PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 2(14) Inżynieria Systemów Technicznych | 342--350
Tytuł artykułu

Zastosowanie ujęcia procesowego do wspomagania zarządzania informacją i zasobami technicznymi w sytuacjach kryzysowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Application of a Process Approach for the Needs of Supporting Management of Information and Technical Resources in Crisis Situations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem niniejszego artykułu jest wskazanie problematyki funkcjonowania służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. Problem oraz proponowane środki i sposoby jego rozwiązania przedstawiono w artykule na przykładzie szczególnego obiektu badań, jakim jest port lotniczy Katowice - Pyrzowice. Z uwagi na międzynarodowy charakter działalności portu lotniczego, jego potencjalna podatność na występowanie i skutki wszelkiego rodzaju sytuacji kryzysowych jest znaczna. Rygorystyczne przepisy prawne, regulujące działalność lotniskową zarówno w aspek-cie bezpieczeństwa w rozumieniu operacyjnym, jak i ochrony lotnictwa cywilnego, są zorientowane na minimalizowanie zarówno ryzyka powstania sytuacji kryzysowej, jak i jej potencjalne skutki. Wspólne działania służb ratowniczych wymagają skutecznej koordynacji wszystkich służb na wszystkich szczeblach szczeblu funkcjonowania administracji zespolonej. W referacie zaproponowano rozwiązanie, zorientowane głównie na doskonalenie łączności pomiędzy uczestniczącymi w działaniach kryzysowych podmiotami, które powinno zapewniać koordynację służb ratowniczych na poziomie przekazywania jednolitej, precyzyjnej informacji do wszystkich zaangażowanych formacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this article is to point out the problems of the functioning of the emergen-cy services in crisis situations. The problem and the proposed measures and possible solutions are presented in the article on the example of a particular object of research, which is the airport Katowice - Pyrzowice. Due to the international nature of the activity of the airport, its potential susceptibility to the occurrence and effects of all kinds of emergency situations is considerable. Stringent legal provisions governing the activities of airport both in terms of safety for the purposes of operating, as well as civil aviation security are oriented to minimize both the risk of a crisis and its potential effects. Joint activities require effective coordination of all services at all levels of the level of functioning of the administration complex. The paper proposes a solution-oriented mainly on the improvement of communication between participating in the activities of emergency entities. This solution should provide coordination of emergency services at the level of the transmission of single, accurate information to all involved formation. (original abstract)
Rocznik
Strony
342--350
Opis fizyczny
Twórcy
  • Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie
autor
  • Politechnika Śląska
  • Politechnika Śląska
Bibliografia
  • P. Tyrała. Zarządzanie kryzysowe. Ryzyko - Bezpieczeństwo - Obronność, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001.
  • Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dn. 26.04.2007, art.2 (DzU z 2013 r. poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485, z 2016 r. poz. 266).
  • Ustawa prawo lotnicze z dn. 03.07.2002, art.2 ust.4 (DzU 2014 r. poz. 768 z póź. zm.).
  • W. Walczak, "Zarządzanie kryzysowe - rola i zadania organów administracji państwowej", Seria SWSPiZ w Łodzi, t. X , z.8, 2009.
  • M. Włodarczyk, A. Marjański. (red.) Przedsiębiorczość i Zarządzanie, z.12, Łódź 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443140

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.