PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1(169) | 65--91
Tytuł artykułu

Demografia polityczna i możliwości dla polityki pronatalistycznej w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Political Demography and Opportunities for Pronatalist Policy in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł dokonuje przeglądu wybranych zależności między ekonomią, politykami a ludnością. Celem artykułu w pierwszej części jest zrozumienie wpływu, jaki demografia wywiera na pozycję geopolityczną państw. W części drugiej celem jest analiza zależności między starzeniem się społeczeństwa a potencjalną sytuacją finansową Polski, w części trzeciej natomiast zbadanie i ocena kierunków dla działań politycznych, które rząd ma do dyspozycji, aby uniknąć długoterminowych negatywnych skutków zmian demograficznych, oraz ocena priorytetów w zakresie w/w kierunków. Część czwarta wreszcie ma na celu przegląd wyników badań empirycznych, teorii i twierdzeń potencjalnie istotnych dla tworzenia polityk dla realizacji jednego, wybranego kierunku: tego, który został oceniony jako długoterminowo najbardziej istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa i dobrobytu obywateli. Uwzględnienie zarówno czynników gospodarczych jak i geopolitycznych pozwala na wskazanie kierunku zwiększenia liczby urodzeń, zatem dokonany w części czwartej przegląd może stanowić wkład dla kształtowania polityki pronatalistycznej w Polsce. (fragment tekstu)
EN
Political demography links demographic findings with public policies aimed at achieving state goals. Current challenge of population aging causes threat to internal financial stability and well-being of the elderly. Aging also questions countries' international position due to possibly reduced financial capability to maintain geopolitical power, and in extreme situation of lowest low fertility also due to continuous, unstoppable decline in the population size. In case of Poland, aging alone would result in almost doubling expenditure on pensions and healthcare. To respond to social and geopolitical challenges, the government should primarily focus on policies aimed at stimulating births. To foster pronatalist policies, factors affecting fertility may be grouped into five categories: economic, cultural, psychological, infrastruc-tural and unplanned. All these factors influence childbearing behaviour simultaneously. Some of them constitute barriers to fertility (which need to be eliminated) and the others facilitate fertility (and they need to be strengthened). The barriers include financial constraints, individualistic values, financial insecurity, union instability, insufficient support network and lack of family-friendly employment. Identified facilitators in turn include pension system linking benefits with number of children (family pension system) and family-oriented aspirations and values with religion as a vital ingredient. Father commitment to family life impacts both as facilitator and by eliminating barriers. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
65--91
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polskie Towarzystwo Geopolityczne
Bibliografia
 • Abio G., Patxot C., Sánchez-Romero M., Souto G., 2015, The Welfare State and the demographic dividend: A cross- country comparison, AGENTA Working Paper Nr 3/2015, AGENTA Project.
 • Balcerzak-Paradowska B. (red.), 2014, Zatrudnienie przyjazne rodzinie. Doświadczenia międzynarodowe, realia polskie, CPS Dialog, IPiSS, Warszawa.
 • Baranowska-Rataj A., Matysiak A., 2012, Czy znamy lekarstwo na niską dzietność? Międzynarodowe badania ewaluacyjne na temat polityki rodzinnej, "Polityka Społeczna", 460, nr 7, 9-14.
 • Becker G., 1960, An economic analysis of fertility, [w:]: A. Coale, (red.), Demographic and Economic Change in Developed Countries (s. 209-240), Princeton University Press, Princeton, New York.
 • Becker G., 1981, A Treatise on the Family, Harvard University Press, Cambridge.
 • Berghammer C., 2009, Religious Socialisation and Fertility: Transition to Third Birth in The Netherlands, "European Journal of Population", vol. 25, nr 3, 297-324.
 • Bernadi L., Ryser V-A., Le Goff J-M., 2013, Gender Role-Set, Family Orientations and Women's Fertility Intentions in Switzerland, "Swiss Journal of Sociology", vol. 39, nr 1, 9-13.
 • Billari F., 2005, Europe and its Fertility: From Low to Lowest Low. "National Institute Economic Review", vol. 194, nr 1, 56-73.
 • Bloom D.E., Canning D., Sevilla J., 2003, The Demographic Dividend. A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change, RAND, Santa Monica.
