PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 36 | nr 109 | 105--119
Tytuł artykułu

Kapitał intelektualny jako specyficzny zasób współczesnych organizacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Intellectual Capital as a Specific Resource of Modern Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Znamienne dla współczesnych czasów, określanych mianem gospodarki opartej na wiedzy, jest dostrzeżenie znaczenia kapitału intelektualnego, który coraz częściej odgrywa wiodącą rolę w tworzeniu wartości przedsiębiorstw. Fakt ten nie znajduje jednak odzwierciedlenia w tradycyjnej sprawozdawczości, co ogranicza jej przydatność do oceny rzeczywistej sytuacji majątkowo- -kapitałowej podmiotów gospodarczych. Pierwsza część niniejszego opracowania zawiera rozważania na temat kapitału intelektualnego jako specyficznego zasobu przedsiębiorstwa wraz z jego umiejscowieniem w bilansie przedsiębiorstwa. W drugiej części przedstawiono wyniki pomiaru poziomu tegoż kapitału dla spółek notowanych na GPW w Warszawie. (abstrakt oryginalny)
EN
Characteristic of modern times, known as a knowledge-based economy, is to recognize the importance of intellectual capital, which is increasingly playing a leading role in the creation of enterprise value. This fact, however, is not reflected in traditional reporting, which limits its usefulness to assess the financial situation of enterprises. The first part of this paper contains a discussion on intellectual capital as a specific resource company with its placement in the company's balance sheet. The second part presents the results of measuring the level of that capital for companies listed on the Warsaw Stock Exchange.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Barney J.B., Is the resource-based view a useful perspective for strategic management research?, "Academy of Management Review" vol. 26, no. 1/2001.
 • Bratnicki M., Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2001.
 • Dobiegała-Korona D., Herman A., Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006.
 • Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
 • Fitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Głuszek E, Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Godziszewski B., Halffer M., Stankiewicz M. J., Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, UMK, Toruń 2001.
 • Godziszewski B., Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Uniwersytet M. Kopernika, Toruń 2011.
 • Hall R., The strategic analysis of intangible resources, "Strategic Management Journal 1992, vol.13.
 • Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, Wydawnictwo ODiDK, Gdańsk 2002.
 • Kwiecień M., Iwasieczko B., Kapitał intelektualny a ład korporacyjny a rachunkowość, [w:] E. Okoń- Horodyńska.
 • Michalczuk G., Aktywa niematerialne jako generatory wartości w spółkach notowanych na GPW, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Nr 4, Gdańsk 2012.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
 • Mroziewski M., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa 2008.
 • Murawska M., Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych , Warszawa 2008.
 • Niemczyk L., Rachunkowość zasobów wiedzy przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa" Nr 5-6 /2011.
 • Niemczyk L., Kapitał intelektualny w księgach rachunkowych oraz sprawozdawczości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015.
 • Niemczyk L., Rachunkowość finansowa aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego. Nowy dział rachunkowości, Pacioli Institute, Rzeszów 2013.
 • Niemczyk L., Rachunkowość wiedzy, Pacioli Institute, Rzeszów 2011.
 • Skrzypek E., Wiedza jako czynnik sukcesu w nowej gospodarce, [w:] E. Skrzypek, A. Sokół (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 • Stankiewicz M. J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 • Steward T., Intellectual Capital, The New Wealth of Organizations, Nicolas Brealey, London 1997.
 • Stos-Roman A., Miejsce kapitału intelektualnego we bilansie przedsiębiorstwa, Acta Universitatis Folia Economica nr 261/2011.
 • Szablewski A., Tuzimek R., Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2004.
 • Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
 • Wójcik-Jurkiewicz M., Kapitał intelektualny w teorii i praktyce rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwerystetu Szczecińskiego Nr 44/2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443252

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.