PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 23--34
Tytuł artykułu

Możliwości wykorzystania rozwiązań biznesowych w przedsiębiorstwach społecznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Selected Issues Relating to the Use of Business Solutions for Social Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania rozwiązań biznesowych w przedsiębiorstwach społecznych. Analiza została ograniczona do zaprezentowania tylko niektórych aspektów adaptacji wiedzy i doświadczeń przedsiębiorstw komercyjnych, zwłaszcza odnoszących się do najważniejszych problemów pojęciowych, strategicznych, modelowych i prawnych przedsiębiorstw społecznych. Opracowanie odnosi się do wymienionych problemów ze szczególnym uwzględnieniem polskich doświadczeń. Zakres dyskursu skupia się szczególnie na możliwościach i ograniczeniach wykorzystania modelu biznesu przedsiębiorstw komercyjnych dla przedsiębiorstw społecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is trying to show possibility of using business solutions for social enterprises. The analysis is limited to present certain aspects of the adaptation of knowledge and experience of commercial enterprises in particular regarding the most important problems of conceptual, strategic, and legal model of social enterprises. The paper seeks to address the aforementioned problems with a particular focus on the Polish experience. The scope of discourse focuses particularly on the possibilities and limitations of the business model of commercial enterprises for social enterprises. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Al Deeb A. (2011): Strategic marketing management, http://www.slideshare.net/aeldeeb/strategic-marketing-management, 3rd edition.
 • Alter K.S. (2008): Modele przedsiębiorstw społecznych. [w:] J.J. Wygnański (red.), Antologia kluczowych tekstów, Przedsiębiorstwo społeczne. Warszawa, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 • A map of social enterprises and their eco-systems in Europe, 2014.
 • Austin J., Stevenson H., Wei-Skillern J. (2012): Social Entrepreneurship: Social and commercial entrepreneurship: same, different, or both? Rev. Adm. (São Paulo), vol. 47, no. 3, July/Sept.
 • Bednarczyk M., (red.) (2010): Przedsiębiorstwo turystyczne. Zasady i praktyka. Warszawa, Wyd. Fachowe CeDeWu.
 • Bednarczyk M., Kurleto M. (2013), Od strategicznej filantropii przedsiębiorstw do przedsiębiorczości społecznej. [W:] B. Kaczmarek (red.), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Księga jubileuszowa dla Profesora Czesława Sikorskiego. Łódź, Wyd. UŁ.
 • Ćwiklicki M. (2011): Model tworzenia społecznej wartości, Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce, nr 4, lipiec 2011 r. http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/biuletyn_esm/Biuletyn_ES_nr_4.pdf
 • Dacin A. P., Dacin T. M, Matear M. (2012): Social Enterprenauership, why we don't need a new theory and how we move forward from Life http://mason.wm.edu/entrepreneurship/major_programs/se/
 • Doherty B., Haugh H., Fergus Lyon F. (2014): Social Enterprises as Hybrid Organizations: A Review and Research Agenda, International Journal of Management Reviews, published by the British Academy of Management and John Wiley & Sons Ltd, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijmr.12028/full
 • Drzewiecki J. (2011): Model biznesu a strategia organizacji: podobieństwa, różnice. [W:] M. Przybyła (red.), Nauki o zarządzaniu. Management Science, nr 8, Wrocław, Wyd. UE we Wrocławiu.
 • Foster W.L., Kim P., Christiansen B. (2009): 10 Nonprofit Funding Models, The Stanford Social Innovation Review, Spring.
 • Fuduric N. (2008), The Sources of Entrepreneurial Opportiunites: Individuals & Enviromental, Doctoral Research, paper 2 of 5, Aalborg University, Denmark.
 • Goldstein J.K., Hazy J., Silberstang J. (2010): A Complexity Science Model of Social Innovation in Social Enterprise. Journal of Social Entrepreneurship, 1(1), pp.101-125.
 • Grewiński M., Wronka M., (2012): Gospodarka społeczna w UE i w Polsce - między przedsiębiorczością społeczną i CSR. [W:] A. Frączkiewicz-Wronka, M. Grewiński (red.), Przedsiębiorczość w Polsce - bariery i perspektywy rozwoju. Warszawa, WSP.
 • Hausner J., Laurisz N. (2008): Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społeczny. Przedsiębiorstwo społeczne. Konceptualizacja. [W:] J. Hausner (red.), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka. Kraków, MSAP UE.
 • Herbst J. (2006): Kondycja ekonomii społecznej w Polsce. Ekonomia Społeczna. Teksty 10/2006. Warszawa, Europejski Fundusz Społeczny.
 • Kaplan S. (2013), Modele biznesowe nie są zarezerwowane dla biznesu, http://www.hbrp.pl/news.php?id=541.
 • Kayser O., Budinich M.V. (2015): Scaling up Business Solutions to Social Problems. A Practical Guide for Social and Corporate Entreprise. UK, Palgrave Macmilla.
 • Kuczyńska M.N. (2013): Przedsiębiorstwo społeczne i zakres jego działalności. [w:] A. Ejsmont, J. Ruszewski (red.), Ekonomia społeczna dla rozwoju społeczności lokalnych. Suwałki, Pryzmat.
 • Kurleto M. (2014): Innowacyjność w przedsiębiorczości społecznej a ustawowy zakres filantropii i dobroczynności, Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2014, nr 183, cz. 1 Innowacyjność współczesnych organizacji. Cz. 1, Koncepcje i modele.
 • Magretta J. (2002): Why Business Models Matter? Harvard Business Review, May.
 • Martin L.R., Osberg S. (2007): Social Entrepreneurship: The Case for Definition Stanford. Social Innovation Review, Spring 2007, 14 http://www.ssireview.org/articles/entry/social_entrepreneurship_the_case_for_definition
 • Michelini L. (2012): Social Innovation and New Business Model Creating Shared Value in Low. Heidelberg-New York-Dordrecht-London, Income Markets.
 • Mroczko F. (2014): Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku. KPSW, Zielona Góra.
 • Moore M., Khagrama S. (2004): On Creating Public Value: What Business Might Learn from Government About Strategic Management, Working paper of the Corporate Social Responsibility Initiative, Kennedy School of Government, Cambridge, MA: Harvard University.
 • Opinia PKPP Lewiatan nt. projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym (2010): http://osektorze.ngo.pl/x/602229
 • Osterwalder A, Pigneur Y. (2010): Business Model Generation: A Handbook for Visionaries. New Jersey, Game Changers, and Challengers.
 • Porter M.E. (1996): What is Strategy. Harvard Business Review, November-December.
 • Prawo przedsiębiorczości społecznej w Polsce (2012): Instytut Spraw Publicznych, http://issuu.com/instytutsprawpublicznych/docs/prawoprzedsiebiorczoscispolecznejwpolsce/10.
 • Projekt Ustawy z 2015 r. o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej (2015): http://orka.sejm.gov.pl/ Druki7ka.nsf/ Projekty/7-020-1359-2015/$file/7-020-1359-2015.pdf
 • Sudoł S. (2006): Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa, PWE.
 • Szlachetko J. (2015): Duże uprawnienia przedsiębiorstw społecznych w projekcie nowej ustawy http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/duze-uprawnienia-przedsiebiorstw-spolecznych-w-projekcie-nowej-ustawy.
 • Tackling social problems with business solutions (2015): http://www.dw.com/en/tackling-social-problems-with-business-solutions/a-18204095.
 • What is Revenue Model? (2013): http://www.businessdictionary.com/definition/revenuemodel.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443216

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.