PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 149 | 107--133
Tytuł artykułu

Skalowalność i trwałość modelu biznesu jako kluczowe atrybuty inteligentnego przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Scalability and Durability of a Business Model as the Key Attributes of an Intelligent Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Literatura na temat skalowalności i trwałości modeli biznesu jest bardzo ograniczona. Dlatego celem artykułu jest przedstawienie i omówienie kluczowych atrybutów skalowalności i trwałości modeli biznesu inteligentnego przedsiębiorstwa. W artykule autor omówił kluczowe atrybuty skalowalności i trwałości modeli biznesu adekwatne dla inteligentnego przedsiębiorstwa. Przedstawił także prezentacje graficzne tych atrybutów. Zaproponował również mechanizmy konceptualizacji i operacjonalizacji atrybutów skalowalności i trwałości modeli biznesu. Rozważania zawarte w artykule powstały na podstawie obserwacji własnych autora dotyczących rzeczywiście funkcjonujących w praktyce gospodarczej modeli biznesu. Mogą być zatem wykorzystane jako punkt odniesienia do realizacji własnych mechanizmów zarządczych przez menedżerów w zakresie projektowania i operacjonalizacji skalowalnych i trwałych modeli biznesu przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
Aim of the article: The literature of scalability and durability of business models is very much limited. Therefore, this article aims to present and discuss the key attributes of scalability and durability of intelligent enterprise business models. Results: The author discusses the key attributes of scalability and durability business models in relation to an intelligent enterprise. The author also shows graphic presentations of these attributes. He also proposes mechanisms of conceptualization and operationalisation of attributes of scalability and durability of business models. Practical implications: The discussion included in the article is based on the author's own observations with regard to business models which really operate in business practice. Thus, they may be used as a point of reference in the pursuit of companies' own management mechanisms by managers in the area of design and operationalisation of scaled and durable corporate business models. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
107--133
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • Afuah A., Tucci C., Biznes internetowy strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Applegate L. M., E-Business Models: Making Sense of the Internet Business Landscape, w: Information Technology and the New Enterprise: Future Models for Managers, red. L. M. Applegate, G. W. Dickson, G. DeSanctis, Upper Saddle River, Prentice Hall, New York 2000.
 • Björkdahl J., Holmén M., Business model innovation - the challenges ahead, "International Journal of Product Development" 2013, vol. 18, no. 3/4.
 • Bocken N., Short S., Rana P., Evans S., A value mapping tool for sustainable business modelling, Corporate Governance 2013, 13.
 • Bondi A. B., Proceedings of the second international workshop on Software and performance - WOSP '00', 2000, doi:10.1145/350391.350432
 • Boons F., Lüdeke-Freund F., Business models for sustainable innovation: state-of- -the-art and steps towards a research agenda, "Journal of Cleaner Production" 2013, vol. 45, s. 9-19.
 • Bossidy L., Charan R., Szósty zmysł w zarządzaniu firmą. Tworzenie wykonalnych planów i modeli biznesowych, MT Biznes, Warszawa 2010.
 • Cyfert S., Krzakiewicz K., Wykorzystanie koncepcji modeli biznesu w zasobowej teorii firmy, w: Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2011.
 • Demil B., Lecocq X., Business model evolution: In search of dynamic consistency, "Long Range Planning" 2010, 43 (2-3).
 • Deodhar S. J., Saxena K., Gupta R. K., Ruohonen M., Strategies for software-based hybrid business models, "Journal of Strategic Information Systems" 2012, 21 (4).
 • Dyllick T., Muff K., Clarifying the Meaning of Sustainable Business: Introducing a Typology from Business-as-Usual to True Business Sustainability, "Organization & Environment" 2015.
 • Dyllick T., Hockerts K., Beyond the business case for corporate sustainability, "Business Strategy and the Environment" 2002, vol. 11, 2.
 • Epstein M. J., Rejc Buhovac A., Solving the sustainability implementation challenge, "Organizational Dynamics" 2010, 39.
 • Girotra K., Netessine S., OM Forum - Business Model Innovation for Sustainability, "Manufacturing & Service Operations Management" 2013, vol. 15, no. 4.
 • Gołębiowski T., Dudzik T. M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M., Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Goyal S., Sergi B. S., Social entrepreneurship and sustainability - understanding, the context and key characteristics, "Journal of Security and Sustainability" 2015, vol. 4, no. 3, http://dx.doi.org/10.9770/jssi.2015.4.3 (7).
 • Green R., Scalable Business Model, 2014, http://www.briefing.com /investor/learningcenter/general-concepts/scalable-business-models/
 • Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Sustainable enterprise (przedsiębiorstwo przyszłości) - odpowiedzią na kryzys ekonomiczny, w: Sustainability odpowiedzią na kryzys ekonomiczny, Nowe koncepcje przedsiębiorstwa przyszłości, red. I. K. Hejduk, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2011.
 • Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2010.
 • Hoque F., The Alignment Effect: How to Get Real Business Value Out of Technology, Financial Times Prentice Hall, 2002.
 • Jabłoński A., Jabłoński M., Projektowanie sieciowych modeli biznesu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2013, 12.
 • Jabłoński A., Modele biznesu w sektorach pojawiających się i schyłkowych. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na jakości i kryteriach ekologicznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2008.
 • Jabłoński A., Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności, Difin, Warszawa 2013.
 • Jabłoński A., Scalability of Sustainable Business Models in Hybrid Organizations, "Sustainability" 2016, 8 (3), 194, doi:10.3390/su8030194, s. 17-19.
 • Jabłoński A., Skalowalność modeli biznesu w środowisku sieciowym, Difin, Warszawa 2015.
 • Jabłoński A., Spójność hybrydy strategicznej w środowisku sieciowym, Difin, Warszawa 2015.
