively low inflation and slower growth of labour productivity. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
435--461
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R.W. (2009), Przestrzenne zrożnicowanie płac w Polsce, Gospodarka Narodowa, 9, 87-108.
 • Addison J.T., Portugal P. (1989), Job displacement, relative wage changes, and duration of unemployment, The Journal of Labor Economics, 7(3), 281-302.
 • Addison J.T., Machado J.A.F., Portugal P. (2010), The reservation wage unemployment duration nexus, IZA Discussion Paper, 5077.
 • Arendt Ł. (2005), Próba oszacowania NAIRU dla Polski, Gospodarka Narodowa, 5-6, 1-23.
 • Ball L., Mazumder S. (2014), A Phillips curve with anchored expectations and short-term unemployment, NBER Working Paper, 20715.
 • Basher S.A., Westerlund J. (2006), Is there really a unit root in the inflation rate? More evidence from panel data models, MPRA Paper, 136, University Library of Munich.
 • Bentolila S., Dolado J.J., Jimeno J.F. (2008), Two-tier employment protection reforms: the Spanish experience, CESifo DICE Report, 4.
 • Blanchard O.J., Katz L.F. (1999), Wage dynamics: reconciling theory and evidence, American Economic Review Papers and Proceedings, 89(3), 69-74.
 • Blanchard O.J., Summers L.H. (1987), Hysteresis in unemployment, European Economic Review, 31(1-2), 288-295.
 • Bronk A., Wiśniewski Z., Woydyło-Preisner M., red. (2014), Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce. Diagnoza i metody zapobiegania, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 • Budnik K.B. (2008), Non-accelerating wage inflation rate of unemployment in Poland, NBP Working Paper, 40, Narodowy Bank Polski.
 • Campbell J.Y., Perron P. (1991), Pitfalls and opportunities: What macroeconomists should know about unit roots, NBER Technical Working Papers, 100.
 • Cooper D. (2013), The effect of unemployment duration on future earnings and other outcomes, Working Paper, 8, Federal Reserve Bank of Boston.
 • Christiano L.J., Eichenbaum M. (1989), Unit roots in real GNP: Do we know, and do we care?, NBER Working Papers, 3130.
 • Christopoulos D.K., Leon-Ledesma M.A. (2007), Unemployment hysteresis in EU countries: What do we really know about it?, Journal of Economic Studies, 34(2), 80-89.
 • Darne O. (2009), The uncertain unit root in real GNP: a re-examination, Journal of Macroeconomics, 31(1), 153-166.
 • Diebold F., Kilian L. (2000), Unit-root tests are useful for selecting forecasting models, Journal of Business & Economic Statistics, 18(3), 265-273.
 • Dykas P., Misiak T. (2014), Determinanty podstawowych zmiennych rynku pracy w polskich powiatach w latach 2002-2011, Gospodarka Narodowa, 6, 57-80
 • . Elliott G.R., Rothenberg T.J., Stock J.H. (1996), Efficient tests for an autoregressive unit root, Econometrica, 64(4), 813-836.
 • Elmeskov J. (1993), High and persistent unemployment: assessment of the problem and its causes, Working Paper, 132, OECD Economics Department.
 • Faust J. (1993), Near observational equivalence and unit root processes: formal concepts and implications, International Finance Discussion Papers, 447, Board of Governors of the Federal Reserve System.
 • Friedman M. (1968), The role of monetary policy, American Economic Review, 58(1), 1-17.
 • Gajderowicz T., Grotkowska G., Wincenciak L. (2012), Determinanty czasu trwania bezrobocia absolwentow w Polsce, Gospodarka Narodowa, 11-12, 79-103.
 • Gordon R.J. (1982), Inflation, flexible exchange rates, and the natural rate of unemployment, NBER Working Papers, 1.
 • Gordon R.J. (2013), The Phillips curve is alive and well: inflation and the NAIRU during the slow recovery, NBER Working Paper, 19390.
 • Greene W.H. (2003), Econometric analysis, Prentice Hall.
 • Hjalmarsson E. (2007), Fully modified estimation with nearly integrated regressors, Finance Research Letters, 4(2), 92-94.
 • Hsiao C., Wang S. (2007), Lag-augmented two- and three-stage least squares estimators for integrated structural dynamic models, Econometrics Journal, 10, 49-81.
 • Kiley T. (2014), An evaluation of the inflationary pressure associated with short- and long-term unemployment, Finance and Economics Discussion Series Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, 2014-28.
 • Krueger A.B., Cramer J., Cho D. (2014), Are the long-term unemployed on the margins of the labor market?, Brookings Panel on Economic Activity, Spring 2014, 229-280.
 • Kwiatkowski E. (2002), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wyd. Naukowe PWN.