 • Bloom D.E., Canning D., 2008, Global Demographic Change: Dimensions and Economic Significance, [w:] A. Prskawetz, D. Bloom, W. Lutz (red.), Population Aging, Human Capital Accumulation, and Productivity Growth (s. 17-51), "Population and Development Review" (suplement), Population Council, New York.
 • Börsch-Supan A., 2008, The Impact of Global Aging on Labor, Product, and Capital Markets, [w:] A. Prskawetz, D. Bloom, W. Lutz (red.), Population Aging, Human Capital Accumulation, and Productivity Growth (s. 52-77), "Population and Development Review" (suplement), Population Council, New York.
 • Carr-Saunders A.M., 1936, World Population: Past Growth and Present Trends, Clarendon Press, Oxford.
 • Chłoń-Domińczak A., Strzelecki P., 2013, The minimum pension as an instrument of poverty protection in the defined contribution pension system - an example of Poland, "Journal of Pension Economics and Finance", vol. 12, nr 3, 326-350.
 • Chłoń-Domińczak A., Kotowska I.E., Kurkiewicz J., Abramowska-Kmon A., Stonawski M., 2014, Population ageing in Europe: facts, implications and policies, European Commission, Brussels.
 • CIA, 2001, Long-Term Global Demographic Trends: Reshaping the Geopolitical Landscape, Central Intelligence Agency (CIA).
 • Cigno A., 1992, Children and pensions, "Journal of Population Economics", nr 5, 175-183.
 • Cigno A., 1993, Intergenerational transfers without altruism: Family, market and state, "European Journal of Political Economy", nr 9, 505- 518.
 • Cincotta R.P., Doces J., 2012, The Age Structural Maturity Thesis. The Impact of the Youth Bulge on the Advent and Stability of Liberal Democracy, [w:] J. Goldstone, E. Kaufmann, M.D. Toft, Political Demography. How Population Changes Are Reshaping International Security and National Politics (s. 98-116), Oxford University Press, Oxford, New York.
 • Crespo Cuaresma J., Lutz W., Sanderson W., 2014, Is the Demographic Dividend an Education Dividend?, "Demography", vol. 51, nr 1, 299-315.
 • CSIS, 2009, The Guillotine: Japan's Demographic Transformation and its Security Implications, Pacific Forum CSIS, Honolulu.
 • Czapiński J., 2014, Ogólna charakterystyka rezerwy demograficznej [w:] I.E. Kotowska (red.), Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków (s. 72-80), Warszawa.
 • Duszczyk M., Fihel A., Kiełkowska M., Kordasiewicz A., Radziwinowiczówna A., 2014, Analiza kontekstualna i przyczynowa zmian rodziny i dzietności, "Studia i Materiały" nr 2, Warszawa.
 • Eberstadt N., 2012, Foreword, [w:] S. Yoshihara, D.A. Sylva, Population Decline and the Remaking of Great Power Politics (s. ix-xiii), Potomac Books, Washington.
 • Ehrlich P., 1968, The Population Bomb, Sierra Club/Ballantine Books.
 • Esping-Andersen G., Billari F., 2015, Re-theorizing Family Demographics, "Population and Development Review", vol. 41, nr 1, 1-31.
 • Eurostat, 2016, Total tax revenue by country, 1995-2014 (% of GDP), zasób internetowy http:// ow.ly/4HOA300VIrK (data dostępu: 05.06.2016).
 • Fehr E., Zych P.K., 2000, Intertemporal Choice under Habit Formation, Working Paper Series nr 43, Institute for Empirical Research in Economics, University of Zurich, Zurich.
 • Fihel A., 2015, Wpływ czasowych migracji zagranicznych na perspektywy demograficzne Polski, "Wiadomości statystyczne" LX nr 7, 74-89.
 • Fihel A., Okólski M., 2008, Bilans demograficzny Polski w roku 2033, [w]: Ekspertyzy do Koncepcji i Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033 (s.129-290), vol. IV, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • FR, 2015, Mapa Wydatków Państwa 2014, Fundacja Republikańska, zasób internetowy www. mapawydatkow.pl, (data dostępu: 25.11.2015)
 • Franaszek J., 2012, Systemy emerytalne a rozrodczość, "Ekonomista", nr 5, 645-661.
 • Franklin B., 1751, Observations Concerning The Increase of Mankind Peopling of Countries etc.
