PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 23--37
Tytuł artykułu

Doskonalenie jakości w przedsiębiorstwie jako akcelerator wzrostu wartości dla interesariuszy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Improvement of the Quality in the Company as Accelerator of Increase Value for Stakeholders
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule podjęto próbę przybliżenia problematyki potrzeby budowania i wdrażania w przedsiębiorstwach skutecznych programów doskonalenia jakości jako istotnego akceleratora wzrostu wartości dla interesariuszy. Wskazano na identyfikację celów dla poszczególnych grup interesariuszy. Następnie zidentyfikowano istotne obszary przyspieszenia zmian w przedsiębiorstwie będących źródłami realizacji celów i generatorami potencjalnych wartości dla zainteresowanych grup interesariuszy. Uwzględniono znaczenie satysfakcji interesariuszy w tworzeniu przewagi projakościowej przedsiębiorstwa. Artykuł ma charakter rozważań konceptualnych i teoretycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the present work an attempt has been made to tackle the issues concerning the need of elaboration on and implementation of effective quality improvement programs in enterprises as an important accelerator of the increase of value for the stakeholders. The authors pointed to the identification of the objectives of the particular groups of stakeholders. Next, the essential areas of acceleration of the changes which are the sources of realization of the objectives and the generators of potential values for the interested groups of stakeholders were identified in the enterprise. Subsequently, the authors pointed to the significance of stakeholder satisfaction in the creation of the enterprise's pro-qualitative competitive advantage. The present paper has the form of conceptual and theoretical considerations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Andruszkiewicz K, Nieżurawski L, Śmiatacz K. (2014): Role i satysfakcja interesariuszy przedsiębiorstw w sytuacji kryzysowej. "Marketing i Rynek", nr 8.
 • Bombiak E.(2015): Outplacement jako narzędzie budowania reputacji przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie nr 105.
 • Blowfield M., Murray A. (2008): Corporate Responsibility. A Critical Introduction. New York: Oxford University Press.
 • Brilman J. (2002): Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PW.
 • Dobiegała-Korona B., Doligalski T. (2011): Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Dąbrowski T. (2010), Reputacja przedsiębiorstwa, tworzenie kapitału zaufania. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer business.
 • Doyle P. (2003): Marketing wartości. Warszawa: Felberg SJA.
 • Freeman R. E., Reed D. J. (1983): Stakeholders and Shareholders: A New Perspective on Corporate Governance. "California Management Review", 1983, No. XXV.
 • Freeman R.E., Harrison J.S., Wicks A.C. (2007): Managing for Stakeholders. Survival, Reputation, and Success. New Haven&London, Yale Univesity Press.
 • Gajewski P. (2003): Koncepcja struktury organizacji procesowej, Toruń: TNOiK.
 • Golik-Górecka G. (2012): Wartość przedsiębiorstwa determinowana relacjami z klientem. Zeszyty Naukowe US, nr 736 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 55.
 • Herman A., Szablewski A. (1999): Orientacja na wzrost wartości współczesnego przedsiębiorstwa. [W:] Zarządzanie wartością firmy, Herman A., Szablewski A. (red.), Warszawa: Poltext.
 • Karaszewski R. (2005): Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu. Toruń: TNOIK.
 • Kobylański. A., Pawłowska B., Strychalska-Rudzewicz A. (2011): The Role of Customer Satisfaction in the Quality Management Systems: A cross-cultural Study. Hilo, USA: "International Journal of Management and Marketing Research", Vol. 4, No. 3.
 • Kohli A.K., Jaworski B.J. (1990): Market orientation: the construct, research proposition and managerial impications. "Journal of Marketing" Vol. 54 (April 1990), 1-18.
 • Koźmiński K., Piotrowski W. (2010): Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
 • Kumar V. (2010): Zarządzanie wartością klienta, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Majchrzak K (2011): Zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego. Warszaw: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2002): Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 • Nieżurawski L., Pawłowska B., Witkowska J. (2010): Satysfakcja klienta - strategia, pomiar, zarządzanie. Koncepcja wewnętrznego urynkowienia współczesnej organizacji. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Pawłowska B., Chrobocińska K. (2013): Procesy doskonalenia jakości a dojrzałość organizacji - wybrane obszary. [W:] Skrzypek E. (red.) Dojrzałość organizacji - aspekty jakościowe. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Pawłowska B., Witkowska J., Nieżurawski L. (2010): Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta. Warszawa: PWN.
 • Rodriquez M.A.,. Ricart J.E. (2002): Towards the sustainable business, "Revista de Antiquos Alumnos" IESE Universidad Navarra, Nr 85.
 • Rogoziński K. (2012): Zarządzanie wartością klienta. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Rummler G., Brache A. (2000): Podnoszenie efektywności organizacji. Warszawa: PWE.
 • Stabryła A. (2001): Podstawy zarządzania firmą. Kraków-Kluczbork: Oficyna Wydawnicza "Antykwa".
 • Skrzypek E. (2013): Dojrzałość jakościowa a wyniki przedsiębiorstw zorientowanych projakościowo. Warszawa: Difin.
 • Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B. (2000): Strefa zysku. Warszawa: PWE.
 • Szczepankowski P. (2007): Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szczepańska K. (2011): Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości. Warszawa: Wyd. CH. Beck.
 • Urbaniak M. (2004): Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443280

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.