PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 7--22
Tytuł artykułu

Relacje pomiędzy zarządzaniem jakością i wiedzą w organizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Relationship between Quality Management and Knowledge in the Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W warunkach nowej gospodarki organizacje poszukują sposobów, które umożliwiłyby im trwanie na rynku i rozwój. Zauważa się wzrost roli i znaczenia zasobów niematerialnych. W strategii firm coraz większą rolę pełni strategia jakości i strategia wiedzy. Dla osiągnięcia sukcesu organizacji ważne są relacje pomiędzy zarządzaniem jakością i wiedzą. Celem artykułu jest wskazanie, że wiedza jest siłą tworząca rynek w warunkach zmian otoczenia, w którym jakość pełni znaczącą rolę oraz pokazanie wspólnych cech zarządzania jakością i wiedzą oraz ważnych powiązań pomiędzy procesami zarządzania jakością i wiedzą. Metody badawcze wykorzystane w pracy to krytyczna analiza literatury oraz wnioskowanie. (abstrakt oryginalny)
EN
In the new economy organisations are looking for new ways of maintaining its position on the market and development. Growing role and significance of immaterial resources is noticeable. Quality strategy and knowledge strategy are more and more important in company strategy. Relations between quality and knowledge management are crucial for being successful. The aim of the article is to indicate that knowledge is a power which creates market in a changeable operating environment where quality realy matters. The author recognized common features of quality and knowledge management and important links between quality and knowledge management processes. Research methods used in the paper include critical literature analysis and deductive reasoning. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Banaś M. (2013): Transgresja i dyfuzja czyli o tym dlaczego nauki społeczne i humanistyczne sięgają do terminologii nauk przyrodniczych. Kultura-Historia-Globalizacja, nr 14.
 • Batorski D. (red.) (2012): Cyfrowa gospodarka. Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej. Warszawa: MGG Conference.
 • Białasiewicz M. (red.) (2002): Rozwój przedsiębiorstw. Modele, czynniki, strategie. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Bugdol M., Jedynak P. (2012): Współczesne systemy zarządzania. Jakość, bezpieczeństwo, ryzyko. Gliwice: Wyd. Helion.
 • Cieśliński W. (2008): Procesowa dojrzałość przedsiębiorstw publicznych. [W:] Frąckiewicz-Wronka E., Zarządzanie przedsiębiorstwem publicznym. Katowice: Wyd. Akademii Ekonomicznej.
 • COM/2005/0152 końcowy, 20IV 2005, http://eur-lex.europa.eu data odczytu 23.III.2010.
 • Dahlgaard J., Kristensen K., Kanji G. (2001): Podstawy zarządzania jakością. Warszawa: PWN.
 • Drucker P. (1995): Zarządzanie w czasach burzliwych. Kraków: Wyd. Czytelnik.
 • Fournier Ch. (1993): Techniki zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem. Warszawa: Wyd. Poltext.
 • Garvin D.A. (1988): Managing Quality. New York: The Free Press.
 • Grudzewski W. M., Hejduk I. (2005): Zarządzanie wiedzą w organizacjach, "E-mentor". Warszawa: Wyd. SGH, nr 1(18).
 • Hall B. H. (1988): The Value of Intangible Corporate Assets, A Empirical-Study of the Components of Tobins Q. University of California at Berkley.
 • Helfert E. A. (2002): Techniques of Financial Analysis. A Guide to Value Creation. New York: Wyd. Mc Graw-Hill.
 • Jedynak P. (2007): Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością. Instrumenty i uwarunkowania wartości. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kłos Z.: Koper K. (2013): Uwarunkowania wysokiej jakości w przemyśle spożywczym. Inż. Ap. Chem, r. 52, nr 1.
 • Kołakowski T., Tabaszewska E. (2006): Zarządzanie jakością i zarządzanie wiedzą - płaszczyzny współdziałania w organizacji, "Problemy Jakości", nr 10.
 • Lenik S. (2006): Zarządzanie zmianą jako czynnik sukcesu. [W:] Sierpińska M., Jaki A. (red.) Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Kraków: Wyd. AE Kraków.
 • Łańcucki J. (1997): Jakość usług, "Problemy Jakości", nr 8.
 • Perechuda K. (2013): Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Podszywałow A., Pelc D. (1999): Wycena wartości niematerialnych i prawnych w praktyce. Gdańsk: ODiDK.
 • Pomykalski A. (2007): Współczesne tendencje zarządzania organizacjami poprzez innowacje. "Współczesne zarządzanie", nr 4.
 • Rutka R. (2001): Organizacja przedsiębiorstw. Przedmiot projektowania. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Senqe P.M., Kleiner S., Roberts C., Ross R.B., Smith B.J. (2002): Piąta dyscyplina - materiały dla praktyka jak budować organizację uczącą się, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Siudak M. (1999): Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Warszawa: Oficyna Politechniki Warszawskiej.
 • Skrzypek A. (2014): Knowledge as a strategic asset in conditions of Knowledge - based economy-theoretical and practical perspective [w:] Kardas J., Świrska A. (red.) Successful Management in Crunch Time, Siedlce: Wyd. UPH.
 • Skrzypek A. (red.) (2015): Quality and risk in conditions of changing business environment. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Skrzypek E. (red.) (2013): Dojrzałość jakościowa a wyniki przedsiębiorstw zorientowanych projakościowo. Warszawa: Wyd. Difin.
 • Skrzypek E. (red.) (2001): Metody i narzędzia doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Skrzypek E. (red.) (2015a): Ryzyko w organizacji, aspekty teoretyczne i praktyczne. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Skrzypek E. (red.) (2015b): Zarządzanie ryzykiem i zmianami w organizacji. Lublin Wyd. UMCS.
 • Skrzypek E., Hofman M., Grela G. (red.) (2015a): Wpływ jakości na zarządzanie organizacją w warunkach zmian otoczenia, Lublin: Wyd. UMCS.
 • Skrzypek E., Piasecka A., Kowalska A. (red.) (2015b): Jakość w zarządzaniu organizacją. Lublin: Wyd. UMC.
 • Stabryła A. (2015): Koncepcje zarządzania wiedzą i rozwojem przedsiębiorstwa. Tarnów: Zeszyty Naukowe MWSE, t. 26, nr 1.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.F., Gilbert D.R.Jr. (2001): Kierowanie. Warszawa: PWE.
 • Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, czerwiec 2007. www.nauka.gov.pl odczyt 22.III.2008.
 • Tsoukatos E. (2008): Applying importance-performance analysis to assess service delivery performance. Evidence from Greek insurance. "Journal of Business", Vol. 3, No. 2.
 • Wawak T. (1995): Zarządzanie przez jakość. Kraków: Wyd. Informacji Ekonomicznej.
 • Zbierowski P. (2009): Źródła sukcesu organizacji, "Organizacja i kierowanie". Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej, nr 2(6).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443276

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.