PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 25--36
Tytuł artykułu

Metodologiczne wyzwania wobec badania współpracy organizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Methodological challenges of organisation collaboration research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest zdiagnozowanie obszarów badania współpracy wg przyjętych założeń poznawczych: istoty organizacji i stopnia ogólności jej celów. W artykule za pomocą analizy morfologicznej opracowano modelowe wymiary badania współpracy zewnętrznej, uwzględniając przyjęte założenie poznawcze: kontekst dwóch teorii (prakseologii i teorii równowagi organizacyjnej) oraz określenia stopnia ogólności celów realizowanych przez organizację z perspektywy jej działania w otoczeniu. Wartością artykułu jest zwrócenie uwagi na trudności w definiowaniu i rozumieniu pojęcia "współpraca zewnętrzna" oraz na definiowanie granic organizacji, które w przypadku współpracy zewnętrznej są ważne.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to diagnose areas of research collaboration by cognitive assumptions; the essence of the organization and the degree of generality of its objectives. In this article by using morphological analysis author create the model developed research dimensions of external cooperation taking into account cognitive assumption: the context of the two theories (praxeology and theory of organizational equilibrium), and determine the degree of generality of the objectives carried out by the organization from the perspective of its activities in the surroundings. The value of this article is to draw attention to the difficulties in defining and understanding the concept of external cooperation and to define the boundaries of the organization, which in the case of external collaboration are important.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Adamik A., Przesuwanie granic wiedzy o organizacji poprzez kontekst partnerstwa, [w:]Granice strukturalnej złożoności organizacji, A. Sopińska, S. Gregorczyk (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 • Alda R. J., Stearns T. M., Management, South-Western Publishing, Cincinnati 1987.
 • Ansoff H. I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 • Axelrod R., The Evolution of Cooperation, Revised Edition, Basic Book, 2006.
 • Bielski M., Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 • Czakon W., Dynamika więzi organizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 • Drucker P. F., Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa - Kraków 1994.
 • Dworzecki Z., Boundaties as a problem of contemporary management, [in:] Within and Beyond Boundaries of Management, Z. Dworzecki, M. Jarosiński (red.), Warsaw School of Economics Press, Warsaw 2014.
 • Gray B., Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems, Jossey-Bass, San Francisco 1989.
 • Hord S. M., A synthesis of research on organizational collaboration. "Educational Leadership" 1989, 43 (5).
 • http://sjp.pwn.pl/sjp/kultowy;2476441.html, hasło "kultowy", stan na: 13.02.2015.
 • Kowal W., Skuteczność i efektywność - zróżnicowane aspekty interpretacji, "Organizacja i Kierowanie" 2013, nr 5.
 • Kożuch B., Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, ISP UJ, Kraków 2011.
 • Krzakiewicz K., Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, wyd. II, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej; paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Lichtarski J., Teoretyczne i praktyczne problemy integracji gospodarczej przedsiębiorstw, [w:] Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, J. Lichtarski (red.), PWE, Warszawa 1992.
 • Longman Dictionary of Contemporary English, Pearson Education Limited, 2009.
 • March J. G., Simon H. A., Teoria Organizacji. Polish translation of the book Organizations, S. Lypacewicz, (trans.), PWN, Warsaw 1964.
 • Martyniak Z., Organizatoryka, PWE, Warszawa 1987.
 • Mattessich P. W., Murray-Close M., Monsey B. R., Collaboration: What makes it work, 2nd edition, St. Paul, MN: Amherst H. Wilder Foundation, 2001.
 • Mazur J., Współpraca przedsiębiorstw w teorii i praktyce polskiej, "Zeszyty Naukowe" nr 32, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa 2011.
 • Nowak D., Wpływ współpracy i współdziałania na wybrane obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa - wyniki badań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 736, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2012, nr 55.
 • Obłój K., Koźmiński A. K., Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa 1989.
 • Oxford Dictionary, 2013a, http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/ cooperation? q=cooperation, hasło cooperation, stan na: 10.02.2013.
 • Oxford Dictionary, 2013b, http://www.oxforddictionaries.com/definition/ english/collaboration? q= collaboration, hasło collaboration, stan na 10.02.2013.
 • Pierścieniak A., Collaboration between science and business - a systemic approach, [in:] Determinants and sources of business development in the region, Fedan R., Szara K. (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
 • Pierścieniak A., Czynniki sukcesu struktur współpracy nauki z praktyką, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2014, tom XV, zeszyt 11.
 • Pierścieniak A., Wielowymiarowość zjawiska współpracy w organizacjach formalnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2014, nr 11.
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
 • Rundo A., Ziółkowska M., Nowoczesne modele współpracy przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2013.
 • Santos F. M., Eisenhardt K. M., Organizational Boundaries and Theories of Organization, "Organization Science" 2005, Vol. 16, No. 5.
 • Smith K. G., Carroll S. J., Ashford S. J., Intra- and inter-organizational cooperation: Toward a research agenda, "Academy of Management Journal" 1995, No. 38 (1).
 • Sopińska A., Gregorczyk S. (red.), Granice strukturalnej złożoności organizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 • Stańczyk-Hugiet E., Adaptacja kooperatywna, "Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie", Politechnika Łódzka 2013, nr 52.
 • Stańczyk-Hugiet E., Relacyjne modele wzrostu przedsiębiorstwa, [W:]Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw, J. Skalik (red.), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, nr 219.
 • Sudolska A., Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
 • Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2006.
 • Tellesbo S. M., They dynamics of interagency collaborations: a three-part framework. Retrieved from http://content.lib.utah.edu/cdm/ref/collection/etd3/id/2077, stan na 13.02.2015.
 • Thomson A. M., Perry J. L., Collaboration Processes: Inside the Black Box, "Public Administration Review" 2006, Special Issue, No. 66.
 • Trocki M., Wyrozębski P., Zastosowanie analizy morfologicznej w naukach o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie" 2014, nr 2.
 • Wrzosek S., Elementy teorii systemów i analizy systemowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1993
 • www. Ling.pl, słownik polsko-angielski, hasło "współpraca", stan na: 13.02.2015.
 • Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa 1976.
 • Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443362

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.