PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 121--139
Tytuł artykułu

Wielkość przedsiębiorstwa a czynniki determinujące szanse na szkolenie w organizacji

Autorzy
Warianty tytułu
The size of an enterprise and factors determining chances for the training in an organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy poddano identyfikacji czynniki determinujące szanse na szkolenie w organizacji w zróżnicowanych grupach przedsiębiorstw wyodrębnionych ze względu na ich wielkość. Analizom poddano materiał empiryczny z badań systemów zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego. Oszacowano 5 logitowych modeli ekonometrycznych. Z przeprowadzonych badań wynika, iż w gronie istotnych statystycznie czynników determinujących szanse na szkolenie w organizacji znalazły się głównie charakterystyki systemów zarządzania przedsiębiorstw reprezentowanych przez respondentów, mniej silnie analizowane szanse determinują indywidualne charakterystyki respondentów. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper includes identification of factors determining chances for training in an organization in differentiated groups of enterprises distinguished on the basis of their size. Empirical material from research on the human resource management system in enterprises of the West Pomeranian Voivodeship was analyzed. 5 logit econometric models were estimated. Conducted research let draw conclusions that the most important factors determining chances for training in organization are mainly characteristics of management systems of enterprises represented by respondents, weaker analyzed chances determine individual characteristics of respondents. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
121--139
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Batóg B., Wawrzyniak K., Wykorzystanie porządkowych modeli logitowych w diagnozie i prognozie sytuacji gospodarczej województw, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" 2011, vol. 4, nr 8, s. 37-48.
 • Butryn B., Fura M., Wyznaczanie prawdopodobieństwa podjęcia decyzji z użyciem modelu probitowego i logitowego, "Badania Operacyjne i Decyzje" 2005, nr 2, s. 37-41.
 • Górecki B.R., Ekonometria. Podstawy teorii i praktyki, Key Text, Warszawa 2010.
 • Gruszczyński M. red., Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2010.
 • Król H., Uwarunkowania efektywnego systemu szkolenia pracowników, "Humanizacja Pracy" 2000, nr 3, s. 29-43.
 • Król H., Ludwiczyński A. red., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006.
 • Kufel T., Ekonometria - rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2011.
 • Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., CSR a funkcja personalna na przykładzie subfunkcji szkoleniowej, [w:] CSR - społeczny wymiar działalności biznesowej, E. Mazur-Wierzbicka red., Volumina, Szczecin 2014, s. 55-72.
 • Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Misiak S., Zwiech P., Społeczna odpowiedzialność biznesu - materiały szkoleniowe, Instytut Nauk Społecznych, Szczecin 2011.
 • Kunasz M., Narzędzia stosowane w praktyce przedsiębiorstw na poszczególnych etapach procesu szkoleniowego, "Organizacja i Kierowanie" 2006, nr 1, s. 99-117.
 • Listwan T. red., Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2013.
 • Mazur-Wierzbicka E., CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności, Kreatywni dla Szczecina, Szczecin 2012.
 • Osińska M. red., Ekonometria współczesna, Dom Organizatora, Toruń 2007.
 • Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2013.
 • Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review" 1990, Vol. 68, No. 3, pp. 79-91.
 • Śliwicki D., Ręklewski M., Wykorzystanie modeli logitowych w analizie czynników aktywności zawodowej ludności, "Wiadomości Statystyczne" 2012, nr 2, s. 23-35.
 • Zwiech P., Funkcja personalna przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, "Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu" 2011, nr 172, s. 355-364.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443312

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.