PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 5 | 9--28
Tytuł artykułu

Niezależność dziennikarska w przedsiębiorstwie medialnym

Warianty tytułu
Journalistic Independence in Media Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dziennikarska niezależność jest praktyczną realizacją wolności słowa i prasy. To podstawowa cecha, która odróżnia dziennikarstwo od propagandy, promocji, marketingu lub reklamy. Poziom niezależności dziennikarskiej może być różny w zależności od kultury organizacji. W przedsiębiorstwie medialnym niezależność dziennikarska rozpatrywana jest ze względu na czynniki ekonomiczne i pozaekonomiczne. Pierwsze mają bezpośredni wpływ na rentowność przedsięwzięcia, drugie natomiast oddziałują pośrednio; do tej grupy czynników należy zaliczyć niezależność dziennikarską. Media są zawsze od kogoś lub od czegoś zależne. Od klientów, ponieważ to do nich kierują swój przekaz, od właścicieli, ale także od norm prawnych, reklamodawców, administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego. Dziennikarze są również ograniczani w cyberprzestrzeni, która wydaje się być przestrzenią nieograniczonej niezależności. Prezentowany tekst dotyczy problemu, w jaki sposób niezależność dziennikarska może wpływać na optymalizację ekonomiczną przedsiębiorstwa medialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Journalistic independence is the practical consequence of freedom of speech and freedom of the press. This is the basic quality that distinguishes journalism from propaganda, promotion, marketing, and advertising. The level of journalistic independence may be different depending on the culture of the organization. In media organizations, journalistic independence is looked at in light of economic and non-economic factors. The former have a direct impact on the profitability of the venture, the latter have an indirect influence and include a group of factors encompassing the independence of journalism. The media are always dependent on someone or something-customers who are to receive their message, owners, legal norms, advertisers, and state and local government. Journalists are also limited in cyberspace, which would seem to be space of boundless independence. The presented article targets the problem of how journalistic independence can influence the economic optimizing of a media organization. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
9--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bajorek G. R. (2014), Wolność słowa, a potem wymówienie. Orzecznictwo strasburskie dotyczące swobody wypowiedzi dziennikarzy pozostających w stosunku pracy, Zeszyty Prasoznawcze, Kraków, t. 57, nr 4 (220).
 • BBC (2016), Kulisy dziennikarstwa BBC. Niezależność, dostęp 18 września 2016, < http://www.bbc.co.uk/polish/specials/bbc_journalism/independence.shtml >.
 • Brown С., Hendrickson E., Littau J. (2014), New opportunities for diversity: Twitter, journalists and traditionally underserved communities, Social Media Studies, nr 1 (1).
 • Brzezicki Ł. (2016), Zarząd TVP: wycofanie z outsourcingu niemożliwe, dziesiątki milionów złotych kosztów, dostęp 18 września 2016, < http://www.wirtualnemedia.pl/artykuł/zarzad-tvp-wycofanie-z-outsourcingu-niemozliwe-dziesiatki-milionow-zlotych-kosztow>.
 • Bychawska-Siniarska D. (2014), Wolność słowa w Polsce. Siedem grzechów głównych, Nowe Media, nr 6.
 • CPJ, Committee to Protect Journalists, dostęp 18 września 2016, < https://cpj.org/blog/ >.
 • Chyliński M., Russ-Mohl S. (2008), Dziennikarstwo, Warszawa, Grupa Wydawnicza Polskapresse.
 • Dobosz I. (2008), Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza, Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer Polska.
 • Drosik A. (2007), Media publiczne - strażnik niezależności dziennikarskiej czy tuba propagandowa władzy, w Pokrzycka L., Mich W. (red.), Media a demokracja, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Gade P., Perry E. L. (2003), Changing the Newsroom Culture: A Four-Year Case Study of Organizational Development at the St. Louis Post-Dispatch, Journalism & Mass Communication Quarterly, vol. 80, nr 2.
