PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 51--62
Tytuł artykułu

Skutki w VAT i PCC aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki osobowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Organised Part of Eneterprise Contribution into the Partnership - Value Added Tax and the Civil Law Transactions Tax Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem rozważań jest sposób opodatkowania czynności wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki osobowej w świetle przepisów o podatku VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych. Autor sprecyzuje pojęcie "zorganizowanej części przedsiębiorstwa" na płaszczyźnie podatku od wartości dodanej oraz odnosi się do kwestii możliwości zwolnienia czynności aportu z opodatkowania. W artykule zastosowano analityczną oraz językowo-logiczną metodę badawczą. Rezultatem podjętych badań jest ustalenie, że "zorganizowana część przedsiębiorstwa" to zespół majątkowy, wyodrębniony finansowo (z przedsiębiorstwa), posiadający wartość dodatnią, który może być przedmiot sukcesji. Stwierdzono, że jeśli aport spełnia kryterium kwalifikacji jako ZCP, to czynność wniesienia do spółki nie podlega VAT, zaś na gruncie PCC naliczany jest 0,5% podatek od wartości wkładu. Jako postulat de lege ferenda uznano potrzebę rozszerzenia istniejącego katalogu przypadkach uprawniających do zwrotu PCC dla spółki, w której zmiana umowy spółki (uchwała o podwyższeniu majątku spółki) nie została zarejestrowana przez sąd. (abstrakt oryginalny)
EN
The author consider a way of taxing actions insert organized part of enterprise into a partnership in the light of the VAT provisions and tax on civil law transactions. Author clarify the concept "organized part of enterprise" on the Value Added Tax and will issue of the possibility of exemption from taxation contribution in kind. In the article analytical and linguistic-logical research methods were applied. As the result of the analysis undertaken, it was concluded that "organized part of the enterprise" is a group of wealth, extracted financially (from enterprise), which has a positive value and can be the subject of succession. If the contribution is classified as "organized part of the enterprise", input to partnership will not be a subject to VAT and tax on civil law transactions shall be 5% of the contribution value. As de lege ferenda postulate was the need to extend the existing catalogue of cases entitling to return the civil law transactions tax return for the company, in which amendment to articles of association (resolution on increasing the company's assets) hasn't been registered by the court. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
51--62
Opis fizyczny
Twórcy
 • doradca podatkowy
Bibliografia
 • Bartosiewicz A., Kubacki R. (2014): VAT. Warszawa, Komentarz Lex.
 • Bartosiewicz A. (2013): VAT. Warszawa, Komentarz Lex.
 • Bazalczuk M. (2007): Podział spółki z o.o. przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i zawiązanie nowej spółki - skutki na gruncie podatku dochodowego. Doradztwo Podatkowe Nr 7-8.
 • Bem R., Ożóg I. (1997): C. Wiśniewski Aporty - problemy podatkowe. Przegląd Podatkowy Nr 6.
 • Chustecka K. (2010): Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Warszawa.
 • Dacewicz M. (2014): Lepiej mieć dobry plan restrukturyzacji. Prawo i Podatki Nr 28.
 • Dębecki D. (2001): Podatki w upadłości. Doradztwo Podatkowe Nr 12.
 • Dworniak J. (2012) Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa w 2012 roku. Komentarz i zbiór przepisów. Warszawa.
 • Goettel M., Lemmonier M. (red.) (2011): Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków. Warszawa.
 • Grzywacz M. (2011): Zakres przedmiotowy pojęcia zorganizowana część przedsiębiorstwa, Jurysdykcja podatkowa Nr 6.
 • Klimkiewicz K. (red.) (2011): Restrukturyzacja spółek kapitałowych. Aspekty podatkowe. Warszawa.
 • Kłosowski K. (2008): Zbycie przedsiębiorstwa w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Doradztwo podatkowe Nr 7-8.
 • Krempa S. (2002): Skutki podatkowe sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części. cz. II. Przegląd Podatkowy Nr 9.
 • Krywan T. (2013): VAT. Komentarz. Wrocław.
