PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 141--156
Tytuł artykułu

Sukces projektu IT w kontekście wybranych aspektów kultury organizacyjnej

Autorzy
Warianty tytułu
IT project success in the context of selected organizational culture aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł wpisuje się w obecny trend badań dotyczący postrzegania sukcesu projektu oraz konieczności zmian paradygmatów zarządzania. Powstał on na bazie kilkuletnich badań autorki w obszarze przyczyn niepowodzeń projektów IT, obejmujących zarówno badania własne, jaki i systematyczny przegląd raportów oraz literatury przedmiotu. Wciąż obserwowany niski odsetek sukcesu projektów IT skłania do wielokierunkowego poszukiwania przyczyn tego zjawiska. W niniejszym artykule zaproponowano wkomponowanie projektu IT w model diagnozy efektywności organizacji. Pozwoliło to zwrócić uwagę na istotne obszary nieporuszane w kontekście sukcesu projektu IT w literaturze dotyczącej zarządzania projektami IT. Analiza literatury i wyniki prowadzonych badań wskazuj ą na implikacje pomiędzy sukcesem projektu IT a kulturą organizacyjną i związanymi z nią obszarami wpływu władzy, tożsamością zawodową pracowników IT oraz innymi aspektami behawioralnymi. Zarówno podjęte badania, jak również artykuł mają na celu wypełnienie istotnej luki w obszarze zarządzania projektami IT oraz wskazanie na pożądane kierunki zmian. (abstrakt oryginalny)
EN
This article fits into the current trend of research on the perception of project success and the need to change the paradigms of management. It is based on several years of research of IT project failure causes, including both own research and systematic reports and literature review. Low success rate of IT projects which is continuously observed leads to multidirectional search for the causes of this phenomenon. This article proposes incorporating IT project to model of diagnosis organizational efficiency. This made it possible draw attention to important areas, which has not been raised in the context of IT project success in the IT projects management literature. The obtained results indicate the implications between IT project success and organizational culture and related areas of authorities impact, professional identity of IT staff and other behavioral aspects. The aim of my research, and this article is to fill an important gap in the area of IT project management and to indicate the desirable direction of change. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
141--156
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Alvesson M., Knowledge Work: Ambiguity, Image and Identity, "Human Relations" 2001, No. 54(7), pp. 863-886.
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Atkinson R., Project management: cost, time and quality, two best guesses and a phenomenon, its time to accept other success criteria, "International Journal of Project Management" 1999, No. 6(17), pp. 337-342.
 • Berger L.A., Berger D.R., The talent management handbook: creating organizational excellence by identifying, developing and promoting your best people, The McGraw-Hill Companies, New York 2011.
 • Cameron S.K., Quinn R.E., Kultura Organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Chan Y.E., Reich, B.H., IT Alignment: An annotated bibliography, "Journal of Information Technology" 2007, Vol. 22, No. 4, pp. 297-315.
 • Czarkowska L.D., Nowa profesja: informatycy, "Problemy Zarządzania" 2006, nr 1(11), s. 178-194.
 • Czerska M., Rutka R., Kształtowanie kompetencji pracowników przez styl kierowania, "Organizacja i Kierowanie" 2014, nr 1A(159), s. 49-64.
 • Fincham R., Narratives of Success and Failure in Systems Development, "British Journal of Management" 2002, Vol. 13, pp. 1-95.
 • Gartner, Raport 2014.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów zarządzania, "Master of Business Administration" 2011, nr 1(116), s. 95-111.
 • Hagel J., Brown J.S., Organizacja jutra: zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją, Helion, Gliwice 2006.
 • Ika L., Project Success as a Topic in Project Management Journals, "Project Management Journal" 2009, Vol. 40, No. 4, pp. 6-19.
 • Jemielniak, Praca oparta na wiedzy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Kakabadse A., Kakabadse N., Essence of Leadership, International Thomson Business Press, London 1999.
 • Koszlajda A., Zarządzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach, Helion, Gliwice 2010.
 • Kunda G., Van Maanen J., Changing Scripts at Work: Managers and Professionals, "Annals of the American Academy of Political & Social Science" 1999, Jan., Vol. 561, pp. 64-81.
 • Kwiecień A., Zaufanie kluczem do realizacji strategii, [w:] Determinanty potencjału rozwojowego organizacji, Stabryła A., Woźniak K. red., Mfiles.pl, Kraków 2011, s. 261-271.
 • Latusek D., When trust does not matter: The study of communication practices between high-tech companies and their clients in the environment of distrust, [in:] Computer-Mediate Realtionships and Trust: Managerial and Organizational Effects, Brennan L.L., Johnson V.E. (red.), Idea Group, Inc., Philadelphia 2007.
 • Merriam S., Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis, Jossey-Bass, San Francisco 2002.
 • Metodyka Interim Management, Warszawa 2014.
 • Nogalski B. i zespół, Kultura organizacyjna. Duch organizacji, Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz 1998.
 • Patton M., Quality in qualitative research: methodological principles and recent developments, "Journal of the American Educational Research Association", Chicago 1985.
 • Pawłowicz L., Alokacja kapitału w holdingach międzynarodowych, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, Bieliński J. red., CeDeWu, Warszawa, 2004, s. 17-28.
 • Peters T. J., Waterman R.H., Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Wydawnictwo Medium, Warszawa 2000.
 • Raport PMR, Rynek IT w Polsce 2014, Prognozy rozwoju na lata 2014-2018.
 • Raven, Bertram H., A power interaction model on interpersonal influence: French and Raven thirty years later, "Journal of Social Behavior and Personality" 1992, Vol. 7, No. 2, pp. 217-244.
 • Shenhar A., Levy O., Dvir D., Mapping the Dimensions of Project Success, "Project Management Journal" 1997, Vol. 28, No. 2, pp. 5-13.
 • The Standish Group, Raport 2014.
 • Woźniak M., Alignment IT-business by defining needs as the key to success IT Projects, [in:] Information Management, Kubiak B., Sieradz A. (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, pp. 83-92.
 • Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji, PWN, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443314

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.