PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 5 | 463--494
Tytuł artykułu

Determinanty produktywności polskich powiatów

Warianty tytułu
Determinants of Productivity of Polish LADs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Teorie nowej geografii ekonomicznej zarówno w wersjach statycznych, jak i dynamicznych przewidują silne zróżnicowanie poziomu produktywności między regionami w zależności od ich lokalizacji. Celem analizy zaprezentowanej w niniejszym artykule było oszacowanie łącznej produktywności czynników produkcji (TFP) w polskich powiatach w latach 2003-2013 oraz empiryczna analiza jej determinant z wykorzystaniem metod ekonometrii przestrzennej. TFP w Polsce przyjmuje najwyższe wartości w ośrodkach metropolitalnych, niejako rozlewając się na ich bezpośrednie otoczenie. Najwyższą wartością TFP charakteryzują się powiaty metropolii warszawskiej. Lokalne wzgórza w rozkładzie TFP występują w miastach na prawach powiatu. Jednocześnie łączna produktywność jest mniejsza w powiatach położonych na wschodzie kraju i najniższe wartości przyjmuje w rejonie południowo-wschodnim. Model empiryczny wykorzystujący najważniejsze założenia teoretyczne oraz dopuszczający interakcje przestrzenne jest w stanie wyjaśnić około 50% obserwowanej w Polsce zmienności TFP. (abstrakt oryginalny)
EN
Theories of new economic geography, in both a static and dynamic setting, provide for a strong differentiation in the level of productivity at a regional level. The purpose of this article is to present estimates of TFP of Polish local administrative districts in 2003-2013 and to empirically analyse its determinants using spatial econometrics methods. TFP in Poland assumes the highest values in the metropolitan centres, as if it where spilling out into their immediate surroundings. The highest value of TFP is observed in the metropolitan counties of Warsaw. Local peaks in the distribution of TFP occur in cities with county rights. Total productivity also shows a downward trend as one moves from west to east, reaching the lowest values in south- -eastern Poland. Our empirical model, using the most important theoretical postulates and allowing for spatial interactions, can explain over 50% of the observed variation in TFP. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
463--494
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański; Instytut Rozwoju
Bibliografia
 • Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. (2001), The colonial origins of comparative development: an empirical investigation, American Economic Review, 91(5), 1369-1401.
 • Aghion P., Howitt P. (1992), A model of growth through creative destruction, Econometrica, 60(2), 323-351.
 • Aghion P., Howitt P. (1998), Endogenous growth theory, MIT Press.
 • Aghion P., Howitt P. (2008), The economics of growth, MIT Press.
 • Anselin L., Varga A., Acs Z. (1997), Local geographic spillovers between university research and high technology innovations, Journal of Urban Economics, 42, 422-448.
 • Arbia G. (2006), Spatial econometrics: statistical foundations and applications to regional convergence, Advances in Spatial Science, Springer.
 • Balassa B. (1965), Trade liberalization and "revealed" comparative advantage, Manchester School of Economic and Social Science, 33, 99-123.
 • Baldwin R. i in. (2003), Economic geography and public policy, Princeton University Press.
 • Baldwin R., Forslid R. (2000), The core-periphery model and endogenous growth: stabilizing and destabilizing integration, Economica, 67, 307-324.
 • Baldwin R., Okubo T. (2006), Heterogeneous firms, agglomeration and economic geography: spatial selection and sorting, Journal of Economic Geography, 6(3), 323-346.
 • Barro R.J., Sala-i-Martin X. (2003), Economic growth, The MIT Press.
 • Bernard A.B., Jones C. I. (1996), Comparing apples to oranges: productivity convergence and measurement across industries and countries, American Economic Review, 86(5), 1216-1238.
 • Belotti F., Hughes G., Mortari A.P. (2013), XSMLE - a command to estimate spatial panel models in Stata, unpublished materials on German Stata Users Group Meeting.
 • Bottazzi L., Peri G. (2003), Innovation and spillovers in regions: evidence from European patent data, European Economic Review, 47(4), 687-710.
 • Breinlich H., Ottaviano G.M., Temple J. (2013), Regional growth and regional decline, CEP Discussion Paper, 1232, Centre for Economic Performance.
 • Breschi S., Malerba F., red. (2007), Clusters, networks and innovation, Oxford University Press.