 • Frejka T., Westoff Ch., 2006, Religion, Religiousness and Fertility in the U.S. and in Europe MPIDR Working Paper, nr WP 2006-013, Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock.
 • Fuller G., 1995, The Demographic Backdrop to Ethnic Conflict: A Geographic Overview, [w:] CIA (red.), The Challenge of Ethnic Conflict to National and International Order in the 1990s (s. 151-154), Washington.
 • Goldscheider F., Bernhardt E., Lappegárd T., 2015, The Gender Revolution: A Framework for Understanding Changing Family and Demographic Behavior, "Population and Development Review", vol. 41, nr 2, 207- 239.
 • Goldstone J., 1991, Revolution and Rebellion on the Early Modern World, University of California Press, Berkeley.
 • Goldstone J., 2012, A Theory of Political Demography. Human and Institutional Reproduction, [w:] J. Goldstone, E. Kaufmann, M.D. Toft (red.), Political Demography. How Population Changes Are Reshaping International Security and National Politics (s. 10-28), Oxford University Press, Oxford, New York.
 • Goldstone J., Kaufmann E., Toft M.D., 2012, Political Demography. How Population Changes Are Reshaping International Security and National Politics, Oxford University Press, Oxford, New York.
 • GUS, 2014, Prognoza ludności na lata 2014-2050, GUS, Warszawa, zasób internetowy http:// ow.ly/10uOFX (data dostępu: 25.03.2015)
 • GUS, 2015, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015, GUS, Warszawa.
 • Haas M.L., 2012, America's Golden Years? U.S. Security in an Aging World, [w:] J. Goldstone, E. Kaufmann, M.D. Toft, Political Demography. How Population Changes Are Reshaping International Security and National Politics (s. 49-62), Oxford University Press, Oxford, New York.
 • Hackett C., Connor P., Stonawski M., Skirbekk V., 2015, The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010- 2050, Pew Research Center,
 • Hakim C., 2003, A new approach to explaining fertility patterns: preference theory, "Population and Development Review", vol. 29, nr 3, 349-374.
 • Hakim C., 2000, Work-lifestyle choices in the 21st century: Preference Theory. Oxford University Press, Oxford.
 • Heinsohn G., 2003, Söhne und Weltmacht. Terror im Aufstieg und Fall der Nationen, Orell Füssli, Bern.
 • Jackson R., Howe N., 2008, The Graying of the Great Powers: Demography and Geopolitics in the 21st Century, Center for Strategic & International Studies, Washington.
 • Jackson R., Howe N., 2012, Demography and Geopolitics. Understanding Today's Debate in its Historical and Intellectual Context, [w:] J. Goldstone, E. Kaufmann, M.D. Toft (red.), Political Demography. How Population Changes Are Reshaping International Security and National Politics (s. 31-48), Oxford University Press, Oxford, New York.
 • Janicka A., Kaczmarczyk P., Anacka M, 2015, Zmiany zasobów pracy i ich ekonomiczne konsekwencje oraz inne ekonomiczne konsekwencje starzenia się populacji, "Studia i Materiały", nr 4, Warszawa.
 • Kalwij A., 2010, The impact of family policy expenditure on fertility in Western Europe, "Demography", vol. 47, nr 2, 503-519.
 • Kaufmann E., 2011, Shall the Religious Inherit the Earth?: Demography and Politics in the Twenty-First Century, Profile Books, London.
 • Kaufmann E., Skirbekk V., 2012, "Go Forth and Multiply". The Politics of Religious Demography, [w:] J. Goldstone, E. Kaufmann, M. D. Toft (red.), Political Demography. How Population Changes Are Reshaping International Security and National Politics (s. 194-212), Oxford University Press, Oxford, New York.
 • KE, 2015, The 2015 Ageing Report. Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2013-2060), Brussels.
 • Klaja A., Tkaczyk B., Grzybek A., 2013, Niezrealizowany potencjał dzietności polskich rodzin, Stowarzyszenie Absolwentów "Dzieło", Warszawa.
 • Kotowska I.E., Jóźwiak J., Matysiak A., Baranowska A., 2008, Poland: Fertility decline as a response to profound societal and labour market changes?, "Demographic Research", vol. 19, nr 22, 795-854.
 • Krogulec Z., 2010, Rodziny wielodzietne z Drogi Neokatechumenalnej. Motywacje i wyzwania, Praca magisterska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Warszawa.
