PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 125--136
Tytuł artykułu

Mechanizm wsparcia działań związanych z poprawą efektywności energetycznej warunkującą wzrost jakości ekologicznej procesów wytwarzania i wykorzystania energii

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Mechanism to Support Activities Related to Improving the Energy Efficiency of Manufacturing Processes and Energy Use
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poprawa efektywności energetycznej jest obszarem działań realizowanych w ramach ekologizacji energetyki, będącej warunkiem niezbędnym tworzenia energetyki zrównoważonej, mającej zapewnić światu bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne. Działania poprawiające efektywność energetyczną w gospodarce dotyczą zastosowania innowacyjnych czystych technologii energetycznych w systemach wytwarzania energii, zmniejszenia strat w przesyle energii, a także zwiększenia oszczędności energii przez jej odbiorców końcowych, zarówno w przemyśle i gospodarce komunalnej, jak i w sektorze gospodarstw domowych. W artykule przedstawiono główne kierunki działań związanych z poprawą efektywności energetycznej oraz zasady funkcjonowania w Polsce podstawowych systemów wsparcia tych działań, z uwzględnieniem systemu białych certyfikatów oraz systemu audytów energetycznych, będących ważnym instrumentem polityki energetycznej i ekologicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Energy efficiency improvement is an area of activities carried out within the framework of green power engineering that is a necessary condition for creating sustainable power engineering to ensure energetic and environmental security all around the world. The activities targeted at energy efficiency improvement in economy are related to the use of innovative clean power technologies in power generating systems, reduction of energy losses in power transmission systems, as well as an increase in power consumption by end users both in industries and public utilities as well as households. In this paper the main directions of activities oriented towards energy efficiency improvement and operating rules for basic supporting systems in Poland, while considering white certificates and energy efficiency audit systems being an important instrument of energetic and environmental policy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
125--136
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Adamczyk J. (2014): Znaczenie "białych certyfikatów" w poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstw. [W:] E. Milewska, I. Żabińska (red.), Systemy wspomagania w inżynierii produkcji - Inżynieria systemów technicznych. Gliwice: P.A. NOVA S.A.
 • Drugi przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej rozstrzygnięty, http://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-energetycz/5895,Drugi-przetarg-na-wybor-przedsiewziec-sluzacych-poprawie-efektywnosci-energetycz.html [dostęp: 24.07.2015].
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE, Dz. U. UE, L 315 z 14.11.2012.
 • Fijał T. (2015): Poprawa efektywności energetycznej jako obszar działań czystych technologii energetycznych. [W:] M. Giemza, T. Sikora (red.), Wielowymiarowość systemów zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ.
 • Fijał T. (2012): Possibilities for improving energy efficiency in business activity in Poland. [W:] Proceedings of the 18th IGWT Symposium: Technology and Innovation for a Sustainable Future: a Commodity Science Perspective. Roma: CD - edited by Roberto Merli.
 • Fijał T. (2010): Rozwój czystych technologii energetycznych w kierunku zrównoważonej produkcji energii w Polsce. [W:] J. Żuchowski, R. Zieliński (red.), Ekologiczne aspekty jakości towarów. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.
 • Kołodziej R. (2012): Audyt energetyczny - uniwersalne narzędzie poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. "Energetyka Cieplna i Zawodowa", nr 6.
 • Kołodziej R. (2014): Doświadczenia z pierwszego przetargu na białe certyfikaty. "Energetyka Cieplna i Zawodowa", nr 2.
 • Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki 2014.
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, M.P. 2013, poz. 15.
 • Pierwszy przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej rozstrzygnięty, http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5422,Pierwszy-przetarg-na-wybor-przedsiewziec-sluzacych-poprawie-efektywnosci-energet.html [dostęp: 24.07.2015].
 • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, 2009.
 • Projekt Ustawy o efektywności energetycznej, wersja 1.21 z dnia 08.01.2015.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii, Dz. U. 2012, poz. 962.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, Dz. U. 2011, nr 94, poz. 551.
 • Wytyczne dla opracowania zakresu i zasad wykonania audytu energetycznego dla programu priorytetowego "Poprawa efektywności energetycznej", Warszawa: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443334

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.