 • Kwiatkowski E., Kucharski L. (2009), Bezrobocie długookresowe w Polsce w latach 1995-2007, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 118.
 • Leszkiewicz-Kędzior K., Welfe W. (2013), Szacunek naturalnej stopy bezrobocia dla Polski, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 281, 93-107.
 • Liew V.K., Chia R.C., Puah C. (2009), Does hysteresis in unemployment occur in OECD countries? Evidence from parametric and non-parametric panel unit roots tests, MPRA Paper, 9915, Munich University Library.
 • Llaudes R. (2005), The Phillips curve and long-term unemployment, Working Paper, 441, February, European Central Bank.
 • Magda I., Potoczna M., Lis M. (2013), Wielka Recesja i nierowności, w: P. Lewandowski, I. Magda (red.), Zatrudnienie w Polsce 2012. Rynek pracy w okresie wyjścia z kryzysu, IBS.
 • Majchrowska A. (2014), Czy płace dostosowują się do sytuacji na regionalnych rynkach pracy w Polsce? Empiryczna weryfikacja krzywej płac, Collegium of Economic Analysis Annals, 32, 43-57.
 • Majsterek M., Welfe A. (2010), Długookresowe związki płacowo-cenowe i rola systemu podatkowego, Ekonomista, 5, 677-700.
 • Mitchell W.F. (1993), Testing for unit roots and persistence in OECD unemployment, Applied Economics, 25(12), 1489-1501.
 • NBP (2011), Rynek pracy w Polsce. Wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w listopadzie 2010 r. - na tle panelowych badań opinii pracodawców i bezrobotnych w latach 2006-2010, Materiały i Studia NBP, 255, Narodowy Bank Polski.
 • Nelson C.R., Plosser C.I. (1982), Trends and random walks in macroeconomic time series, Journal of Monetary Economics, 10, 139-162.
 • Phillips A.W. (1958), A relation between unemployment and the rate of change of money wage rates in the United Kingdom 1961-1957, Economica, 25(100), 282-299.
 • Phillips P.C.B. (1995), Fully modified least squares and vector autoregression, Econometrica, 5(63), 1023-1078.
 • Phillips P.C.B., Magdalinos T. (2009), Econometric inference in the vicinity of unity, Working Papers CoFie, 06, SimKee Boon Institute for Financial Economics.
 • Perron P. (1989), The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis, Econometrica, 57(6), 1361-1401.
 • Roed K. (1996), Unemployment hysteresis - macro evidence from 16 OECD countries, Empirical Economics, 21(4), 589-600.
 • Rogut A. (2007), Krzywa płac w gospodarce polskiej w latach 1995-2005, Bank i Kredyt, 38(4), 18-38.
 • Roszkowska S. (2013), Ceny, płace i sytuacja na rynku pracy w Polsce - analizy oparte na modelu wektorowej korekty błędem, Materiały i Studia NBP, 290, Narodowy Bank Polski.
 • Rudebusch G.D. (1993), The uncertain unit root in real GNP, American Economic Review, 83(1), 264-272.
 • Saczuk K. (2014), Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w Polsce w latach 1995-2010. Korekta danych, Materiały i Studia NBP, 301, Narodowy Bank Polski.
 • Socha J., Wojciechowski W. (2004), Koncepcja NAIRU, dezinflacja a druga fala bezrobocia w Polsce, Bank i Kredyt, 35(3), 4-8.
 • Song F.M., Wu Y. (1998), Hysteresis in unemployment: evidence from OECD countries, The Quarterly Review of Economics and Finance, 38(2), 181-192.
 • Stock J.H., Yogo M. (2005), Testing for weak instruments in linear IV regression, w: D.W.K. Andrews, J.H. Stock (red.), Identification and inference for econometric models: essays in honor of Thomas Rothenberg, Cambridge University Press.
 • Śliwicki D. (2013), Ekonometryczna analiza czynnikow bezrobocia długookresowego w Polsce, Oeconomia Copernicana, 2, 39-56.
 • Tyrowicz J. (2011), Histereza bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wang Q., Wu N. (2012), Long-run covariance and its applications in cointegration regression, The Stata Journal, 3, 515-542.
 • Wojdyło-Preisner M. (2013), Determinanty długotrwałego bezrobocia na przykładzie miasta Białystok, Optimum. Studia Ekonomiczne, 6(66), 136-147.
 • Yilanci V. (2008), Are unemployment rates nonstationary or nonlinear? Evidence from 19 OECD countries, Economics Bulletin, 3(47), 1-5.
 • Zhou S. (2013), Nonlinearity and stationarity of inflation rates: evidence from the euro-zone countries, Applied Economics, 45(7), 849-856.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442988

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.