PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 1 (62) | 73--99
Tytuł artykułu

Stanowisko polskich ekspertów w konsultacjach Komisji Europejskiej na temat listów zastawnych w Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
The Position of Polish Experts in European Commission Consultations on Covered Bonds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na przełomie lat 2015/16 Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje w sprawie ogólnoeuropejskich regulacji dotyczących listów zastawnych. W konsultacjach tych Komisja zwróciła uwagę na różnice w ramach prawnych poszczególnych krajów członkowskich, które mogą być przyczyną niekorzystnej fragmentacji rynku, oraz przedstawiła propozycje służące zwiększeniu integracji rynku. Polskie listy zastawne mogą istotnie skorzystać na rekomendowanych przez Komisję Europejską propozycjach, które mają na celu m.in. zniesienie podziału na kraje główne i peryferyjne oraz ułatwienie inwestycji w listy zastawne między państwami Unii Europejskiej i ze strony państw trzecich, a w efekcie mają prowadzić do konwergencji spread'ów. Propozycje te powinny przyczynić się do zwiększenia popytu oraz dalszego obniżenia kosztu finansowania dla polskich emitentów i w konsekwencji bardziej dynamicznego rozwoju polskiego rynku listów zastawnych. Materiał konsultacyjny Komisji Europejskiej został zaopiniowany przez przedstawicieli różnych grup interesariuszy polskiego rynku listów zastawnych, w tym w szczególności emitentów, inwestorów, regulatorów oraz niezależnych ekspertów. W artykule przedstawiono wspólne stanowisko polskich ekspertów w zakresie proponowanych przez Komisję Europejską regulacji dotyczących jednolitego europejskiego rynku listów zastawnych. (abstrakt oryginalny)
EN
At the turn of the year 2015/16 the European Commission carried out consultations on EU regulations regarding covered bonds. The Commission pointed out differences among legal frameworks in Member States which might lead to negative market fragmentation, and in consequence introduced propositions on market integration. Polish covered bonds may materially benefit from the EC propositions, whose aims include convergence of core and peripheral markets and simplification of the investment in covered bonds among Member States and from third party countries, which should lead to spread convergence. The propositions will result in increased demand and further decrease in the cost of funding for Polish issuers, and as a consequence will facilitate a more dynamic growth of the Polish covered bond market. The EC consultation paper propositions were appraised by representatives of different groups of stakeholders of the Polish covered bond market, including in particular: issuers, investors, regulators and independent experts. This article presents the common position of Polish experts as regards to the EC proposed regulations on a new integrated EU covered bond market. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
73--99
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański, doktorant; Société Générale S.A. Oddział w Polsce
Bibliografia
 • 2014 ECBC European Covered Bond Fact Book, European Covered Bond Council, Brussels 2014, http://www.ehipoteka.pl/ehipoteka/pol/content/download/99184/494924/ file/ECBC Fact Book 2014.pdf
 • Appendix. Economic Analysis Accompanying the Consultation Paper on Covered Bonds in the European Union, European Commission, Brussels 2015, http://ec.europa.eu/ finance/consultations/2015/covered-bonds/docs/consultation-document-annex_en.pdf
 • Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Action Plan on Building a Capital Markets Union, Brussels 2015, http://ec.europa.eu/ finance/capital-markets-union/docs/building-cmu-action-plan_en.pdf
 • Consultation Document. Covered Bonds in the European Union, European Commission, Brussels 2015, http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/covered-bonds/ docs/consultation-document_en.pdf
 • Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC Text with EEA relevance, http://eur-lex.europa. eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0036
 • EBA Report on EU Covered Bond Frameworks and Capital Treatment. Response to the Commission's call for advice of December 2013 related to Article 503 of the Regulation (EU) No. 575/2013 and to the ESRB Recommendation E on the funding of credit institutions of December 2012 (ESRB/12/2), London 2014, https://www.eba.europa. eu/documents/10180/534414/EBA+Report+on+EU+Covered+Bond+Frameworks +and+Capital+Treatment.pdf
 • European Financial Stability and Integration, European Commission, Brussels 2014, http://ec.europa.eu/internal_market/economic_analysis/docs/efsir/140428-efsir-2013_ en.pdf
 • Global Financial Stability Report. Transition Challenges to Stability, International Monetary Fund, Washington DC 2013, http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2013/02/
 • Harmonised Transparency Template, The Covered Bond Label Foundation, Brussels 2015, https://www.coveredbondlabel.com/issuers/harmonised-transparency-template//
 • Regulation (EU) No. 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No. 648/2012 Text with EEA relevance, http://eur-lex. europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R0575
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443042

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.