PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 9 | 43--53
Tytuł artykułu

Koncepcja zaufania w optyce zintegrowanych inwestycji terytorialnych

Warianty tytułu
The Concept of Trust from the Point of View of Integrated Territorial Investments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przepisy unijne regulujące perspektywę finansową w latach 2014-2020 wprowadziły trzy nowe mechanizmy promujące współpracę i partnerstwo: zintegrowane inwestycje terytorialne, rozwój lokalny kierowany przez społeczność i hybrydowy model partnerstwa publiczno-prywatnego. W artykule skoncentrowano się na zintegrowanych inwestycjach terytorialnych, które są przykładem struktury heterarchicznej. Struktury heterarchiczne charakteryzują niescentralizowane i rozproszone, ale współpracujące ze sobą ośrodki władzy publicznej, których logika funkcjonowania powinna opierać się na relacjach zaufania. (abstrakt oryginalny)
EN
EU legislation governing the 2014-2020 financial perspective introduced three new mechanisms promoting cooperation and partnership: integrated territorial investments, community-led local development and a hybrid model of public-private partnerships. The article focuses on integrated territorial investments constituting an example of a heterarchical structure. Heterarchical structures feature decentralized and distributed, but cooperating centres of public authority, the logic of operation of which should be based on trust relationships. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
43--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • A. Aldridge, Rynek, Warszawa 2006, s. 115.
 • A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, Crowdsourcing - aktywizacja społeczności lokalnej do wspólnego działania, w: T. Kocowski, J. Gola (red.), Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej, Wrocław 2014, s. 60 i n.
 • A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, Województwo jako kreator rozwoju regionalnego, w: J. Korczak (red.), Województwo, region, regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej, Wrocław 2013, s. 396-397.
 • A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, Związek jednostek samorządu terytorialnego jako struktura sieciowa, "Samorząd Terytorialny" 2012/1-2, s. 93 i n.
 • A. Chrisidu-Budnik, Państwo sieciowe, w: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu: przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw, Wrocław 2008, s. 471 in.
 • A. Chrisidu-Budnik, Quid pro quo: zaufanie i kontrakty w sieciach międzyorganizacyjnych, w: R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, Wałbrzych 2015, s. 53 i n.
 • A. Coulson, Trust and Contract in Public Sector Management, w: A. Coulson (red.), Trust and Contracts: Relationships in Local Government, Health and Public Services, Bristol 1998, s. 31.
 • A. Lis, A. Lis, Tożsamość struktur klastrowych - rozważania teoretyczne i praktyczne implikacje, "Studia Regionalne i Lokalne" 2013/1, s. 29-30.
 • A. Nelicki, Polska administracja publiczna w perspektywie governance, w: A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red.), Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie, Warszawa 2010, s. 75 i n.
 • A. Raczyk, S. Dołzbłasz, M. Leśniak-Johann, Relacje współpracy i konkurencji na pograniczu polsko-niemieckim, Wrocław 2012.
 • A. Zaheer, B. McEvily, V. Perrone, Does Trust Matter? Exploring the Effects of Interorganizational and Interpersonal Trust on Performance, "Organization Science" 1998/2, s. 141 i n.
 • B. Jessop, The Future of the Capitalist State, Cambridge 2002, s. 224 i n.
 • B. Misztal, Trust in Modern Societies: The Search for the Bases of Social Order, Cambridge 1996, s. 9.
 • B. Nooteboom, Forms, Sources and Processes of Trust, w: R. Bachmann, A. Zaheer (red.), Handbook of Trust Research, Cheltenham 2006, s. 247 i n.
 • B. Rotter, A New Scale for the Measurement of Interpersonal Trust, "Journal of Personality" 1967/35, s. 651 i n.
 • D. Gambetta, Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, Oxford 1998, s. 217.
 • D.G. Carnevale, B. Wechsler, Trust in the Public Sector: Individual and Organizational Determinants, "Administration and Society" 1992/23, s. 471.
 • D.M. Messick, R.M. Kramer, Trust as Form of Shallow Morality, w: K.S. Cook (red.), Trust in Society, Nowy Jork 2001, s. 89 i n.
 • D.M. Rousseau, S.B. Sitkin, R.S. Burt, C. Camerer, Not So Different After All: A Cross-Discipline View of Trust, "Academy of Management Review" 1995/3, s. 393 i n.
 • D.M. Sherman, The Grammars of Trust: A Model and General Implications, "The Academy of Management Review" 1998/2, s. 422 i n.
 • E. Choudhury, Trust in Administration: An Integrative Approach to Optimal Trust, "Administration and Society" 2008/40, s. 586 i n.
 • E. Di Maggio, Conclusion: The Futures of Business Organization and Paradoxes of Change, w: The Twenty First Century Firm: Changing Economic Organization in International Perspective, Oxford 2001, s. 75.
 • F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa 1997, s. 38 i n.
 • G. Möllering, Trust: Reason, Routine, Reflexivity, Amsterdam 2006, s. 356.