 • Brodzicki T., Kuczewska J., red. (2012), Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Brodzicki T. (2014), Płytkie i głębokie determinanty rozwojowe polskich regionów, w: K. Gawlikowska- -Hueckel, J. Szlachta (red.), Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego, Oficyna Wolters Kluwer business.
 • Brodzicki T. (2015), Shallow determinants of growth of Polish regions. Empirical analysis with panel data methods, Collegium of Economic Analysis Annals, 39, 25-40.
 • Bronzini R., Piselli P., (2009), Determinants of long-run regional productivity with geographical spillovers: the role of R&D, human capital and public infrastructure, Regional Science and Urban Economics, 39, 187-199.
 • Cabral L.M.B. (2000), Introduction to industrial organization, MIT Press.
 • Cieślik A., Rokicki B. (2013), Rola sieci transportowej w rozwoju polskich regionów: zastosowanie modelu potencjału ekonomicznego, Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 44(1), 113-128.
 • Ciołek D., Brodzicki B. (2012), Przestrzenny model panelowy efektów zewnętrznych klastrów przemysłowych w Polsce, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 26, 87-99.
 • Ciołek D., Brodzicki B. (2015), Determinanty całkowitej produktywności polskich powiatów. Wpływ kapitału terytorialnego, Working Paper, 1, Instytut Rozwoju.
 • Combes P., Duranton G., Gobillon L. (2008), Spatial wage disparities: sorting matters!, Journal of Urban Economics, 63(2), 723-742.
 • Combes P., Lafourcade M. (2011), Competition, market access and economic geography: structural estimation and predictions for France, Regional Science and Urban Economics, 41(6), 508-524.
 • Crescenzi R., Rodriguez-Pose A. (2008), Infrastructure endowment and investment as determinants of regional growth in the European Union, EIB Papers, 13(2), 62-101.
 • Denis C., Mc Morrow K., Roger W. (2002), Production function approach to calculating potential growth and output gaps-estimates for the EU Member States and the US, European Economy, Economic Papers, 176, European Commission.
 • Dobija M., red. (2011), Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Easterly W., Levine R. (2001), What have we learned from a decade of empirical research on growth? It's not factor accumulation: stylized facts and growth models, World Bank Economic Review, 15(2), -219.
 • ESPON (2004), Interim territorial cohesion report, Office for Official Publications of the European Communities.
 • Florczak W. (2011), Produktywność czynników wzrostu PKB, Wiadomości Statystyczne, 2, 8-26.
 • de la Fuente A. (2010), Infrastructure investment, growth, and regional convergence in Spain, w: J. Cuadrado-Roura (red.), Regional policy, economic growth, and convergence. Lessons from the Spanish case, Springer.
 • Fujita M., Krugman P.R., Venables A. (2001), The spatial economy. Cities, regions, and international trade, MIT Press.
 • Fujita M., Thisse J. (2002), Economics of agglomeration. Cities, industrial location, and regional growth, Cambridge University Press.
 • Gallup J., Jeffrey D., Mellinger A. (1999), Geography and economic development, International Regional Science Review, 22(2), 179-232.
 • Garretsen H., Brakman S., Schramm M. (2000), The empirical relevance of the new economic geography: testing for a spatial wage structure in Germany, CESifo Working Paper Series, 395.
 • Godlewska-Majkowska H., red. (2012), Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa SGH.
 • Gorzelak G. (2007), Strategiczne kierunki rozwoju Polski Wschodniej, Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w perspektywie 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Grossman G., Helpman E. (1990), Comparative advantage and long-run growth, American Economic Review, 80(4), 796-815.
 • Grossman G., Helpman E. (1991), Innovation and growth in the global economy, MIT Press.
 • GUS (2012), Kapitał ludzki w Polsce w 2010 roku, GUS, Urząd Statystyczny w Gdańsku, http://stat.gov. pl/cps/rde/xbrc/gus/02_Kapital_ludzki_w_Polsce_2010.pdf.
 • GUS (2014), Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA2010) a polskie rachunki narodowe.
 • Hanson G. (2000), Scale economies and the geographic concentration of industry, NBER Working Paper, 8013.
 • Helpman E. (2008), The mystery of economic growth, Harvard University Press.
 • Jacobs J. (1969), The economy of cities, Vintage.
