PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 441 Global Challenges of Management Control and Reporting | 191--201
Tytuł artykułu

The Problem of Performance Measurement at Public Universities

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Problem pomiaru efektywności w publicznym szkolnictwie wyższym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Edukacja wyższa należy do dóbr społecznie pożądanych. Z tego względu władze publiczne wspierają do niej dostęp. Jednak ważnym pytaniem jest pytanie o efektywność funkcjonowania szkół wyższych. Sektor publiczny bowiem nie produkuje ani najlepiej, ani najefektywniej dóbr i usług. W artykule postawiono dwa cele. Pierwszym z nich jest dyskusja nad problemem i definicją efektywności w odniesieniu do uczelni publicznych. Drugim jest pomiar efektywności podmiotów szkolnictwa wyższego. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o założenie, że podstawową jednostką zarówno konkurencji, jak i decyzji strategicznych jest wydział a nie uczelnia jako całość. Ponadto wydziały powinny być porównywane w podobnych grupach ze względu na znaczące różnice w realizacji badań i działalności dydaktycznej w różnych obszarach nauki. Badania zostały przeprowadzone na próbie trzydziestu trzech wydziałów reprezentujących nauki społeczne (np. ekonomia, prawo, nauki polityczne, socjologia, zarządzanie, pedagogika, psychologia) w Polsce. W pomiarze efektywności została wykorzystana metoda wskaźników złożonych. Do konstrukcji wskaźnika złożonego zostały wykorzystane trzy wskaźniki cząstkowe (liczba studentów w przeliczeniu na jednego nauczyciela akademickiego, liczba publikacji na jednego nauczyciela akademickiego, łączna wartość grantów i prac zleconych tzw. KZL w przeliczeniu na jednego nauczyciela akademickiego). W celu doprowadzenia ich do wzajemnej porównywalności została przeprowadzona ich normalizacja, która sprowadziła wszystkie wskaźniki cząstkowe do przedziału [0,1]. Wydziały zostały uporządkowane pod względem wyliczonego wskaźnika złożonego. W końcowej części artykułu autorzy zwrócili uwagę na potencjalne kierunki dalszych badań(abstrakt oryginalny)
EN
Higher education is a desirable good from the social welfare point of view. This is the reason for the justification of governmental support of universities. Very often governmental support takes the form of publicly held universities. However, an important question is the efficiency of such a solution. The public sector does not seem to be the most efficient form of organization for delivering goods and services. The aims of this paper are twofold. The first one is the discussion of the problem of efficiency in the public higher education and its defining. This is done mainly from the property rights theory point of view. The second one is to study empirically efficiency of public education entities. We assume that the basic unit of both competition and strategic decisions, as well as analysis of efficiency should be a faculty instead of a university treated as a whole. Moreover, faculties should be compared in more or less similar groups because of the high differences in conducting research and teaching processes, which can be observed between different areas of science. We examined the sample of 33 faculties specialized in social sciences (i.e. economics, law, political science, sociology, management, pedagogy, psychology) from Poland. We investigated their efficiency based on the composite indicators method. A composite indicator enables aggregation of three sub-indicators (the number of students per one academic teacher, the number of publications per one academic teacher, the value of externally acquired funds per one academic teacher) into one measure, which makes it possible to compare many objects (faculties). The Min-Max method can be used in normalisation, which brings the values of all variables into the range [0, 1]. Faculties are ranked according to their scores of the composite indicator. Finally, we drew attention to potential directions of further research(original abstract)
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences
 • Warsaw University of Life Sciences
Bibliografia
 • Alchian A.A., 2006, Private property and the relative cost of tenure, [in:] Benjamin D. (Ed.), The Collected Works of Armen, Liberty Fund, Indianapolis.
 • Ansoff H.I., 1979, Strategic Management, Macmilan Press, London and Basingstoke.
 • Barzel Y., 2009, Economic Analysis of Property Rights, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Berle A.A., Means G.C., 2009, The Modern Corporation and Private Property, Transaction Publishers, New Brunswick.
