PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 39--53
Tytuł artykułu

Kryteria oceny jakości audytu w organizacjach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Assessing Criteria of Audit Quality in Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Audyt jest antidotum na kryzys zaufania do strony drugiej. Wymaga uruchomienia bezstronnych, niezależnych stron gwarantujących wyższy stopień obiektywizacji oceny procesów, w tym postępowania z ich ryzykiem. Celem audytu jest zapewnienie, poprzez dostarczenie dowodów, że organizacja "zdąży przed błędem", szerzej przed niezgodnością. Poza tym ma uruchomić mechanizm doskonalenia systemu zarządzania dla bycia organizacją bardziej niezawodną, tak w wymiarze operacyjnym jak i strategicznym. W opracowaniu przedstawiono kryteria wyznaczające jakość audytu systemu jakości, jak i audytu finansowego. Dowiedziono, że kryteria oceny jakości audytów są identyczne dla wszystkich rodzajów audytów bez względu na typ, obszar i zakres audytu. W szczególności kryteria oceny jakości audytu systemu jakości i audytu finansowego są takie same. Inna jest interpretacja kontekstu sytuacyjnego oraz specyfika audytowanej materii. (abstrakt oryginalny)
EN
Auditing is the antidote to the crisis of confidence to the other side. Requires activation of impartial, independent sides to ensure a higher degree of objectification assessment processes, including the conduct of their risks. The purpose of the audit is to ensure, by providing evidence that the organization has a "make it before the error". Besides, it has set up to improve the management system mechanism for the organization to be more reliable. The paper presents the criteria determining the quality of the quality and financial auditing systems. The author argues that the criteria for assessing the audit quality are the same for all types of audits, regardless of the type, area and scope of the audit. In her opinion the criteria for assessing the quality of the system audit quality and financial audit are the same. The problem is that the interpretation of the situational context and audited matter. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
39--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
Bibliografia
 • Audit Quality: An IAASB Perspective. IAASB, January, 2011, http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/audit-quality-an-iaasb-per.pdf.
 • Eilifsen A., Messier W.F. JR, Glover S.M. & Prawitt D.F. (2014): Risk assessment [in:] Auditing & Assurance Services, The Third International Edition, Mc Graw Hill Education (UK).
 • IFAC (2010): Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small and Midium Sized Entities, Vol. 1, Core Concepts.
 • Kozierkiewicz R. (2014), Słownik audytu. Angielsko-polski/Polsko-angielski (Dictionary of Audit), C. H. Beck. Warszawa.
 • Lisiecka K., Czyż-Gwiazda E. (2014): Zarządzanie jakością działań w organizacji. Modele i metody doskonalenia. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Lisiecka K. (2013): Systemy zarządzania jakością. Metody analizy i oceny. Wyd. 2, rozszerzone Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Polski Komitet Normalizacyjny (2006), PN-ISO 10 002 Zarządzanie jakością. Zadowolenie klienta. Wytyczne dotyczące postępowania z reklamacjami w organizacjach, Warszawa.
 • Polski Komitet Normalizacyjny (2012), PN-EN ISO 19011:2012 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania, Warszawa.
 • Polski Komitet Normalizacyjny (2006), PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, Warszawa.
 • Polski Komitet Normalizacyjny (2008), PN-ISO 10014:2008 Zarządzanie jakością. Wytyczne do osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych, Warszawa.
 • Polski Komitet Normalizacyjny(2015), PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością. Wymagania, Warszawa 2015
 • The Institute of Internal Auditors, 247 Maitland Avenue, Altamonte Springs, Florida 32701-4201, USA.
 • Tritschler J. (2013): Audit Quality Association between published reporting errors and audit firm characteristics, Springer Gabler.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, Tekst pierwotny: Dz.U. 2002, nr 166, poz. 1360 z póź. zmianami (Tekst jednolity: Dz.U. 2014, nr 0, poz. 1645).
 • Weick K.E., Sutcliffe K.M. (2007): Managing the Unexpected. Resilient Performance in an Age of Uncertainty, John Wiley and Sons, Inc. Second Edition.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443292

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.