PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 11--24
Tytuł artykułu

Determinanty rozwoju innowacyjności sektora MSP

Warianty tytułu
Determinants of SME innovation development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza literatury przedmiotu z zakresu zarządzania pozwala wyodrębnić kontekst mikro oraz makro, jeżeli chodzi o rozwój innowacyjności sektora MSP. Potrzeba dyskursu nad rozwojem tego sektora, zarówno w ujęciu krajowym, jak i europejskim, wynika z potrzeby rozwoju gospodarki. Niewielka część autorów zauważa potrzebę odrodzenia sektora MSP, co pozwala im przypisać wrażliwość oraz większą świadomość trudnej sytuacji charakteryzującej sektor. Odrodzeniu sektora MSP mogą przysłużyć się działania ukierunkowane na poprawę jego innowacyjności. W trakcie prowadzenia polityki proinnowacyjnej wobec małych i średnich firm coraz większy nacisk jest kładziony na rolę sektora badawczo-rozwojowego. Celem artykułu jest przedstawienie syntezy rozważań determinant rozwoju innowacyjności sektora MSP. Artykuł przygotowano w oparciu o studia literatury krajowej i zagranicznej, w toku prowadzonych rozważań zastosowano metody krytycznej analizy literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper's objective is to synthesize the considerations on the determinants of the development of the innovativeness of SME sector. The analysis of the national and international literature in the topics of SME sector allows to identify micro- and macro- contexts. The need for discourse on the development of this sector, both in national as well as European context, results from the need of the economy development. A small part of the Authors recognizes the need for the revival of the SME sector, which allows to assign these Authors with specific sensitivity and greater awareness of the difficulties met by this sector. Actions aimed at improving innovation of the sector may be helpful for its revival. In the course of proinnovation policy towards small and medium-sized businesses, more and more emphasis is placed on the role of research and development sector. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
11--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Borowiecki R., Dziura M., Challenges and problems of knowledge management, "China - USA Business Review" 2013, Vol. 12, No. 2, pp. 149-162.
 • Borowiecki R., Dziura M., Innovation policies in the financial crisis, "Organization and Management" 2010, No. 1(139), pp. 199-211.
 • Borowiecki R., Jaki A., Restrukturyzacja - od transformacji do globalizacji, "Przegląd Organizacji" 2015, nr 9, s. 4-9.
 • Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce: Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa 2008.
 • Borowiecki R., Wysłocka E., Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2012.
 • Bratnicki M., Dyduch W., Problems of entrepreneurial growth: the construct, dimensionality and relations with effectiveness, [in:] Dilemmas of the contemporary economy facing global changes, J. Kaczmarek, T, Rojek red., Cracow University of Economics, Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. Cracow 2012, pp. 335-352.
 • Bratnicki M., Dyduch W., Kozłowska I., Are post-accession companies innovative and high performing?, [in:] Entrepreneurship issues. An international perspective, G. Dossena, C. Bettinelli red., Bergamo University Press, Bergamo 2012, pp. 81-107.
 • Brettel M., Chomik C., How Organizational Culture Influences Innovativeness, Proactiveness and Risk-Taking: Entrepreneurial Orientation in SMEs, "Journal of Small Business Management" 2015, Vol. 54, Iss. 4, pp. 868-885.
 • Brunswicker S., Vanhaverbeke W., Open Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs): External Knowledge Sourcing Strategies and Internal Organizational Facilities, "Journal of Small Business Management" 2015, Vol. 54, Iss. 4, pp. 1264-1288.
 • Brzóska J., Instytucjonalne formy wspierania innowacyjności. Centra Innowacji, [w:] Globalne i regionalne uwarunkowania nowoczesności przemysłu i usług, J. Pyka red., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
 • Dźwigoł H., Nowoczesna organizacja warunkiem rozwoju firmy, [w:] Globalne i regionalne uwarunkowania nowoczesności przemysłu i usług, J. Pyka red., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
 • Gust-Baron N., Polityka innowacyjna w Polsce, "Acta Universitatis Nicolai Copernici" 2011, z. 402.
 • Hajdasz R., Systemy wczesnego ostrzegania obszaru innowacji, [w:] Globalne i regionalne uwarunkowania nowoczesności przemysłu i usług, J. Pyka red., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
 • Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki, A. Świadek, J. Wiśniewska red., Naukowe Wydawnictwo IVG, Szczecin 2013.
 • Jagódka M., Polityka innowacyjna państwa jako czynnik wzrostu gospodarczego, [w:] Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, J. Teczke, J. Czekaj, R. Oczkowska, B. Mikuła red., Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, Kraków 2012.
 • Kwong C., Thompson P., The When and Why: Student Entrepreneurial Aspirations, "Journal of Small Management" 2016, No. 54(1), pp. 299-318.
 • Marciniak S., Managingan Enterprise in Changing Economic Paradigms, [in:] Knowledge, Economy, Society. Dilemmas of the Contemporary Management, A. Malina, R. Oczkowska, T. Rojek red., UEK, Fundacja UEK, Kraków 2012.
 • Matejun M., Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - podejście strategiczne, Zeszyty Naukowe nr 1194, Rozprawy Naukowe z. 483, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015.
 • Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Matusiak K.B., Pojęcia i rola ośrodków innowacji w gospodarce narodowej, [w:] Ośrodki Innowacji w Polsce, PARP, SOIPP, Warszawa 2005.
 • Nogalski B., Niewiadomski P., Elastyczność w obliczu wyzwań globalnej gospodarki - kontekst dopasowania rynkowego, [w:] Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, R. Borowiecki, A. Jaki red., Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
 • Pichlak M., Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Difin, Warszawa 2012.
 • Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa - Łódź 2001.
 • Romanowska M., Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2016, nr 2, s. 29-35.
 • Siuta-Tokarska B., Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP z kapitałem krajowym i udziałem kapitału zagranicznego w Polsce: Analiza i ocena wyników badań, Difin, Warszawa 2015.
 • Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 • Stawasz E., Polityka innowacyjna wobec MSP, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2011, nr 654.
 • Stawasz E., Przegląd podstawowych pojęć i innowacji, transfer technologii, krajowy i regionalny system innowacji, polityka innowacyjna, [w:] Instrumenty transferu technologii i pobudzanie innowacji. Wybór ekspertyz, E. Stawasz, T. Markowski, R. Zembaczyński red., Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce, Warszawa 1997.
 • Stawasz E., Realizacja i integracja polityki innowacyjnej i przedsiębiorczości (wybrane problemy na przykładzie regionu łódzkiego), [w:] Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, A. Nowakowska red., Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2009, s. 106, [za:] A. Lundstram, M. Almerud, L. Stevenson, Entrepreneurship and Innovation Policies, Analysis Measuring in European Countries, Swedish Foundation for Small Business Research, Orebro 2008, p. 11.
 • The challenge of Development, World Development Report 1999, World Bank, Oxford University Press, New York 1999.
 • The measurement of Scientific and Technological Activities, Proposed Guidelines for collecting and interpreting technological innovation data, Oslo Manual, European Commission, http://www.oecd.org/sti/inno/2367580.pdf, [11.03.2016].
 • Zarządzanie innowacjami. Podstawy zarządzania innowacjami, J. Łunarski red., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji - szanse i zagrożenia, a, R. Borowiecki red., Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443270

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.