 • Ilski M. (2014): Pojęcie przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie prawa podatkowego. Adam Mickiewicz University Law Review Nr 3.
 • Mariański A. (2010): Podatkowe aspekty przystępowania i występowania ze spółek handlowych. cz. 1. Przegląd Podatkowy Nr 7.
 • Matarewicz J., Piątkowska-Chmiel A. (2014): VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług. Warszawa.
 • Michta D., Pankrac L. (2013) Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz. Warszawa.
 • Modzelewski M. (2013) Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług. Warszawa.
 • Nierobisz T., Wacławczyk A. (2011): Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz praktyczny, Warszawa.
 • Pałys J. (2008) Glosa do wyroku SN z dnia 13 stycznia 2005 r., II PK 119/04. Glosa Nr 2.
 • Pęczyk-Tofel A., Tofel M.S. (2009): Obrót udziałami lub akcjami przez spółkę holdingową. Prawo Spółek Nr 7-8.
 • Przywara M. (2014): Aporty do spółek - konsekwencje w VAT, Rachunkowość Nr 11.
 • Sołtys B. (1996): Kontrowersje wokół pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przegląd Prawa Handlowego Nr 2.
 • Szczygieł D. (2009): Wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa (1 maja 2004 r. - 1 grudnia 2008 r.). Prawo i Podatki Nr 2.
 • Stępka J.A. (2004): Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w upadłości. Prawo Spółek Nr 10.
 • Tubielewicz K. (2012): Współczesne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw, Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice Nr 2.
 • Waluga M. (2007): Komentarz do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Warszawa.
 • Wagner T. (2011): Glosa do wyroku NSA z dnia 12 stycznia 2010 r., II FSK 1266/0. Prawo i Podatki Nr 18.
 • Włoch J. (2013): Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług - problemy praktyczne. Doradztwo Podatkowe Nr 7.
 • Woźniak K. (1996): Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w świetle praktyki skarbowej oraz praktyki dotyczącej podatków od towarów i usług. Doradztwo Podatkowe Nr 1.
 • Zamoyska M. (2011): Aporty do spółek kapitałowych i osobowych. Kluczowe zagadnienia podatkowe, zarys aspektów prawnych. Warszawa.
 • Zubrzycki J. (2015): Leksykon VAT. Wrocław.
 • Wyroki sądowe - według kolejności występowania wyrok NSA z 25.06.2013 r., I FSK 955/12, Lex nr 1372709. wyrok NSA z 15.05.2012 r., I FSK 1223/11, Lex nr 1228884. wyrok WSA w Warszawie z 28.04.2011r., III SA/Wa 1767/10, Lex nr 1167887. uchwała NSA z 16.11.2015 r., I FPS 6/15, źródło: CBOSA wyrok NSA z 5.04.2012 r., I FSK 1001/11, źródło: CBOSA. wyrok NSA z 29.02.2014 r., I FSK 704/11, źródło: CBOSA wyrok NSA z 12.02.2014 r., II FSK 500/12, Lex nr 1425154 wyrok NSA z 12.04.2014 r., II FSK 1643/11, Lex nr 1303230. wyrok WSA w Krakowie z 21.05.2015 r., I SA/Kr 197/15, Lex nr 1755364. wyrok WSA w Poznaniu z 31.03.2010 r., III SA/Po 742/09, Lex nr 590771. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 15.09.2010 r., I SA/Go 411/10, Lex nr 748498.
 • Interpretacje indywidualne według kolejności występowania interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31.12.2015 r., IBPP3/4512-803/15/EJ. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14.12.2015 r., IBPP3/4512-825/15/EJ. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3.12.2015 r., IPTPP1/4512-555/15-2/RG. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19.02.2014 r., IPTPP2/443-883/13-4/KW. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2.12.2015 r., IPPP3/4512-875/15-2/KP. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 05.12.2015 r., IPTPP2/4512-502/15-5/PRP. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23.11.2015 r., IBPP3/4512-597/15/JP. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20.11.2015 r., IBPP3/4512-604/15/EJ.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443232

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.