 • Jones C.I., Scrimgeour D. (2008), A new proof of Uzawa's steady-state growth theorem, Review of Economics and Statistics, 90(1), 180-182.
 • Kelejian H., Prucha I. (2007), HAC estimation in a spatial framework, Journal of Econometrics, 140, 131-154.
 • Ketterer T.D., Rodriguez-Pose A. (2016), Institutions vs. 'first-nature' geography: What drives economic growth in Europe's regions?, Papers in Regional Science, doi: 10.1111/pirs.12237.
 • Kolasa M. (2008), Productivity, innovation and convergence in Poland, Economics of Transition, 16(3), 467-501.
 • Krugman P. (1991a), Geography and trade, MIT Press.
 • Krugman P. (1991b), History and industry location: the case of the manufacturing belt, American Economic Review, 81(2), 80-83.
 • Lucas R. (1988), On the mechanics of economic development, Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-42.
 • Mankiw N. Romer D., Weil D.N. (1992), A contribution to the empirics of economic growth, Quarterly Journal of Economics, 107, 407-437.
 • Marshall A. (1879), Economics of industry, Macmillan.
 • Marshall A. (1890), Principles of economics, Macmillan.
 • Moreno R., Paci R., Usai S. (2005), Spatial spillovers and innovation activity in European regions, Environment and Planning A, 37(10), 1793-1812.
 • Ottaviano G. (2008), Infrastructure and economic geography: an overview of theory and evidence, EIB Papers, 13(2), 8-35.
 • Ottaviano G. (2010), New'new economic geography: firm heterogeneity and agglomeration economies, Journal of Economic Geography, 11, 231-240.
 • Overman H. (2010), Gis a job: What use geographical information systems in spatial economics?, Journal of Regional Science, 50(1), 165-180.
 • Perroux F. (1970), Note on the concept of growth poles, w: Regional economics: theory and practice, w: D.L. McKee, R.D. Dean, W.H. Leahy (red.), Regional economics: theory and practice, Free Press.
 • Porter M. (2003), The economic performance of regions, Regional Studies, 37(6/7), 549-578.
 • Rodrik D. (2002), Institutions, integration, and geography. In search of the deep determinants of economic growth, http://projects.iq.harvard.edu/files/wcfia/files/530_rodrik6.pdf.
 • Rogowski J. (2010), Na marginesie artykułu T. Tokarskiego pt. Przestrzenne zróżnicowanie łącznej produkcyjności czynników produkcji w Polsce, Optimum. Studia Ekonomiczne, 4(48), 160-168.
 • Romer P. (1986), Increasing returns and long-run growth, Journal of Political Economy, 94(5), 1002-1037.
 • Romer P. (1987), Growth based on increasing returns due to specialization, American Economic Review, 77(2), 56-62.
 • Romer P. (1990), Endogenous technological change, Journal of Political Economy, 98(5-2), 71-102.
 • Romer P. (1994) The origins of endogenous growth, Journal of Economic Perspectives, 8(1), 3-22.
 • Rutkowska A. (2012), Istota kapitału ludzkiego i wybrane metody jego pomiaru, Zarządzanie i Finanse, 1/3, 339-348.
 • Shepherd W., Shepherd J. (2004), The economics of industrial organization, Waveland Press.
 • Solow R. (1956), A contribution to the theory of economic growth, Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94.
 • Solow R. (1957), Technical change and the aggregate production function, Review of Economics and Statistics, 39, 312-320.
 • Strzała K. (2012), Dylemat Feldsteina i Horioki. Weryfikacja empiryczna dla krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Suchecki B., red. (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Swan T. (1956), Economic growth and capital accumulation, Economic Record, 32, 334-361.
 • Tirole J. (1988), The theory of industrial organization, MIT Press.
 • Tokarski T. (2010), Przestrzenne zróżnicowanie łącznej produkcyjności czynników produkcji w Polsce, Gospodarka Narodowa, 3, 24-39.
 • Trojak M., Tokarski T. (2013), Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Uzawa H. (1961), Neutral inventions and the stability of growth equilibrium, Review of Economic Studies, 28(2), 117-124.
 • Zaucha J. i in. (2015), Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju, Difin.
 • Zielińska-Głębocka A., red. (2008), Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443000

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.