PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 149 | 147--169
Tytuł artykułu

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa wytwórczego jako rezultat implementacji inteligentnych systemów uelastyczniających proces zaopatrzenia

Warianty tytułu
Processing company competitive growth as a result of implementation of the supply elasticity systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Oprócz klasycznych instrumentów wspomagających zarządzanie, istotne znaczenie i szerokie zastosowanie mają instrumenty informatyczne, bowiem rozwój technologii informacyjnych umożliwił efektywne wspieranie i częściową automatyzację procesu podejmowania decyzji. W kontekście powyższego głównym celem artykułu jest przedstawienie zastosowania oraz ocena implementacji autorskiego inteligentnego systemu wspomagającego proces zaopatrzenia w przedsiębiorstwie wytwórczym. Osiągnięcie celu głównego wymagało sformułowania i zrealizowania celów cząstkowych, wśród których wymienia się usystematyzowanie kluczowych - z punktu widzenia badań - założeń i definicji oraz opracowanie koncepcji i implementacja inteligentnego systemu wspomagającego podejmowanie decyzji w zaopatrzeniu surowcowym. Przystępując do badań, autorzy przyjęli, że implementacja inteligentnych systemów wspomagających proces zaopatrzenia w znacznym stopniu wpływa na jego uelastycznianie, co w konsekwencji implikuje wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Besides classical instruments to support management, there are information technology instruments of considerable significance and comprehensive application, as the development of information technologies allowed for the effective support and partial automation of the decision making process. Therefore, the ultimate aim of this study is to present the application and the assessment of implementation of the authors' self-designed intelligent supporting supply system in a processing company. The achievement of the ultimate aim required the formulation and completion of proximate aims which included systemizing the key research assumptions and definitions as well as concept development and implementation of an intelligent system supporting decision making in the area of raw material supply. While beginning the research the authors assumed that the implementation of intelligent systems supporting a supply process has a considerable impact on its elasticity, which, as a result, implies the company competitiveness growth. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
147--169
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Austen A., Efektywność sieci publicznych. Podejście wielopoziomowe, C. H. Beck, Warszawa 2014.
 • Bendkowski J., Radziejowska G., Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 • Bojar W., Rostek K., Knopik L., Systemy wspomagania decyzji, PWE, Warszawa 2014.
 • Cyfert S., Bełz G., Wawrzynek Ł., Wpływ burzliwości otoczenia na efektywność procesów odnowy organizacyjnej, "Organizacja i Kierowanie" 2014, nr 1A (159).
 • Dz.U. z 2013 r. poz. 403.
 • Dz.U. z 2015 r. poz. 1830.
 • Golonka M., Zarządzanie z przewagą sztuki, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
 • Gregorczyk S., Ryzyko modelu biznesowego, w: Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Natura i uwarunkowania, red. E. Urbanowska-Sojkin, M. Brzozowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
 • Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002.
 • Jemielniak D., Latusek-Jurczak D., Prystupa K., Klasyka teorii zarządzania. Ćwiczenia, przykłady, testy, Poltext, Warszawa 2015.
 • Kawa A., Konfigurowanie łańcucha dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Knosala R. i Zespół, Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
 • Koźmiński A. K., Jemielniak D., Latusek-Jurczak D., Zasady zarządzania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
 • Krawczyk S., Logistyka w zarządzaniu marketingiem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Lichtarski J., Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2015.
 • Łuczak J., System zarządzania jakością dostawców w branży motoryzacyjnej - ocena istotności wymagań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Matejun M., Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - podejście strategiczne, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015.
 • Nogalski B., Niewiadomski P., Koncepcja oceny dostawcy w elastycznym zakładzie wytwórczym - strategiczna perspektywa sukcesu, "Zarządzanie i Finanse" 2011, nr 4, cz. 2.
 • Nogalski B., Niewiadomski P., Technologia jako zasób implikujący granice elastyczności produktowej zakładu wytwórczego, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Zeszyt Naukowy 136, SGH, Warszawa 2014.
 • Nowoczesne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, PWE, Warszawa 2012.
 • Olszewska S., Kobiety o biznesie, "Forbes" 2016, nr 01.
 • Pacholski L., Kawecka-Endler A., Grzelczak A., 60 lat Nauk o Zarządzaniu w Politechnice Poznańskiej, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2015.
 • Pacholski L., Systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012.
 • Pierścionek Z., Ewolucja koncepcji konkurencyjności przedsiębiorstwa, Katedra Zarządzania Strategicznego, SGH, www.centrumwiedzy.edu.pl
 • Romanowska M., Gierszewska G., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
 • Romanowska M., Granice organizacji, w: Granice zarządzania, red. M. Romanowska, J. Cygler, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 • Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 • Romanowska M., Strategie rozwoju i konkurencji, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1998.
 • Sikora W., Badania operacyjne, PWE, Warszawa 2008.
 • Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008.
 • Sopińska A., Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Toruński J., Uwarunkowania jakościowe zarządzania organizacją uczącą się, w: Sustainability odpowiedzią na kryzys ekonomiczny. Nowe koncepcje przedsiębiorstwa przyszłości, red. I. K. Hejduk, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2011
 • www.centrumwiedzy.edu.pl
 • www.puds.pl/ics/1
 • Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443172

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.