PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 95--106
Tytuł artykułu

Globalne trendy w certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Global Trends in Environment Management System Certification
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Minimalizacja wpływu działalności organizacji na środowisko naturalne jest jednym z najważniejszych założeń strategicznych przedsiębiorstw. Działania te wynikają z wdrażania strategii CSR, która w odniesieniu do polityki środowiskowej w organizacjach realizowana jest poprzez system EMAS bądź wymagania normy ISO 14001. Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego, a następnie poddanie systemu certyfikacji przez niezależną jednostkę jest niezbędnym krokiem w realizacji systemu EMAS. W artykule została przedstawiona liczba certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego na zgodność z normą ISO 14001 zarejestrowana przez organizację ISO oraz wiodącą jednostkę certyfikującą w Polsce. Z przeprowadzonej analizy danych z raportu ISO Survey wynika, że liczba wydanych certyfikatów na świecie od 2008 r. nieustannie wzrasta. Najwięcej certyfikatów od 2012 r. wydano w branży budowlanej, najmniej zaś w branży spożywczej. Z danych jednostki certyfikującej wynika, iż w Polsce od 2012 do 2014 wydano 148 certyfikatów, w tym 30 nowych. Również w Polsce przedsiębiorstwa z branży budowlanej najczęściej poddawały się certyfikacji na zgodność z wymaganiami ISO 14001. (abstrakt oryginalny)
EN
Minimizing the impact of operations on the environment is one of the most important strategic objectives of enterprises. These actions result from the implementation of the strategy CRS, which in relation to environmental policy is implemented in organizations by EMAS or ISO standard 14001. The implementation of the Environmental Management System, and then subjecting a system of certification by an independent entity tilled is a necessary step in the implementation of EMAS. This article presents the number of environmental management system certification for compliance with ISO 14001 registered by the ISO and the leading certification body in Poland. The analysis of data from ISO Survey report shows that the number of certificates issued worldwide since 2008 constantly increasing. Most certificates from 2012 was spent in the construction industry, the least in the food industry. According to the data of the certification it shows that in Poland from 2012 to 2014 were issued 148 certificates of which 30 new ones. Also in Poland, companies in the construction industry most often undergo certification of conformity to ISO 14001. Most certificates from 2012 were spent in the construction industry, the least in the food industry. According to the data of the certification it shows that in Poland from 2012 to 2014 were issued 148 certificates of which 30 new ones. Also in Poland, construction companies usually undergo certification for compliance with ISO 14001. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
95--106
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Bibliografia
 • Barcik A., Jakubiec M. (2014): Wybrane problemy zarządzania - ujęcie jakościowe, innowacyjne i konkurencyjne, Bielsko-Biała: Wyd. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
 • Borys T. (2005): Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Warszawa-Białystok: Wyd. Ekonomii i Środowisko.
 • Ejdys J., Kobylińska U., Lulewicz-Sas A. (2012): Zintegrowane systemy zarządzania jakością środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, Białystok: Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
 • Fura B., Surmacz T. (2014): Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach jako narzędzie służące budowie zielonych łańcuchów dostaw, "Logistyka", nr 6.
 • Grudowski P., Brodnicka E. (2014): Aktualne trendy w zakresie certyfikacji normatywnych systemów zarządzania w branży spożywczej, [w:] Skrzypek E. (red.) Jakość jako czynnik sukcesu w nowej gospodarce, Lublin: Wyd. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedza Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • Grudowski P., Tymoszuk E. (2014): Rezygnacja z certyfikacji normatywnych systemów zarządzania. Problem czy nieuniknione zjawisko? [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w zarządzania i inżynierii produkcji, Opole: Wyd. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcja.
 • Gryżewski M. (red.) (2013): Jakość wciąż ewoluuje, "Fakty. Magazyn gospodarczy" nr 5 (65).
 • http://responsiblecare.americanchemistry.com, [dostęp: 20.03.2015].
 • http://www.dnv.pl/moreondnv/profile/index.asp, [dostęp: 15.03.2015].
 • http://www.loctite.pl/program-odpowiedzialnosc-i-troska-8369.htm, [dostęp: 20.03.2015].
 • http://www.rc.com.pl/o-programie, [dostęp: 20.03.2015].
 • http://www.ecorprodukt.pl, [dostęp: 27.03.2015]
 • ISO 26000 Społeczna odpowiedzialność, http://www.pkn.pl/sites/default/files/discovering_iso_26000.pdf, [dostęp: 13.07.2015].
 • Jakubiec M., Barcik R. (2014): Corporate Social Responsibility - responsible acting, [w:] Dzień M., Hejny L., Winiarski J. (red.), Społeczna Odpowiedzialność Biznesu a Społeczna Gospodarka Rynkowa - ustrojowy i etyczny wymiar relacji, Bielsko-Biała: Wyd. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
 • Komunikat UE z dnia 25 października 2011 r., Znowelizowana strategia UE na lata 2011-2014 na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), sygnatura COM 681, 2011.
 • Lisowska-Mieszkowska E. (2007): Systemy Zarządzania Środowiskowego - rozwój i funkcjonowanie w Polsce, "Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych", nr 30.
 • Łuczka W., Marchwacki B. (2014): Bariery wdrażania i funkcjonowania europejskiego systemu ekozarządzania i audytu w niemieckich browarach, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", Seria: Organizacja i Zarządzanie z. 71, nr kol. 1917.
 • Materiały wewnętrzne DNV GL-BA.
 • Raport KPMG w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu "Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie. CSR oczami dużych i średnich firm w Polsce", 2014, http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualności/96-firm-w-polsce-uwaza-ze-dzialania-csr-sa-obowiazkiem-biznesu-a-46-faktycznie-je-realizuje-wyniki-wspolnego-badania-kpmg-w-polsce-i-forum-odpowiedzialnego-biznesu/, [dostęp: 05.03.2015].
 • The ISO Survey of certifications 2013, http://www.iso.org, [dostęp: 15.03.2015].
 • Wąsikiewicz-Rusnak U. (2007): Wdrażanie i stosowanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS, Zeszyty Naukowe, nr 732.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443330

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.