PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 441 Global Challenges of Management Control and Reporting | 86--98
Tytuł artykułu

The Process of Cost Assignment in A Local Railway Company Providing Passenger Transportation Services. A Case Study

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Proces alokacji kosztów w regionalnym przedsiębirostwie świadczącym usługi pasażerskiego transportu kolejowego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja procesu alokacji kosztów w pasażerskim transporcie kolejowym na przykładzie regionalnej spółki transportowej. Podjęte prace badawcze mają charakter eksploracyjno-deskryptywny. Jako metodę badawczą przyjęto studium przypadku oraz analizę indukcyjną. W kolejnych częściach artykułu wyjaśniono istotę procesu rozliczeniowego oraz zaproponowano jednolite nazewnictwo i zidentyfikowano rodzaje procesu alokacji kosztów. Wskazano na prostą alokację (SA) polegającą na przypisaniu kosztu do pojedynczego obiektu kosztu i złożoną alokację (CA) dla sytuacji przypisania kosztu do wielu obiektów. Dodatkowo wskazano na prostą realokację (SR) dla sytuacji, w której koszty jednego obiektu są przypisywane do innego obiektu, oraz złożoną realokację (CR), wykorzystującą operacje matematyczne do podziału kosztów danego obiektu na inne obiekty. Na tej podstawie dokonano próby opisania procesu rozliczania kosztów w przykładowej spółce. Zidentyfikowano obiekty kosztowe w strukturze badanego podmiotu oraz przedstawiono i opisano schemat procesu rozliczania kosztów działalności operacyjnej(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present the process of cost assignment in a local railway company providing passenger transportation services. The undertaken research is of an explorative and descriptive nature. A case study and an inductive analysis constitute the assumed research methods. In the later parts of the article, the idea of a cost assignment process is explained, unified terms are proposed and different types of cost assignment processes are identified. Simple allocation (SA), referring to a cost assignment to a singular cost object and complex allocation (CA), for cost assignment to multiple cost objects are indicated. Also, simple reallocation (SR) is pointed out for a situation in which the cost of one object moves to another, as well as complex reallocation (CR), for a situation in which each cost of one object is divided between several objects. On the basis of that, an attempt to describe the cost assignment process on an exemplary enterprise has been made. Cost objects have been identified in the structure of the researched company and an outline of the operating costs assignment process has been presented and described(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Benbasat L., Goldstein D., Mead M., 1987, The case research strategy in studies of information systems, MIS Quarterly, September.
 • Gawlik L., Kryzia D., Uberman R., 2013, Koszty transportu kolejowego i samochodowego w kontekście bilansowania rynku surowców skalnych w Polsce, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, no. 136.
 • Horngren C., Datar S., Foster G., 2006, Cost Accounting a managerial Emphasis. Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 • Jarugowa A., Sobańska I., Sawicki K., 1994, Metody kalkulacji, PWE, Warszawa.
 • Kowalak R., Biernacki M., 2010, Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Matuszewicz J., 1995, Rachunek kosztów, Finans-Serwis, Warszawa.
 • Nowak E., 2016, Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą, Expert, Wrocław.
 • Paprocki W., 2003, Rola transportu kolojewego we wpółczesnej polskiej gospodarce, [in:] TARAKO Konferencja Kolej-Integracaj-Europa Miedzynarodowe Targi Gdańskie. Gdańsk.
 • Rayburn L., 1993, Cost Accounting Using a Cost Management Approach, Irwin, Boston.
 • Sawicki K., 1996, Ogólne zgadnienia rachunku kosztów, [in:] Sawicki K. (Ed.), Rachunek kosztów, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Sobańska I., 2003, Podstawy rachunku kosztów i wyników, [in:] Sobańska I. (Ed.), Rachunek kosztów i rachunkowosć zarządcza, C.H. Beck, Warszawa.
 • Świderska G., 2002, Podstawy rachunku kosztów i wyników, [in:] Świderska G. (Ed.), Rachunkowosć zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa.
 • The Global Competitiveness Report 2014-2015, 2015, World Economic Forum, Geneva.
 • Yin R., 2002, Case study research. Design and Methods, SAGE Publication.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443058

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.