 • Kugler T., 2015, Political Demography, [w:] P. James (red.) Oxford Bibliographies in International Relations, Oxford University Press, New York.
 • Kurowska A., 2012, Wpływ wybranych instrumentów polityki rodzinnej i polityki zatrudnienia na dzietność oraz aktywność zawodową kobiet, "Polityka Społeczna", 464-465, nr 11-12, 14- 19.
 • Longman P., 2004, The Empty Cradle. How Falling Birthrates Threaten World Prosperity And What to do About It, Basic Books, New York.
 • Longman P., 2012, The Geopolitical Implications of Global Aging, [w:] S. Yoshihara, D.A. Sylva, Population Decline and the Remaking of Great Power Politics (s. 23-36), Potomac Books, Washington.
 • Lutz W., 2014, A Population Policy Rationale for the Twenty-First Century, "Population and Development Review", vol. 40, nr 3, 527-544.
 • Lutz W., Skirbekk V., 2012, The Demography of Religions and their Changing Distribution in the World [w:] M.A. Glendon, H. Zacher (red.), Acta 17. Universal Rights in a World of Diversity. The Case of Religious Freedom (s. 719-730), Pontifical Academy of Social Sciences, Vatican City.
 • Lutz W, Skirbekk V., Testa M.R., 2006, The Low Fertility Trap Hypothesis: Forces that may lead to further postponement and fewer births in Europe, "Vienna Yearbook of Population Research", 2006, 167-192.
 • Łobodzińska A., 2011, Polityka społeczna jako narzędzie oddziaływania na przemiany demograficzne i ich skutki w świetle badań w wybranych krajach nordyckich [w:] A. Zborowski (red.), Człowiek-Społeczeństwo-Przestrzeń (s. 161-172), CKE Myczkowce.
 • Mackinder H., 1904, The Geographical Pivot of History, "The Geographical Journal", vol. 23, nr 4, 421-437.
 • Mackinder H., 1919, Democratic Ideals and Reality, Constable and Company ltd., London.
 • Malthus T., 1798, An Essay on the Principle of Population, St. Paul's Church Yard, London.
 • Mason A, Lee R.D., 2006, Reform and support systems for the elderly in developing countries: capturing the second demographic dividend, "GENUS" LXII(2), 11-35.
 • Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W., The Limits to Growth, Universe Books, New York.
 • Moczulski L., 1999, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa.
 • Mynarska M., 2014, Zamierzenia prokreacyjne Polaków i ich zróżnicowanie według cech demograficznych i ekonomicznych respondentów, [w:] I.E. Kotowska (red.), Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków (s. 52-60), Warszawa.
 • Mynarska M., Styrc M., 2014, Preferencje i ograniczenia. Czynniki determinujące intencje posiadania pierwszego i drugiego dziecka [w:] A. Matysiak (red.) Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce (s. 54-76), W.N. Scholar, Warszawa.
 • OECD, 2013, Part-time employment, [w:] OECD Factbook 2013: Economic, Environmental and Social Statistics, OECD Publishing, Paris.
 • Okólski M., 2004a, Demografia zmiany społecznej, W.N. Scholar, Warszawa.
 • Okólski M., 2004b, Demografia, W.N. Scholar, Warszawa.
 • ONZ, 2015, World Population Prospects: The 2015 Revision, United Nations Population Division, zasób internetowy, http://ow.ly/10uOyF (data dostępu: 25.02.2016).
 • Organski A.F.K., Kugler J., Johnson T., Cohen J., 1984, Births, Deaths and Taxes, University of Chicago Press, Chicago.
 • Philipov D., Berghammer C., 2007, Religion and fertility ideals, intentions and behaviour: a comparative study of European countries "Vienna Yearbook of Population Research", 2007, 271- 305.
 • RAND, 1996, Russia's Demographic "Crisis", RAND Center for Russian and Eurasian Studies, Santa Monica.
 • RAND, 2011a, Global Demographic Change and its Implications for Military Power, RAND, Santa Monica.
 • RAND, 2011b, Low Fertility in Europe. Is there still reason to worry?, RAND, Santa Monica.
 • Regős G., 2015, Can Fertility be Increased With a Pension Reform?, "Ageing International", vol. 40, nr 1, 117-137.
 • Sauvy A., 1969, General Theory of Population, Basic Books, New York.
