PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 41, T.2 Gospodarka regionalna i międzynarodowa | 271--281
Tytuł artykułu

Wskaźnik przedsiębiorczości a bezrobocie w Polsce Wschodniej w latach 2007-2013

Warianty tytułu
The Entrepreneurship Indicator Value and Uneployment in the East Poland 2007-2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano przyczyny i tendencje zmian gospodarki nieobserwowanej jako zjawiska ekonomicznego i społecznego. Podjęto również próbę oceny jej wielkości i struktury. Zdaniem autorów, gospodarkę nieobserwowaną-chociaż m.in. daje pracę wielu bezrobotnym oraz zwiększa dochód narodowy - należy w zasadzie ograniczać i likwidować, nie licząc pewnych wyjątków, jak niektóre usługi pożyteczne społecznie, a jednocześnie trudne do uchwycenia i na ogół o niewielkiej skali. Można tego dokonać przez zmniejszanie kosztów działalności zarejestrowanej, np. drogą obniżania opłat i podatków, oraz zwiększania kosztów działalności w szarej i czarnej strefie poprzez obciążanie karami za obroty nierejestrowane i nielegalne, jak również poprzez poprawę skuteczności służb podatkowo-skarbowych.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article causes and tendencies of changes of the non-observed economy as the economic and social phenomenon were presented. An attempt of the evaluation of its size and structures were also made. According to the authors, non-observed economy - although it gives jobs to many unemployed persons as well as it increases the national income - it should be limited and eliminated, apart from certain exceptions, as some services useful socially but simultaneously difficult to be grabbed in general on a little scale. It is possible to succeed through reducing operating costs, for example by reducing payments and taxes and increasing operating costs in grey and black economy by not-registered and illegal burdening with penalties for trades, as well as through the improvement in the effectiveness of tax services. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Encyklopedia biznesu, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995.
 • Hisrich R.D., Pater M.P., Entrepreneurship. Starting, developing and managing a new enterprise, Boston 1992.
 • Iwańska M., Bieńkowska W., Zróżnicowanie wartośi wskaźnika przedsiębiorczości w gminach wiejskich województwa mazowieckiego w układzie przestrzennym, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 9(3), SGGW, Warszawa.
 • Kabaj M., Promowanie zatrudnienia przez rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, w: Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce, red. J. Klicha, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000.
 • Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Polska Wschodnia. Determinanty rozwoju, red. B. Plawgo, WSAP, Białystok 2006.
 • Polski rynek pracy wobec integracji europejskiej. Raport IPiSS, red. S. Borkowski, Zeszyt nr 24, Warszawa 2003.
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Narodowa Strategia Spójności, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, MRR, Warszawa 2.10.2007.
 • Rocznik demograficzny 2010, GUS, Warszawa 2011.
 • Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU 2004, nr 99, poz. 1001 oraz DzU 2008, nr 69, poz. 415, nr 70, poz. 416.
 • www.geo.stat.gov.pl
 • www.stat.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443702

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.