PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | t. 17, z. 4, cz. 2 Innowacje w zarzadzaniu publicznym i polityce społecznej | 201--213
Tytuł artykułu

Równowaga praca - życie a wydłużanie aktywności zawodowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Work - Life Balance and Extending Working Life
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest ocena znaczenia narzędzi WLB dla wydłużenia aktywności zawodowej Polaków w wieku 50+ (w szczególności kobiet). Perspektywa badawcza przyjęta jest przy tym niestandardowo - analizy dokonano z punktu widzenia polityki społecznej.
Analiza empiryczna przeprowadzona została z wykorzystaniem niepublikowanych danych indywidualnych Diagnozy obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce (dalej: Diagnoza 50+), przeprowadzonej w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pt. Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+, realizowanego w partnerstwie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Uniwersytetu Łódzkiego, oraz ogólnie dostępnych baz danych z Diagnozy społecznej (2013) oraz badania Uwarunkowania godzenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi w Polsce (2011). Wyniki diagnozy zestawiono z kierunkami działań polityki społecznej, adresowanymi do osób w wieku 50+. (fragment tekstu)
EN
In light of the current demographic changes, reflected in the increase of such indicators as the average life expectancy coupled with the decrease in the death rate and total fertility rate, Poland - like many other countries - faces the necessity of undertaking actions encouraging extending working life. Despite a significant improvement, the economic activity of Poles aged 50+, especially women, still belongs to the lowest in Europe. The lower level of economic activity in women versus men is a result of, among others, the fact that family situation has a more pronounced impact on women's decisions about retirement. Taking care of grandchildren up to 7 years old and/or chronically ill parents significantly contributes to an earlier job deactivation. This obstacle to extending working life may be diminished by an adequate social policy. At a minimum, it should include care institutions for young children and senior citizens, since many people from the 50+ generation are burdened with caregiving duties, especially towards children and parents, which increases their tendency for economic deactivation. The aim of this article is to assess the significance of WLB tools for the prolongation of the economic activity of Poles aged 50+ (especially women). The analysis was performed using data from The diagnosis of the current situation of women and men aged 50+ on the labour market in Poland, Social Diagnosis and The Conditions of Work-Life Balance in Poland. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Balcerzak-Paradowska B. (2008), Ocena kierunków zmian w polityce rodzinnej w Polsce w aspekcie godzenia życia zawodowego z rodzinnym, [w:] C. Sadowska-Snarska (red.), Równowaga praca- życie-rodzina, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 • Bień B. (red). (2006), Family Caregiving for the Elderly in Poland, Wydawnictwo Uniwersyteckie TRANS HUMANA, Białystok.
 • Borkowska S. (2010), Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 240.
 • Brough P., Kalliath T. (2009), Work-family balance: Theoretical and empirical advancements, "Journal of Organizational Behaviour", nr 30.
 • Emerytury i renty w 2012 r. (2013), GUS, Warszawa.
 • Eurostat Database (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database) [25 czerwca 2015].
 • Greenhaus J.H., Beutell N.J. (1985), Sources of conflict between work and family roles, "Academy of Management Review", nr 10.
 • Kahn R.L., Wolfe D.M., Quinn R., Snoek J.D., Rosenthal R.A. (1964), Organizational stress: Studies in role conflict and ambiguity, Wiley, New York.
 • Kołodziejczyk-Olczak I. (2014), Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kołodziejczyk-Olczak I., Rogozińska-Pawełczyk A. (2008), Miejsce oceny i wynagradzania efektów pracy jako obszar programów praca-życie, [w:] C. Sadowska-Snarska (red.), Równowaga praca- życie-rodzina, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 • Kotowska E.I., Matysiak A., Styrc M., Paillhe A., Solaz A., Vignoli D., Vermeylen G., Anderson R. (2010), Second European Quality of Life Survey: Family life and work, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 • Kotowska I.E., I. Wóycicka (red.), 2008, Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym. Raport z badań. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Maxwell A.G., McDougall M. (2004), Work-Life Balance: Exploring the connections between levels of influence in the UK public sector, "Public Management Review", nr 6(3).
 • Niepublikowane dane Diagnozy obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce, CRZL, UŁ, 2012.
 • Niepublikowane dane Diagnozy Społecznej, 2013 (http://www.diagnoza.com) [12 września 2015].
 • Niepublikowane dane Uwarunkowań godzenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi w Polsce, 2011, Baza projektów i produktów PO KL (http://www.kiw-pokl.org.pl/) [15 października 2014]
 • Perek-Białas J., Stypińska J. (2010), Łączenie pracy i opieki nad osobą starszą - wpływ na jakość życia opiekuna, [w:] D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
 • Program rządowy "Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+", przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 17 października 2008 r., Warszawa 2008.
 • Przejście z pracy na emeryturę w 2012 r. (2013), GUS, Warszawa.
 • Sadowska-Snarska C. (red.) (2011), Uwarunkowania godzenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 • Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Programu Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, Dz. U. z dn. 4 lutego 2014 r., poz. 115.
 • Urbaniak B., Wiktorowicz J. (2015), Older Employees - How to Keep Them in Employment? The case of Poland, "Global Ageing: Issues and Action Journal", Vol. 9.2, International Federation on Ageing.
 • Wiktorowicz J. (2015), Dezaktywizacja zawodowa Polaków, "Wiadomości Statystyczne", nr 4.
 • Wiktorowicz J. (2016), Postawy wobec aktywności zawodowej osób 50+ - perspektywa indywidualna, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443264

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.