 • Boulton R.E.S., Libert B.D., Samek S.M., 2001, Odczytując kod wartości. Jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce, WIG-Press, Warszawa.
 • Byrson J.M., Alston F.K., 2011, Creating Your Strategic Plan. A Workbook for Public and Non-profit Organizations, Jossey-Bass A Wiley Imprint, San Francisco, CA.
 • Carroll K.A., 2004, Property Rights and Managerial Decisions in For-profit, Non-profit, and Public Organizations. Comparative Theory and Policy, Palgrave MacMillan, Houndmills.
 • Fama E.F., Jensen M.C., 1983, Agency problems and residual claims, Journal of Law and Economics, vol. 26, pp. 327-349.
 • Hansmann H., 2009, The Ownership of Enterprise, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.
 • Hood Ch., 1991, A public management for all seasons?, Public Administration, vol. 69, pp. 3-19.
 • Kaplan R.S., Norton, D.P., 2008, The Execution Premium. Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage, Harvard Business School Press, Boston MA.
 • McCormick R.E., Meiners R.E., 1988, University governance: A property rights perspective, Journal of Law & Economics, vol. XXXI, pp. 423-442.
 • Musgrave R.A., 1987, Merit Goods, [in:] Eatwell J., Milgate M. (Eds.), The New Palgrave: A Dictionary of Economic. First Edition, Vol. III, Palgrave McMillan, London.
 • Niven P.R., 2008, Balanced Scorecard Step-by-Step for Government and Non-profit Agencies, John Wiley&Sons Inc, Hoboken, NJ.
 • OECD, 2001, The Well-being of Nations. The Role Of Human Capital and Social Capital.
 • O'Flynn J., 2007, From new public management to public value: Paradigmatic change and
 • managerial implications, The Australian Journal of Public Administration, vol. 66, no. 3, pp. 353-366.
 • Parker L.D., 2012, From privatised to hybrid corporatized higher education: A global financial management discourse, Financial Accountability & Management, vol. 28, no. 3, pp. 247-268.
 • Paruolo P., Saisana M., Saltelli A., 2013, Ratings and rankings: voodoo or science?, Journal of the Royal Statistical Society. Series A, Statistics in Society, vol. 176, no. 3., pp. 609-634.
 • Pietrzak M., 2012, Balanced Scorecard a kreowanie wartości z zasobów ludzkich przez zaangażowanie pracowników, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 252, pp. 415-431.
 • Pietrzak M., 2013, Potrzeba kontroli zarządczej w publicznych szkołach wyższych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 291, pp. 404-414.
 • Pietrzak P., 2014, Zagadnienia strategiczne Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na tle innych szkół wyższych, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, vol. 105, pp. 95-104.
 • Pietrzak M., Paliszkiewicz J., Klepacki, B., 2015, The application of the balanced scorecard (BSC) in the higher education setting of a Polish university, Online Journal of Applied Knowledge Management, vol. 3, no. 1, pp. 151-164.
 • Porter M.E., 1992, The Competitive Advantage of Nations, The Macmilan Press, London and Basingstoke.
 • Schimank U., 2005, 'New Public Management' and the academic profession: Reflections on the German situation, Minerva, vol. 43, pp. 361-376.
 • Schultz T.W., 1976, Investment in Human Capital, The Free Press, New York.
 • Shen Y., Ruan D., Hermans E., Brijs T., Wets G., Vanhoof K., 2011, Modelling qualitative data in data envelopment analysis for composite indicators, International Journal of System Assurance Engineering and Management, vol. 2, no. 1, pp. 21-30.
 • Stiglitz J.E., 2000, Economics of the Public Sector, W.W. Norton & Company, New York.
 • Szuwarzyński A., Julkowski B., 2014, Application of composite indicators and nonparametric
 • methods to evaluate and improve the efficiency of the technical universities, Edukacja, vol. 6, no. 131, pp. 97-116.
 • Tahar S., 2013, Resource allocation in higher education in the context of New Public Management, Public Management Review, vol. 15, no. 5, pp. 687-711.
 • Taylor J., Baines C., 2012, Performance management in UK universities: Implementing the Balanced Scorecard, Journal of Higher Education Policy and Management, vol. 34, no. 2, pp. 111-124.
 • Tirole J., 1988, The Theory of Industrial Organization, The MIT Press, Cambridge MA.
 • Wilkesman U., Schmid Ch.J., 2012, The impacts of new governance on teaching at Germany
 • universities. Findings from a national survey, Higher Education, vol. 63, pp. 33-52.
 • Wilkin J. (Ed.), 2009, Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, [in:] Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania i perspektywy, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443174

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.