PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | t. 17, z. 4, cz. 2 Innowacje w zarzadzaniu publicznym i polityce społecznej | 119--129
Tytuł artykułu

Zarządzanie wiedzą w szpitalach klinicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Knowledge Management in Teaching Hospitals
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest pokazanie specyfiki zarządzania wiedzą w szpitalach klinicznych. W artykule skoncentrowano się na aspektach prawnych analizowanego zagadnienia. Artykuł został napisany na podstawie aktualnej literatury przedmiotu oraz na podstawie analizy aktów prawnych. W artykule zastosowano analizę typu desk research. (fragment tekstu)
EN
Knowledge resources of an organization are regarded as one of the most important resources, and they are an indispensable element for its functioning. The generated knowledge varies depending on the peculiarities of the organization and its employment structure. It means that knowledge and its application have an enormous influence on the successful functioning of the organization, including organizations specializing in healthcare, in particular teaching hospitals. The field of healthcare is very peculiar, because there is no place for errors or ignorance. Moreover, the healthcare sector is an example of a knowledge-based economy, in which the most valuable resource of every organization, including healthcare institutions, are the employees and their efficiency. Knowledge is perceived as one of the most significant elements of the strategic potential of the organization. Its importance in creating the competitive advantage of the organization is constantly growing at the expense of the material resources owned by the organization. Additionally, each group of the medical personnel or the executive staff is using a specialized knowledge and skills, and these are at a different level in a small, regional hospital or in a teaching hospital of a medical university. Moreover, updating knowledge resources of the personnel and improving their qualifications, which results from the legal aspects of the functioning of a hospital, is pivotal. The objective of the article is to show the peculiarities of knowledge management in teaching hospitals. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Biadun D. (2012), Formy zatrudniania pracowników medycznych w szpitalach klinicznych, Serwis Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Brdulak J., Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą (ZW), www.e-mentor.edu.pl. dostęp: 23.10.2015.
 • Grudzewski W. M., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą w organizacjach, www.e-mentor.edu.pl, dostęp: 23.10.2015.
 • Karkowska D. (2012), Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Karkowska D., Chojnacki J. (2014), Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Karkowski T. (2015), Jakość usług zdrowotnych, TQM oraz zewnętrzne systemy oceny jakości - strategia zarządzania progresywnego, [w:] V. Korporowicz (red.), Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Karkowski T. A. (2015), Świadczenia szpitalne w powiązaniu z procesami zaopatrzenia medycznego i niemedycznego, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Knowledge Management for Healthcare (2004), Asia Pacific Biotech News, 3/30/2004, Vol. 8, Issue 6.
 • Korporowicz V. (2015), Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Krawczyk-Sołtys A. (2013), Zarządzanie wiedzą w szpitalach publicznych. Identyfikacja poziomu i kierunki doskonalenia, Studia i monografie Nr 485, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Lenczowska-Soboń K. (2013), Ustalenie zdarzenia medycznego, Serwis Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Liszewska A. (2011), Błąd w sztuce medycznej - przypadki szczególne, Serwis Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Morawski M. (2006), Celowość tworzenia zintegrowanego systemu zarządzania pracownikami wiedzy, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - celowość, skuteczność, efektywność, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1104, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Morgan L. J., Doyle M. E., Albers J. A. (2005), Knowledge Continuity Management In Healthcare, "Journal of Knowledge Management Practice", April, http://www.tlainc.com/articl84.htm.
 • Nazarko-Ludwiczak E. (2013), Evidence Based Medicine - filozofia czy narzędzie?, Serwis Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Sudolska A. (2006), Zarządzanie wiedzą jako czynnik sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem-celowość, skuteczność, efektywność, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1104, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Usługi sektora ochrony zdrowia, Systemy zarządzania jakością, Wymagania oparte na EN ISO 9001:2008, Norma Europejska EN 15224:2012 Health care services - Quality management systems - Requirements based on EN ISO 9001:2008 ma status Polskiej Normy PN-EN 15224:2013-4, (2013), Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 • Wrześniewska-Wal I. (2015), Odpowiedzialność podmiotu leczniczego strategią ograniczenia nieprawidłowości zarządczych, [w:] V. Korporowicz Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody, Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
 • Zielińska E. (red.) (2008), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2008 r. Nr 81 poz. 484)
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2015 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 464)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 126).
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443122

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.