PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 | 18--38
Tytuł artykułu

Zarządzanie ryzykiem w banku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Influence of the Risk on the Banking Industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Każda działalności gospodarcza związana jest z podejmowaniem ryzyka celem zwiększenia swoich zysków. Instytucje zaufania publicznego takie jak banki szczególnie są narażone na wystąpienie negatywnych zdarzeń własnej działalności. Działalność ekonomiczna banków nie może uniknąć ryzyka, ponieważ często zdarza się, że w procesie decyzyjnym nie ma dostępu do pełnej informacji lub błędnie można ją zinterpretować. Ryzyko towarzyszy nieodłącznie działalności prowadzonej przez banki, co wiąże się ściśle z pełnioną przez nie funkcją pośredników finansowych w gospodarce narodowej. System zarządzania ryzykiem jest jednym z czynników zmniejszających ryzyko wystąpienia negatywnych skutków działalności banków. (abstrakt oryginalny)
EN
Every business activity is connected with taking a risk in order to increase own profits. Institutions of the public confidence include banks are exposed to the negative events of own activity. The economic activity of banks cannot avoid the risk, because the decision process processes isn't having access to complete information or it is mistakenly to interpret her. The risk is accompanying activity of banks what is being combined with the serve by them of financial agent in national economy. The risk management system is one of the factors lowering the risk of the activity of banks. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
18--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
Bibliografia
 • Bień W., (2002), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Dobosiewicz Z., (2011), Bankowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Grzywacz J., (2004), Podstawy bankowości, Difin, Warszawa.
 • Hübner O., (2011), Die Banken, Historisches Wirtschaftsarchiv ist ein Imprint der Salzwasser Verlas GmbH, Paderborn.
 • Iwanicz-Drozdowska M., (2004), Bezpieczeństwo polskiego sektora bankowego na europejskim rynku bankowym w świetle Nowej Umowy Kapitałowej Komitetu Bazylejskiego, [w:] Wierzba R., Iwanicz-Drozdowska M., Lepczyński B., red., Nowa Umowa Kapitałowa Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego - konsekwencje dla gospodarki i sektora bankowego w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A., (2002), Ryzyko bankowe, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Zawadzka Z., (2013), Ryzyko kredytowe, [w:] Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W., Szelągowska A., Zawadzka Z, Bankowość Instytucje, operacje, zarządzanie, Poltext, Warszawa.
 • Iwańczuk A., Kotliński G., (2003), Wykorzystanie instrumentów rynku walutowego zarządzaniu ryzykiem kursu walutowego, [w:] Przybylska-Kapuścińska red., Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kaczmarek T.T., (2001), Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym, ODDK, Gdańsk.
 • Komisja Europejska, (2006), Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, Bruksela.
 • Komisja Nadzoru Finansowego, (2010), Rekomendacja I dotycząca zarządzania ryzykiem walutowym w bankach oraz zasad dokonywania przez banki operacji obciążonych ryzykiem walutowym, Warszawa.
 • Komisja Nadzoru Finansowego, (2013), Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach, Warszawa.
 • Komisja Nadzoru Finansowego, (2008), Uchwała nr 386/2008 w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności, Warszawa.
 • Komisja Nadzoru Finansowego, (2010), Uchwała nr 76/2010 w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, Warszawa.
 • Komisja Nadzoru Finansowego, (2011), Uchwała nr 258/2011 w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku, Warszawa.
 • Krymarys-Balcerzak A., (2003), Audyt wewnętrzny a zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku, [w:] Pawłowicz L., Wierzba R., Bankowość wobec procesów globalizacji, CEDEWU, Warszawa.
 • Matkowski P., (2006), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Ofiarski Z., (2008), Prawo Bankowe, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 • Pac R., (2004), Rola controllingu strategicznego w banku komercyjnym, [w:] Błoch H. red., Controlling możliwości nowoczesnego zarządzania, Eurocon, Katowice.
 • Schierenbeck H., (2003), Ertragsorientiertes Bankmanagement, GablerVerlag, Wiesbaden.
 • Soroczyński S., Stachowicz J., (1994), Kontrakty futures i opcje, Zakamycze S.C. Kraków.
 • Tarczyński W., (2003), Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, (2013), Informacja o sytuacji banków w okresie I-IX 2013 roku, Warszawa.
 • Wąsowski W., (2004), Ekonomika i finanse banku komercyjnego, Difin, Warszawa.
 • Wiatr M., (2013), Ryzyko kredytowe, [w:] Zaleska M. red., Bankowość, C.H. Beck, Warszawa.
 • Vaughan E., Vaughan T., (2003), Fundamentals of Risk and Insurance, John Wiley & Sons, New York.
 • Żółtkowski W., (2007), Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce, CEDEWU, Warszawa.
 • http://www.knf.gov.pl/o_nas/komisja/index.html
 • http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/209_posiedzenie_KNF.html
 • http://www.knf.gov.pl/regulacje/praktyka/konsultacje/konsultacje.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443154

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.