PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 36 | nr 109 | 223--235
Tytuł artykułu

Uwarunkowania prawne ordynacji Radziwiłłowskiej i jej wojsk w Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legal Conditions of the Radziwill Entail and Its Armies in the Polish : Lithuanian Commonwealth
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje miejsce ordynacji i jej wojsk w systemie prawnym Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego skupiając się na ordynacjach Radziwiłłów. Porusza również kwestię regulacji prawnych dotyczących wojsk Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Następnie przedstawia funkcjonowanie oraz treść przepisów dotyczących ordynacji i wojsk ordynackich.(abstrakt oryginalny)
EN
Entails and their armies in the legal system of the Crown and the Grand Duchy of Lithuania, focusing on the Radziwill entail, are presented in the article, which is also showing the issue of regulations concerning armies of the Polish - Lithuanian Commonwealth. The analysis of the armies functioning, and the contents of provisions concerning the entails and their armies completes the paper.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
Bibliografia
 • Akta publiczne do interesu ordynacyi Ostrogskiej należące, Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka. Oddział Rękopisów. Zespół 5 (Rękopisy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich), wiek XVII, sygn. 1803/III http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/wyniki_pl.php?RL-000397.
 • Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Radziwiłłów Dz. VII, sygn. 260, 261, 556.
 • Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wyd. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1981.
 • Brodowski S., Corpus iuris militaris Polonicum, Elbląg 1753.
 • Dłuski T, Uwagi W Sprawie Ordynacyi Ostrogskiey : Rozroznione Zdania Do Jednomyslnosci Prowadzące [...]: Ku Łatwieyszemu Pojęciu Na Częsci Y Kwestye Podzielone Roku 1754, http://rcin.org.pl/ibl/dlibra/docmetadata?id=9875&from=pubindex&dirids=2 96&lp=962
 • Eichhorn K., Stosunek Xiążęgo Domu Radziwiłłow Do Domów Xiążęcych W Niemczech Uważany Ze Stanowiska Historycznego I Pod Względem Praw Niemieckich Poltycznych I Xiążęcych, Warszawa 1843, http://hdl.handle.net/2027/hvd.hnyltt
 • Kitowicz J., O żołnierzach ordynackich i częstochowskich, Opis obyczajów za panowania Augusta III, Wrocław 1951, http://literat.ug.edu.pl/kitowic/012.htm
 • Kutrzeba S., Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII wieku, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1937.
 • Volumina Constitutionum t. 2, vol. 2, wyd. S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2008.
 • Volumina legum t. 2 i 7, J. Ohryzko, Petersburg 1859.
 • Ciesielski T., Potencjał militarny Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie polskiej wojny sukcesyjnej 1733-1735. Wybrane aspekty, "Klio", Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, t. 25, 2013.
 • Dębiński A., Rzymskie prawo prywatne, Kompendium, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013.
 • Gloger Z., Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. III, wyd. P. Laskauer i W. Babicki, Warszawa 1900.
 • Historia państwa i prawa Polski, t. 2, pod red. J. Bardacha, Warszawa 1966.
 • Hryckiewicz A., Milicje miast magnackich na Białorusi i Litwie w XVI-XVIII, [w:] "Kwartalnik Historyczny" R. 77, nr 1, wyd. PWN, Warszawa 1970.
 • Kempa T., Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka (1549-1616), wojewoda wileński, Wyd. Naukowe Semper Warszawa 2000.
 • Kowalski M., Księstwa Rzeczypospolitej Państwo Magnackie Jako Region Polityczny, "Prace Geograficzne", Nr 238, wyd. PAN IGiPZ, Warszawa 2013.
 • Mełeń A., Ordynacje w dawnej Polsce, Pamiętnik Historyczno-prawny, pod red. P. Dąbkowskiego, t. VII, Lwów 1929.
 • Nowy słownik języka polskiego, pod red. E. Sobol, wyd. PWN, 2002.
 • Organiściak W., Artykuły wojskowe dla Milicji Karola Stanisława Radziwiłła na tle prawa wojskowego Wielkiego Księstwa Litewskiego, Z dziejów prawa, t. 4, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2868, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego 2011.
 • Organiściak W., Radziwiłłowie jako prawodawcy wojskowi w okresie od XVII do XVIII wieku, [w:] Radziwiłłowie. Obrazy literackie. Biografie. Świadectwa historyczne, pod red. K. Stępnik, wyd. UMCS, Lublin 2003.
 • Polski słownik biograficzny, t. 30, Radwan T. Reguła, pod red. Rostworowskiego E., wyd. Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987.
 • Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, wyd. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2003.
 • Zielińska T., Ordynacje w dawnej Polsce, "Przegląd Historyczny", t. 68, Warszawa 1977.
 • Żygulski Z., Hetmani Rzeczypospolitej, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1994.
 • Elektroniczny słownik języka polskiego XVII I XVIII wieku, http://sxvii.pl/index.php?strona=haslo&id_hasla=10246
 • http://www.ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/dominik-mikolaj-radziwill-h-traby
 • http://sjp.pwn.pl/slowniki/cekhauz.html
 • http://www.student.lex.pl/czytaj/-/artykul/l
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443010

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.