 • Janasz W., Janasz K., Determinanty innowacyjności współczesnej i inteligentnej organizacji, "Zeszyty Naukowe" Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2015, nr 74, t. 1, doi: 10.18276/frfu.2015.74/1-31
 • Kaczmarek B., Tworzenie organizacji inteligentnej jako nowej wartości firmy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2013, nr 786, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 64/1.
 • Khare A., Huang Y., Doan H., Kanwal M. S., A Fresh Graduate's Guide to Software Development Tools and, http://www.comp.nus.edu.sg/~seer/book/2e/Ch06.%20Scalability.pdf
 • Kordel P., Kornecki J., Kowalczyk A., Krawczyk K., Pylak K., Wiktorowicz J., Inteligentne organizacje -zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników, PARP, Warszawa 2010.
 • Krantz R., A new vision of sustainable consumption, "Journal of Industrial Ecology" 2010, 14, 7-9.
 • Łobejko S., Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce, PARP, Warszawa 2009.
 • Massaro M., Dumay J., Guthrie J., On the Shoulders of Giants: Undertaking a Structured Literature Review in Accounting, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", AAAJ-01-2015-1939. R3.
 • Mathaisel D. F. X., Is Scalability Necessary for Economic Sustainability?, "European Journal of Sustainable Development" 2015, 4, 2, 275-282 doi: 10.14207/ejsd.2015. v4n2p275, s. 279.
 • Mc Donough W., Braugnart M., The next industrial revolution, The Atlantic Monthly, 1998.
 • Neely A., Delbridge R., Effective Business Models: What Do They Mean for Whitehall, 2007, www.nationalschool.gov.uk/sunningdaleiinstitute
 • Nielsen C., Lund M., The Concept of Business Model Scalability, March 9, 2015, http:// ssrn.com/abstract=2575962, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2575962
 • Niemczyk J., Modele biznesowe, w: Zarządzanie. Kanony i trendy, red. M. Morawski, J. Niemczyk, K. Perechuda, E. Stańczyk-Hugiet, C. H. Beck, Warszawa 2010.
 • Nogalski B., Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, MBA 2009, 2.
 • Obłój K., Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Poltext, Warszawa 2010.
 • Osterwalder A., Pigneur Y., An e-Business Model Ontology for Modeling e-Business, 15th Blend Electronic Commerce Conference e-Reality: Constructing the e-Economy, Slovenia, 17-19 June 2002.
 • Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Rappa M., Managing the digital enterprise: Business models on the web, Retrieved May 14, 2002, http://digitalenterprise.org/models/models.html
 • Romanowska M., Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny, w: System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa 2001.
 • Sandberg K. D., Is It Time to Trade In Your Business Model?, "Harvard University Update" 2002, January.
 • Schaltegger S., Lüdeke-Freund F., Hansen E. G., Business Cases for Sustainability and the Role of Business Model Innovation Developing a Conceptual Framework, "Centre for Sustainability Management (CSM)" 2011, Leuphana Universität, Lüneburg.
 • Schaltegger S., Lüdeke-Freund F., Hansen E. G., Business cases for sustainability: the role of business model innovation for corporate sustainability, "Int. J.Innovation and Sustainable Development" 2012, vol. 6, no. 2.
 • Schaltegger S., Lüdeke-Freund F., Hansen E. G., Business Models for Sustainability: A Co-Evolutionary Analysis of Sustainable Entrepreneurship,Innovation, and Transformation, "Organization & Environment" 2016, doi: 10.1177/1086026616633272.
 • Seddon P. B., Lewis G. P., Freeman P., Shanks G., The Case for Viewing Business Models as Abstractions of Strategy, "Communications of the Association for Information Systems" 2004, vol. 13.
 • Slyvotzky A. J., Morrison D. J., Andelman B., Strefa zysku, PWE, Warszawa 2000.
 • Stubbs W., Cocklin C., Conceptualizing a 'sustainability business model', "Organization & Environment" 2008, vol. 21, no. 2, s. 103-127.
 • Teece D., Business Models, Business Strategy and Innovation, "Long Range Planning" 2010, 43.
 • Timmers P., Electronic Commerce: Strategies and Models from business-to-business trading, Wiley & Sons, Chichester 1999.
 • Upward A., Towards an Ontology and Canvas for Strongly Sustainable Business Models: A Systemic Design Science Exploration, York University Toronto, Ontario 2013.
 • Voelpel S., Leibold M., Tekie E., von Krogh G., Escaping the Red Queen Effect in Competitive Strategy: Sense-testing Business Models, "European Management Journal" 2005, vol. 23.
 • Waltz E., Knowledge Management in the Intelligence Enterprise, Artech House information warfare library, Boston - London 2003.
 • Wiig K. M., The Intelligent Enterprise and Knowledge Management, Article prepared for UNESCO's Encyclopedia of Life Support Systems, Knowledge Research Institute (Revised, December 2000).
 • Wirtz B. W., Business Model Management Design - Instrumente - Erfolgsfaktoren von Geschäftsmodellen, Gabler Verlag/Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2011.
 • Witt B. de, Meyer R., Synteza strategii, Tworzenie strategii konkurencyjnej przez tworzenie paradoksów, PWE, Warszawa 2007.
 • Yunus M., Moingeon B., Lehman-Ortega L., Building Social Business Models: Lessons from the Grameen Experience, "Long Range Planning" 2010, 43.
 • Ziaee Bigdeli A., Li F., Shi X. Sustainability and scalability of university spinouts: a business model perspective, "R&D Management" 2015, doi: 10.1111/radm.12167
 • Zott C., Amit R., Massa L., The Business Model: Theoretical Roots, Recent Developments, and Future Research, http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0862-E.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443064

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.