 • Goban-Klas T. (2000), Granice wolności mediów, w Bauer Z., Chudziński E. (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków, Universitas.
 • Groves J., Brown С. (2012), A call for leadership: Newspaper execs deserve the blame for not changing the culture, Harvard's Nieman Journalism Lab, March 12, dostęp 18 września 2016, < http://www.niemanlab.org/2012/03/a-call-for-leadership-newspaper-execs-deserve-the-blame-for-not-changing-the-culture/>.
 • Groves J., Brown C. (2016), The lean newsroom: A manifesto for Media Change, Focal Press.
 • Hennessy B. (2009), Dziennikarstwo publicystyczne, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • HFHR (2016), Sąd Rejonowy: dyscyplinarne zwolnienie Ewy Wanat było środkiem nieproporcjonalnym, http://www.hfhr.pl/sad-rejonowy-dyscyplinarne-zwolnienie-ewy-wanat-bylo-srodkiem-nieproporcjonalnym /.
 • Hofman I. (2014), Model redakcji i zarządzania na przykładzie Spółdzielni Pracy "Polityka", Zeszyty Prasoznawcze, Kraków, t. 57, nr 3 (219).
 • IFEX, International Freedom of Expression Exchange, dostęp 18 września 2016, < https://www.ifex.org >.
 • Iłowiecki M. (2012), Pilnowanie strażników. Etyka dziennikarska w praktyce, Warszawa, Wydawnictwo Fronda.
 • Jastrzębski J. (2009), Na rynku wartości. O mediach i etyce dziennikarskiej, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Kolińska-Dąbrowska M. (2015), Przejęci i wyrzuceni. LeasingTeam zwalnia pracowników TVP, Gazeta Wyborcza, 24.04.2015, dostęp 18 września 2016, < http://wyborcza.biz/biznes/1,147584,17805276,Przejeci_i_wyrzuceni_LeasingTeam_zwalnia_pracownikow.html >.
 • Kononiuk Т. (1998), Wolność prasy, wolność dziennikarzy, Forum Dziennikarz, nr 7-8, dostęp 18 września 2016, < www.sdp.pl/sites/default/files/T.Kononiuk-Wolnosc.pdf >.
 • Konstytucja III Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2005.
 • Kunert J. (2016), Zwolniony, outsourcowany z TVP dziennikarz wygrał z sądzie, dostęp 18 września 2016, <http://bezkompromisowo.pl/?p=701, por. http://www.press.pl/tresc/42984,leasingteam-zlozy-apelacje-od-wyroku >.
 • Lewis S. C., Usher N. (2013), Open source and journalism: Toward new frameworks for imagining news innovation, Media Culture & Society, nr 35 (5), dostęp 18 września 2016, < http://mcs.sagepub.com/content/35/5/602 >.
 • McQuail D. (2012), Teoria komunikowania masowego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Międzynarodowe organizacje dziennikarskie w obronie wolności słowa w Polsce (2016), dostęp 18 września 2016, < http://www.obserwatorium.org/index.php?option=com_con-tent&view=articleSdd=4795:miedzynarodowe-organizacje-dziennikarskie-w-obronie-wolnoci-sowa-w-polsce&catid=43:zeswiata-swiat&Itemid=:65 >.
 • Mistewicz E. (2014), Wstęp, Nowe Media, nr 6.
 • Modzelewska A. (2014), Zarządzanie redakcją prasową w internecie, w Gralczyk A., Marcyński K., Przybysz M. (red.), Media w transformacji, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Newton E. (2016), Searchlight and Sunglasses. Field Notes from the Digital Age of Journalism, dostęp 18 września 2016, < http://searchlightsandsunglasses.org/ >.
 • Nierenberg B. (2007), Publiczne przedsiębiorstwo medialne, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Nowakowski K. R. (2009), Media a Public Relations, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6.
 • Ojcewicz D. A. (2014), O konsekwencjach nieprzestrzegania etyki dziennikarskiej w dobie nowych mediów, Civitas et Lex, nr 4.
 • Olędzki J. (2013), Czy PR-owcy zagrażają dziennikarstwu? Związki public relations z media agenda setting, Kraków, Zeszyty Prasoznawcze, t. 56, nr 1 (213).
 • Owens H. (2012), Co mogą zrobić dziennikarze, aby uratować dziennikarstwo?, Nowe Media, nr 1.
 • Palczewski M. (2016), Obiektywizm. Teoria i praktyka, dostęp 18 września 2016, < http://old.sdp.pl/obiektywizm-teoria-i-praktyka >.
 • PAP (2016), Sąd: zwolnienie Ewy Wanat z RDC - niewspółmierną reakcją pracodawcy, Rzeczpospolita, dostęp 18 września 2016, < http://www.rp.pl/Kadry/302189860-Sad-zwolnienie-Ewy-Wanat-z-RDC--niewspolmierna-reakcja-pracodawcy.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443168

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.