PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 36 | nr 109 | 21--33
Tytuł artykułu

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) : teraźniejszość i przyszłość systemu zarządzania ochroną i ratownictwem ludności w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The National Firefighting and Rescue System (NFRS) : the Present and the Future of the Protection Management System and Rescue Service in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG), który realizuje w Polsce zadania z zakresu ratownictwa oraz organizacji i zarządzania nim. Na podstawie dwudziestoletnich doświadczeń utrwaliło się przekonanie, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony ludności w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, tylko zintegrowane rozwiązania są skuteczną formą przeciwdziałania zagrożeniom. Aby zaprezentować funkcjonalność KSRG jako elementu systemu bezpieczeństwa państwa w obszarze ratownictwa i zarządzania ochroną ludności, dokonano ogólnej analizy działania systemu w minionych 20 latach oraz przedstawiono tezę, że ciągły rozwój cywilizacji i wiążące się z tym nowe, zmieniające się zagrożenia, powodują ciągłą potrzebę doskonalenia systemu ratowniczego w Polsce. Podejście do zadań z zakresu zarządzania ochroną ludności musi ewaluować, co ma korzystny wpływ na system ratowniczy, a przyjęte rozwiązania dla ratownictwa są skuteczne oraz powszechnie akceptowane przez polskie społeczeństwo. Zasadnicze stają się również rozważania, jak w obecnej rzeczywistości powiązać działania KSRG z projektowanym w Polsce systemem ochrony ludności. Należy zauważyć, że od kilku lat rozwój KSRG nakierowany jest na ochronę ludności nie tylko w obszarach ratowniczych, więc nie ma logicznego uzasadnienia dla tworzenia i utrzymywania nieaktywnych formacji Obrony Cywilnej, skoro KSRG może wypełniać zadania wyznaczone dla tych formacji. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents The National Firefighting and Rescue System (NFRS), which implements in Poland, tasks in rescue service, organization and management. Based on the twenty years of experience, the belief has been established that in order to ensure the safety and protection of the population in the case of natural disasters or technical failures, the integrated solutions are the only effective form of risk prevention. To demonstrate the functionality of NFRS as part of the security system of the state in the area of rescue and civil protection, in the article has been made a general analysis of the system in 20 years, and presented the thesis that the continuous development of civilization and the consequent new and changing threats, causing a continuing need of improving rescue systems in Poland. The approach to the tasks of civil protection must evaluate, which has a beneficial effect on the rescue system, and the solutions adopted for rescue are effective and widely acceptable by Polish society. It is also essential considering how to present reality to link actions NFRS the designed system in Poland to protect the population. It should be noted that for several years the development of the NFRS is aimed at protecting the population, not only in the areas of rescue, so there is no logical justification for creating and maintaining an armchair formation of Civil Defense, since NFRS can fulfill the tasks assigned to these formations.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Grosset R., Marczyński D., Organizacja ratownictwa w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, Ratownictwo medyczne w Polsce, zdrowie i zarządzanie, Kraków 2002.
 • Gumiński B., Sformułowanie celów ochronnych (efektów działania systemu) realizowanych przez system ratowniczy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ludzi podczas incydentów zagrażających ich życiu i zdrowiu: w obiektach użyteczności publicznej (pożary, zagrożenia miejscowe), przemysłowych (pożary, zagrożenia miejscowe), podczas wypadków komunikacyjnych, podczas zdarzeń zagrażających środowisku naturalnemu na poziomie województwa. Opracowanie w ramach projektu pt. Zaawansowane technologie teleinformatyczne...
 • http://www.europa.eu
 • http://www.straz.gov.pl
 • Kalinowski R., Bezpieczeństwo i obronność w świetle współczesnych wyzwań i potrzeb, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010.
 • Kalinowski R., Szmitkowski P., Zakrzewska S., Ochrona ludności w wymiarze wieloaspektowym, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, 2015.
 • KG PSP, Biuletyn Informacyjny, Warszawa 2013.
 • KG PSP, Biuletyn Informacyjny, Warszawa 2014.
 • KG PSP, Biuletyn Informacyjny, Warszawa 2015.
 • Komisja Europejska "Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji", Bruksela 2014.
 • Korzeniowski L.F., Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
 • Kubicki W., Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy - jako element wewnętrzny państw, materiały szkoleniowe z VIII sympozjum, Piła 2000.
 • Kuc B.R., Ścibiorek Z., Podstawy metodologiczne nauk o bezpieczeństwie, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2013.
 • Lisiecki M., Jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem obywateli, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
 • Mazur S., 20 lat Państwowej Straży Pożarnej 1992-2012, Warszawa 2012.
 • Notatka informacyjna GUS, Wartość i zaufanie społeczne w 2015 roku.
 • Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2007.
 • "Przegląd Pożarniczy" 1993, nr 7.
 • "Przegląd Pożarniczy" 2015, nr 11.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. 2011 nr 46 poz. 239)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. 2011 nr 46 poz. 239).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 grudnia 2002 roku w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.U. 2003 nr 5 poz. 58).
 • Skoczylas J.J., Prawo ratownicze, Warszawa 2011.
 • Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2006.
 • Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
 • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku, (Dz.U. z 2009 nr 178 poz. 1380).
 • Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz.U. z 2013 poz. 1340).
 • Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 roku, (Dz.U. z 2007 nr 89 poz. 590).
 • Wolanin J., Zarys bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju, Warszawa 2005.
 • Zbojnia J., Kielin J., Projektowanie systemu ratowniczego, Wydawnictwo CNBOP-PIP, Józefów 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443046

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.