PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 41, T.2 Gospodarka regionalna i międzynarodowa | 233--248
Tytuł artykułu

Wpływ osłabienia finansów publicznych na gospodarkę na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Influence of Weakening the Public Finance on the Market on the Example of Selected Countries of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano oceny stanu sektora finansów publicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej i jego wpływu na gospodarkę. Zdaniem autorów, pomiędzy gospodarką a sektorem publicznym zachodzi sprzężenie zwrotne - szczególnie silne i widoczne w okresie recesji. Z jednej strony osłabienie gospodarcze negatywnie wpływa na kondycję budżetu, a z drugiej kryzys zadłużeniowy sektora finansów publicznych utrudnia skuteczną reakcję w okresie spadku koniunktury gospodarczej. Ponadto teoria cykli koniunkturalnych i analiza bieżących wskaźników makroekonomicznych wskazuje, że brak dyscypliny finansów publicznych może skutkować już w niedalekiej przyszłości głębokim kryzysem gospodarczym.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article the assessment of the state of the public finance sector in selected countries of the European Union is made and its impact on the market is presented. According to the authors, there is the feedback between the market and the public sector - particularly strong and visible in the recessionary period. On one hand, the market weakness negatively affects the position of the budget, on the other hand the debt crisis of the public finance sector is hindering the effective reaction in the period of bussines recession. Moreover, both the theory of trade cycles and analysis of current macroeconomic indicators show that the indiscipline of the public finance can result in the near future in an deep economic crisis. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Ayres R.U., Technological Transformations and Long Waves, International Institute for Applied Systems Analisis, Laxenburg 1989.
 • Godłów-Legiędź J., Ideologia liberalna i keynesowska z perspektywy globalnego kryzysu, w: Ład gospodarczy a współczesna ekonomia, red. P. Pysz, A. Grabska, M. Moszyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 • Górka K., Światowy kryzys finansowy i gospodarczy w kształtowaniu wyzwań rozwojowych, w: Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, red. P.P. Małecki, Fundacja UEK w Krakowie, Kraków 2012.
 • Górka K., Łuszczyk M., Współczesne tendencje rozwoju gospodarczego regionu w kontekście teorii cykli koniunkturalnych, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN" 2013, t. 155.
 • Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Korotayev A.V., Tsirel S.V., A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008-2009 Economic Crisis, "Structure and Dynamics" 2010, nr 4(1).
 • Lechowicz K., Łuszczyk M., Zmiany standardów kształcenia w szkolnictwie zawodowym w zakresie usług w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 722, Ekonomiczne Problemy Usług nr 95, Szczecin 2012.
 • Mierzwa D., Problemy zadłużenia finansów publicznych w warunkach gospodarki globalnej (na przykładzie wybranych krajów UE), "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica" 2014, nr 4(305).
 • Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Emerytalnego do 2060 roku, ZUS, Warszawa 2013.
 • Zadłużenie sektora finansów publicznych IV kw/2014. Biuletyn kwartalny, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443690

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.