PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 441 Global Challenges of Management Control and Reporting | 47--64
Tytuł artykułu

Do Annual Reports Communicate Strategic Issues? Insight into Reporting Practices of High-Tech Companies

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Czy raporty roczne komunikują kwestie strategiczne? Wgląd w praktyki sprawozdawcze spółek wysokich technologii
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W związku z szybkim postępem technologicznym od spółek wysokich technologii oczekuje się nastawienia perspektywicznego w celu zapewnienia, że w przyszłości wartość dla akcjonariuszy będzie kreowana a potrzeby klientów zostaną zaspokojone. Co więcej interesariusze spółek wysokich technologii mogą oczekiwać, że będą informowani o planach strategicznych i kwestiach powiązanych, takich jak: bieżąca działalność, model biznesowy, otoczenie biznesowe oraz osiągnięcia badawczo-rozwojowe. W artykule zbadano zakres ujawnień o charakterze strategicznym zawartych w 69 raportach rocznych spółek informatycznych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zwrócono uwagę, czy dwa czynniki - wartość rynkowa spółki oraz rynek jej notowań (podstawowy/alternatywny) - są związane z zakresem ujawnień o charakterze strategicznym. Zbadano też, czy rynek notowań może być postrzegany jako zmienna moderująca siłę związku pomiędzy wartością rynkową spółki a zakresem jej ujawnień o charakterze strategicznym. Wyniki badań wskazały, że spółki informatyczne raportowały słabo o działalności badawczo-rozwojowej i dobrze o czynnikach ryzyka oraz o przyszłych perspektywach. Strategia rozwojowa była ujawniania często, ale głównie w spółkach notowanych na rynku podstawowym. Pogłębiona analiza wskazała, że zarówno wartość rynkowa spółki, jak i rynek jej notowań mogą być postrzegane osobno jako czynniki, które mają wpływ na decyzje menedżerów, co do ujawniania większej liczby informacji o charakterze strategicznym. Niemniej jednak wyniki badań empirycznych nie potwierdziły hipotezy, że rynek notowań moderuje efekt pomiędzy wartością rynkową spółki a zakresem ujawnień o charakterze strategicznym(abstrakt oryginalny)
EN
Due to rapid technological progress, high-tech companies are expected to be forward-looking in order to ensure shareholder value creation and respond adequately to customer needs. Moreover, stakeholders may expect that high-tech companies will inform them about strategic plans and related aspects which cover knowledge of current activities and business model, business environment and R&D achievements. Accordingly, this paper examines the extent of strategic disclosures included in 69 annual reports of IT companies listed on the Warsaw Stock Exchange. It explores also whether two factors: market value of a firm and its place of listing are related with the extent of strategic disclosures. Lastly, it scrutinizes whether a place of listing may be perceived as a moderator variable that influences a strength of a relationship between a market value of a firm and the extent of strategic disclosures. The research results suggest that the examined entities reported poorly on R&D activities and sufficiently on risk factors and future perspectives. The developmental strategy was disclosed often, however, only in annual reports of stock issuers listed on the primary market. The in-depth analysis shows that both the firm's market value and the place of listing may be perceived separately as factors which induce managers to disclose more strategic issues. Nonetheless, the empirical results do not prove that a place of listing moderates an effect between market value and the extent of strategic disclosure(original abstract)
Twórcy
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Beattie V., McInnes W., Fearnley S., 2004, A methodology for analyzing and evaluating narratives in annual reports: a comprehensive descriptive profile and metrics for disclosure quality attributes, Accounting Forum, vol. 28, no. 3, pp. 205-236.
 • Blacksun, 2014, The first 20 - the concise strategic report paradox. Analysis of how the FTSE 350 September year ends have responded to the changing reporting environment, http://www.blacksunplc.com (date of access: 19.02.2016)
 • Botosan C.A., 1997, Disclosure level and the cost of equity capital, The Accounting Review, vol. 72, no. 3, pp. 323-349.
 • Campbell D., Shrives P., Bohmbach-Saager H., 2001, Voluntary disclosure of mission statements in corporate annual reports: Signaling what and to whom?, Business and Society Review, vol. 106, no. 1, pp. 65-87.
 • Cheng Q., Lo K., 2006, Insider trading and voluntary disclosures, Journal of Accounting Research vol. 44, no. 5, pp. 815-848.
 • Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups.