 • H. Coffé, B. Geys, Institutional Performance and Social Capital: An Application to the Local Government Level, "Journal Of Urban Affairs" 2005/5, s. 485 i n.
 • H. Izdebski, Ustrój Warszawy a ustrój metropolii europejskich, "Samorząd Terytorialny" 2015/3, s. 80.
 • I. Pilch, Psychologiczna analiza zaufania interpersonalnego. Podejścia teoretyczne i metody badania empirycznego, w: Z. Ratajczak, W. Wosińska (red.), Zaufanie i niesprawiedliwość a społeczne funkcjonowanie człowieka, Katowice 1990, s. 18.
 • I.R. Macneil, Contracts: Adjustment of Long-Term Economic Relations under Classical, Neoclassical, and Relational Contract Law, "Northwestern University Law Review" 1978/72.
 • J. Jeżewski, Prawna determinacja aktów planowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska (zagadnienia wstępne), "Acta Universitatis Wratislaviensis" 2009/3168, s. 257.
 • J. Michalak, Refleksje nad pojęciem ryzyka, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2004/1, s. 123.
 • J. Morphet, Modern Local Government, Londyn 2008, s. 8.
 • J. Ogilvy, Creating Better Futures: Scenario Planning as a Tool for a Better Tomorrow, Nowy Jork 2002.
 • J. Ogilvy, Many Dimensional Man: Decentralizing Self, Society, and the Sacred, Nowy Jork 1977.
 • J. Wallis, B. Dollery, Social Capital and Local Government Capacity, "Australian Journal of Public Administration" 2002/3, s. 76 i n.
 • J.C.N. Raadschelders, Centralizacja i decentralizacja: dychotomia i continuum, "Samorząd Terytorialny" 1994/6, s. 3 in.
 • J.M. Bonner, D.Kim, S.T. Cavusgil, Self-Perceived Strategic Network Identity and it's Effects on Market Performance in Alliance Relationships, "Journal of Business Research" 2005/10, s. 1371 i n.
 • K.R. Mac-Crimmon, D.A. Wehrung, Taking Risks: The Management of Uncertainty, Nowy Jork 1986.
 • M. Deutsch, A Theory of Cooperation and Competition, "Human Relations" 1949/2, s. 12 i n.
 • M. Götz, Multi-Level Governance w kontekście kryzysu gospodarczego strefy euro - wybrane zagadnienia, w: J. Ruszkowski, L. Wojnicz (red.), Multi-Level Governance w Unii Europejskiej, Szczecin-Warszawa 2013, s. 293.
 • M. Koszel, Koopetycja - strategia relacyjna wewnątrz obszarów metropolitarnych, "Studia Oeconomica Posnaniensia" 2014/11, s. 87 i n.
 • M. Marinetto, Govering beyond the Centre: A Critique of the Angloovernance School, "Political Studies" 2003/3, s. 592 i n.
 • M. Obrębalski, Kontrowersje wokół Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w: D. Strahl, A. Raszkowski, D. Głuszczuk (red.), Gospodarka regionalna w teorii i praktyce, Wrocławiu 2014, s. 63 i n.
 • M. Stępień, Responsywna administracja publiczna, Toruń 2008, s. 180-181.
 • M. Warner, Building Social Capital: The Role of Local Government, "Journal of Socio-Economics" 2001/30, s. 187 in.
 • N. Luhmann, Trust and Power, Chichester 1979, s. 8.
 • N. Nummela, Looking Through a Prism-Multiple Perspectives to Commitment to International R&D Collaboration, "Journal of High Technology Management Research" 2003/1, s. 137 i n.
 • O. Williamson, The Mechanisms of Governance, Oxford 1996, s. 485-486.
 • O.E. Williamson, Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives, "Administrative Science Quarterly" 1991/36, s. 269 i n.
 • O.E. Williamson, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Warszawa 1998.
 • P. Bartkowiak, M. Koszel, Koopetycja jednostek samorządu terytorialnego, "Przegląd Organizacji" 2015/9, s. 68 i n.
 • P. Dasgupta, Trust as a Commodity, w: D. Gambetta (red.), Trust: Making and Breaking Cooperative Relation, Oxford 1988, s. 49 i n.
 • P. Machnikowski, Prawne instrumenty ochrony zaufania przy zawieraniu umowy, Wrocław 2010, s. 18.
 • P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007, s. 45-49.
 • R. Bachmann, A. Inkpen, Understanding Institutional-Based Trust Building Process in Interorganizational Relationships, "Organization Studies" 2011/2, s. 281 i n.
 • R. Gulati, Social Structure and Alliance Formation Patterns: A Longitudinal Analysis, "Administrative Science Quarterly" 1995/40, s. 619 i n.
 • R. Hardin, Zaufanie, Warszawa 2009, s. 44.
 • S. Macauly, An Empirical View of Contract, "Wisconsin Law Review" 1985.
 • T.H. Chiles, J.F. McMackin, Integrating Variable Risk Preference, Trust, and Transaction CostEconomics, "Academy of Management Review" 1996/21, s. 73 i n.
 • W. Hoffmann-Riem, Strukturen des Europäischen Verwaltungsrechts - Perspektiven der Systembildung, w: E. Schmidt-Assmann, W. Hoffmann-Riem (red.), Strukturen des Europàischen Verwaltungsrechts, Baden-Baden 1999, s. 379, za: I. Lipowicz, Europeizacja administracji publicznej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2008/1, s. 7.
 • W.A. Gamson, Power and Discontent, Chicago 1968, s. 44.
 • W.J.M. Kickert, E.H. Klijm, J.F.M Koppenjan, Managing Complex Networks. Strategies for the Public Sector, Londyn 1999, s. 6.
 • W.S. McCulloch, A Heterarchy of Values Determined by the Typology of Nervous Nets "The Bulletin of Mathematical Biophysics" 1945/2, s. 89 i n.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443472

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.