PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 (57) | 112--131
Tytuł artykułu

Znaczenie polityki spójności w finansowaniu gospodarki wodnej w Wielkopolsce w latach 2004-2013

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Significance of Cohesion Policy in Funding Water Management in Greater Poland in the Years 2004-2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Środowisko przyrodnicze stanowi fundament rozwoju społeczno-gospodarczego. Od uwarunkowań środowiskowych zależy z jednej strony przetrwanie i rozwój człowieka jako gatunku, z drugiej zaś przebieg praktycznie wszystkich procesów społeczno-gospodarczych jest uzależniony od uwarunkowań środowiskowych w sposób mniej lub bardziej bezpośredni. Wzrost współczesnego, szczególnego zainteresowania znaczeniem zasobów przyrodniczych dla rozwoju społeczno-gospodarczego rozpoczął się w latach siedemdziesiątych XX wieku i wiązał się z raportem Klubu Rzymskiego "Granice Wzrostu", którego najważniejszy wniosek brzmiał: "jeśli obecne trendy wzrostowe światowej populacji, industrializacji, zanieczyszczenia, produkcji żywności i zużycia zasobów zostaną utrzymane to w ciągu najbliższych stu lat osiągnięte zostaną granice wzrostu tej planety. (fragment tekstu)
EN
This article aims to analyse the importance of financial resources of cohesion policy in achieving the goals of water management in the region with specific water relations. The negative water balance of the Greater Poland may be a serious development problem in the near future. The solution depends largely on the use of cohesion policy funds. The study analyses the use of EU funds, which leads to the identification of the positive and the negative aspects of EU intervention. An attempt was made to define the role of the cohesion policy in the development of intra-regional cohesion in the scope of water and wastewater management in spatial aspect. The obtained results are the basis of formulating the recommendations for further action in the context of water management in the region. (author's abstract)
Rocznik
Numer
Strony
112--131
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Banaszak J. (red.), Stepowienie Wielkopolski pół wieku później, Bydgoszcz 2003.
 • Berdo J., Zrównoważony rozwój, w stronę życia w harmonii z przyrodą, Sopot 2006.
 • Churski P., Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Poznań 2008.
 • Clini C., Musu I., Gullino M.L., Sustainable Development and Environmental Management: Experiences and Case Studies, Dordrecht 2008.
 • Costanza R., Daly H. E., Bartholomew J. A., Goals, Agenda, and Policy Recommendations for ecological economics, w: R. Costanza (red.) Ecological Economics: The science and Management of sustainability, New York 1991, s. 1-20.
 • Dalhuisen J.M., Rodenburg C.A., De Groot H.L.F., Nijkamp P., Sustainable water management Policy: lessons from Amsterdam, "European Planning Studies" 2003 t. 11(3), s. 263-281.
 • Domański R., Systemy ekologiczno-ekonomiczne, Modelowanie współzależności i rozwoju, "Studia KPZK PAN", t. C, Warszawa 1992.
 • Górski T., Zaliwski A., Model Agroklimatu Polski (Agroclimate Model of Poland), "Pamiętnik Puławski" 2002 nr 130/I, s. 251-260.
 • Harasimowicz A., Rola Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w kształtowaniu środowiska przyrodniczego regionu, "Ekonomia i Środowisko" 2015, nr 2(53), s. 40-49.
 • Herodowicz T., Influence of cohesion policy on the implementation of the environmental objectives of the Europe 2020 Strategy illustrated by the case of Poznań, w: P. Churski, T. Stryjakiewicz (red.), Poznań - An attempt to assess changes during 10 years of membership in the European Union, Poznań 2014, s. 53-64.
 • Ikerd J., Essentials of Economic Sustainability, Sterling 2012.
 • Jain S.K., Kumar, P., Environmental flows in India: towards sustainable water management, "Hydrological Sciences Journal" 2014 t. 59(3-4), s. 751-769.
 • Janikowski R., Wymiary zrównoważonego rozwoju Rozwój lokalny, gospodarka przestrzenna, zdrowie środowiskowe, innowacyjność, Wrocław-Poznań 2010.
 • Meadows D. H., Meadows D. L., Randers J., Behrens III W. W., The limits to growth, a report for the Club of Rome's project on the predicament of mankind, New York 1972.
 • Mierzejewska L., Rozwój zrównoważony miasta, zagadnienia poznawcze i praktyczne, Poznań 2009.
 • Mikulski Z., Gospodarka wodna, Warszawa 1998.
 • Mylopoulos N., Mentes A., A sustainable framework for water resources management in an urban watershed: the case of Volos, Greece, "Urban Water Journal" 2005 t. 2(1), s. 13-22.
 • Narodowa Strategia Spójności, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, Komitet Rady Ministrów, Warszawa 2003.
 • Palm J., Thoresson J., Strategies and implications for network participation in regional climate and energy planning, "Journal of Environmental Policy and Planning" 2014 t. 16(1), s. 3-19.
 • Porumbacean C., Lasan N., Regional sustainable development through the cohesion fund: the case of water and wastewater infrastructure In the county of Satu Mare. "Studia Universitatis Vasile Goldis Arad, Seria Stiinte Economice" 2014 t. 24(2), s. 133-145.
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Szczegółowy opis priorytetów, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, wersja 4.6., Warszawa 2015.
 • Przybyła Cz., Szafrański Cz., Problemy gospodarowania wodą w rolnictwie Wielkopolski, "Woda Środowisko Obszary Wiejskie" 2004 t. 4, z. 2a (11), s. 25-38.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006 (Dz.U. nr 176, poz. 1827).
 • Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. (poz. 2032).
 • Strategia Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komisja Europejska, Bruksela 2010.
 • Śleszyński P. (red.), Propozycje wskaźników do oceny i monitorowania zagospodarowania przestrzennego w gminach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia ładu przestrzennego, Warszawa 2012.
 • Thier A., Aksjologiczne, ekonomiczne i społeczne problemy gospodarki wodnej, "Ekonomia i Środowisko" 2015 nr 3(54), s. 10-24.
 • Thierstein A., Walfer M., Sustainable regional development: the squaring of the circle or a gimmick?, "Enterpreneuership and Regional Development" 1997 t. 9, nr 2, s. 159-173.
 • Trzepacz P., Geneza i istota koncepcji rozwoju zrównoważonego, w: P. Trzepacz (red.) Zrównoważony rozwój - wyzwania globalne Podręcznik dla uczestników studiów doktoranckich, Kraków 2012, s. 11-36.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późn. zm.) Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004- 2006; tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte przez Komitet Monitorujący ZPORR w dnia 17 stycznia 2007 r. (Dz.U. nr 102, poz. 706.
 • ) Walczykiewicz T., Zasoby wodne i ich użytkowanie, w: M. Cygler, R. Miłaszewski (red.) Materiały do studiowania ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, Białystok 2008, s. 11-33.
 • Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013; Zarząd Województwa Wielkopolskiego, wersja 8.1, Poznań 2011.
 • Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, www.wzmiuw.pl.
 • Wodziczko A., Wielkopolska stepowieje, "PTPN - Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej" 1947, seria B, t. X, z. 4, Poznań 1947, s. 141-152.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443528

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.