 • Dyczkowska J., 2015, To what extent companies listed on alternative investment markets disclose strategic information in their annual reports? - Comparative case studies, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 399, pp. 153-167.
 • Dyczkowska J., 2016, Is R&D storytelling contingent on R&D expenses level? The study on annual reports of European biotechnological companies, working paper presented at the EEA Annual Congress, Maastricht, Netherlands.
 • Fijałkowska D., Muszyński M., Pauka M., 2014, Disclosure quality on the Polish alternative investment market NewConnect, Singidunum University International Scientific Conference, http://finiz.singidunum.ac.rs/portal/wp-content/uploads/sites/3/2014/12/8-12.pdf (date of access: 11.02.2016)
 • Files R., Swanson E.P., Tse S., 2009, Stealth disclosure of accounting restatements, The Accounting Review, vol. 84, no. 5, pp. 1495-1520.
 • Holt Z., Yasseen Y., Padia N., 2015, A comparison of non-financial strategy disclosure in the annual reports of South African and Indian listed companies, Southern African Business Review, vol. 19, no. 3, pp. 48-77.
 • IIRC, 2013, The International Integrated Reporting Framework, www.theiic.org (date of access: 28.10.2014)
 • Jensen M.C., Meckling W.H., 1976, Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics, vol. 3, no. 4, pp. 305-360.
 • Kapsch BusinessCom, 2014, Branża Teleinformatyczna - Trendy i Wyzwania Biznesowe w Austrii, Europie Środkowo-Wschodniej i Turcji, http://www.outsourcingportal.pl/pl/userfiles/image/raporty/2014/02_lut/25/Branza_Teleinformatyczna_Trendy_i_Wyzwania.pdf (date of access: 29.12.2014).
 • Kothari S.P., Shu S., Wysocki P., 2009, Do managers withhold bad news?, Journal of Accounting Research, vol. 47, no. 1, pp. 241-276.
 • KPMG 2014, The KPMG survey of business reporting. Better Business Reporting, http://kpmg.com/betterbusinessreporting (date of access: 30.04.2016).
 • Nekhili M., Boubaker S., Lakhal F., 2012, Ownership structure, voluntary R&D disclosure and market value of firms: the French case, International Journal of Business, vol. 17, no. 2, pp. 126-140.
 • Nekhilli M., Cheffi W., Hubert T., 2015, The Value Relevance of R&D Voluntary Disclosure: Evidence from Listed Companies in France, SSRN Electronic Journal, working paper, DOI: 10.2139/ssrn.1534153.
 • Nekhilli M., Hussainey K., Cheffi W., Chtioui T., Tchakoute-Tchuigoua H., 2016, R&D narrative disclosure, corporate governance and market value: Evidence from France, The Journal of Applied Business Research, vol. 32, no. 1, pp. 111-127.
 • Oprisor T., 2015, Contributions to an improved framework for integrated reporting, Accounting and Management Information Systems, vol. 14, no. 3, pp. 483-507.
 • Patelli L., Prencipe A. 2007, The relationship between voluntary disclosure and independent directors in the presence of a dominant shareholder, European Accounting Review, vol. 16, no. 1, pp. 5-33.
 • Rea M.H., 2012, King III & GRI +13: 2012 Review of Sustainability Reporting in South Africa as per the Global Reporting Initiative (GRI) Guidelines, http://www.iras.co.za/Documents/Research/King_III_and_GRI_13_Research_Report.pdf (date of access: 30.09.2015).
 • Santema S., Hoekert M., Van de Rijt J., Van Oijen A., 2005, Strategy disclosure in annual reports across Europe: study on differences between five countries, European Business Review, vol. 17, no. 4, pp. 352-366.
 • Santema S., Van de Rijt J., 2001, Strategy disclosure in Dutch annual reports, European Management Journal, vol. 19, no. 1, pp. 101-108.
 • The Companies Act 2006 - Strategic Report and Directors' Report Regulations, Regulations 2013 No. 1970.
 • The Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognized as equivalent (Dziennik Ustaw from 2009, No. 33, item 259, as amended).
 • Ungerer M., 2013, A comparative analysis of strategy disclosure reporting trends in South Africa in 2010, Southern African Business Review, vol. 17, no. 3, pp. 27-56.
 • Ungerer M., Vorster S., 2015, Strategy disclosure reporting trends in South Africa: A 2010-2011 comparative analysis for six industry clusters, Southern African Business Review, vol. 19, no. 3, pp. 78-101.
 • Verrecchia R., 1990, Information quality and discretionary disclosure, Journal of Accounting and Economics, vol.12, no. 4, pp. 365-380.
 • Wagenhofer A., 1990, Voluntary disclosure with a strategic oponent, Journal of Accounting and Economics, vol. 12, no. 4, pp. 341-363.
 • Walińska E., 2015, Zintegrowany raport - początek końca sprawozdania finansowego?, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości vol. 82(138), pp. 151-165.
 • Whittington R., Yakis-Douglas B., 2012, Strategic Disclosure: Strategy as A Form of Reputation Management, [in:] Pollock T.G., Barnett M.L. (Eds.), The Oxford Handbook of Corporate Reputation, Oxford University Press, Oxford, pp. 402-419.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443036

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.