 • Sciubba J.D., 2011, The Future Faces of War. Population and National Security, Praeger, Santa Barbara.
 • Sciubba J.D., 2012, A New Framework for Aging and Security: Lessons from Power Transition Theory, [w:] J. Goldstone, E. Kaufmann, M.D. Toft (red.), Political Demography. How Population Changes Are Reshaping International Security and National Politics (s. 63-80), Oxford University Press, Oxford, New York.
 • Sempa F.P., 2012, Population in the Study of Geopolitics, [w:] S. Yoshihara, D.A. Sylva (red.), Population Decline and the Remaking of Great Power Politics (s. 59-78), Potomac Books, Washington.
 • Sinn, H-W., 2005, Europe's demographic deficit. A plea for a child pension system, "De Economist", vol. 153, nr 1, 1-45.
 • Sobotka T., Beaujouan E., 2014, Two is best? The persistence of a two-child family ideal in Europe, "Population and Development Review", vol. 40, nr 3, 391-419.
 • Stonawski M., Skirbekk V., K.C.S, Goujon A, 2010, Projections of religiosity for Spain, [w:] Eurostat, Work session on demographic projections (s. 421-438), Eurostat, Lisbon.
 • Striessnig E., Lutz W., 2013, Can below-replacement fertility be desirable?, "Empirica", vol. 40, nr 3, 409-425.
 • Strulik H., Werner K., 2012, Life expectancy, labor supply, and long-run growth: Reconciling theory and evidence, Center for European, Governance and Economic Development Research Discussion Papers, nr 141, University of Goettingen.
 • Sułek M., 2015, Potęga 2015, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Warszawa 2015.
 • Surdej A., (red.), 2016, Koszty wychowania dzieci w Polsce 2016. Centrum im. Adama Smitha, Warszawa.
 • Teitelbaum M.S., 2005, Political Demography, [w:] D.L. Poston, M. Micklin (red.), Handbook of Population (s. 719-730), Springer, US.
 • Testa M.R., 2012, Couple disagreement about short-term fertility desires in Austria: Effects on intentions and contraceptive behaviour, "Demographic Research", vol. 26, nr 3, 63-98.
 • Testa M.R., Cavalli L., Rosina A., 2014, The Effect of Couple Disagreement about Child- Timing Intentions: A Parity-Specific Approach, "Population and Development Review", vol. 40, nr 1, 31-53.
 • Urdal H., 2012, Youth bulges and violence, [w:] J. Goldstone, E. Kaufmann, M.D. Toft (red.), Political Demography. How Population Changes Are Reshaping International Security and National Politics (s. 117-132), Oxford University Press, Oxford, New York.
 • Van de Kaa D.J., 1987, Europe's second demographic transition, "Population Bulletin", vol. 42, nr 1, 1-57.
 • Vargha L., Gál I., Crosby-Nagy M., 2015, Household production and consumption over the lifecycle: the National Time Transfer Accounts in 14 European countries, AGENTA Working Paper Nr 4/2015, AGENTA Project.
 • Vitali A., Billari F., Prskawetz A., Testa M.R., 2009, Preference Theory and Low Fertility: A Comparative Perspective, "European Journal of Population", vol. 25 nr 4, 413-438.
 • Weiner M., 1971, Political Demography: An Inquiry into the Consequences of Population Change, [w:] Rapid Population Growth: Consequences and Policy Implications, "Study Committee of the Office of the Foreign Secretary: National Academy of the Sciences", Johns Hopkins University Press, Baltimore.
 • Weiner M., Teitelbaum M., 2001, Political Demography, Demographic Engineering, Berghahn, New York.
 • WIPO, 2014, World Intellectual Property Indicators, World Intellectual Property Organization, Geneva.
 • World Economic Forum, 2012, Global Population Aging: Peril or Promise?, World Economic Forum, Geneva.
 • Yoshihara S., 2012, American Demographic Exceptionalism and the Future of U.S. Military Power, [w:] S. Yoshihara, D.A. Sylva (red.), Population Decline and the Remaking of Great Power Politics (s. 113-136), Potomac Books, Washington.
 • Yoshihara S., Sylva D.A., 2012, Population Decline and the Remaking of Great Power Politics, Potomac Books, Washington.
 • Zeihan P., 2014, The Accidental Superpower The Next Generation of American Preeminence and the Coming Global Disorder, Twelve, New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443752

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.