PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 44 | nr 2 | 104--109
Tytuł artykułu

Metodologiczne dylematy badania rynku nieruchomości

Warianty tytułu
Methodological Dilemmas in Real Estate Market Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono główne dylematy związane z wyborem naukowego podejścia do szukania odpowiedzi na współczesne problemy rynku nieruchomości. Postępująca, a nawet galopująca globalizacja, jakościowe zmiany w świecie i gospodarce wymuszają nijako podjęcie owej dyskusji nad metodologią naukowych badań zjawisk gospodarczych, co jest kwestią niezwykle trudną i wieloaspektową. Aby sprostać wymogom współczesnym oczekiwaniom rynkowym niezbędne wydaje się interdyscyplinarne spojrzenie na gospodarkę i analizowane zjawiska ekonomiczne. Artykuł jest próbą prezentacji dedukcyjnego badania literatury naukowej, celem wskazania trudności ale i wyzwań przed jakimi stoi badacz rynku nieruchomości, chcący wypełnić cele zarówno poznawcze jak i praktyczne prowadzonych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the main dilemmas associated with the choice of a scientific approach to seek answers to contemporary problems of the real estate market. Progressive, and even galloping globalization, qualitative changes in the world and the economy forcing to proceed with the discussion on the methodology of scientific studies economic phenomena, which is an extremely difficult and multi-faceted matter. To meet the demand of today's market expectations an interdisciplinary view on the economy and analyze economic phenomena seems necessary. The article is an attempt to present a deductive study of scientific literature in order to identify the difficulties but also the challenges facing the real estate market researcher wishing to meet the objectives of both cognitive and practical research. (original abstract)
Rocznik
Tom
44
Numer
Strony
104--109
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Apanowicz J., Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, WSAiB. Gdynia 2000.
 • Chaitin G., Omega, czyli większa bajka, wywiad, "Polityka", nr 8, 21.02.2009.
 • Dobrołowicz W., Myśleć intuicyjnie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995.
 • Główka G., System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, Doświadczenie i kierunki zmian, Wyd. SGH, Warszawa 2012.
 • Grobler A., Metodologia nauk, Znak, Kraków 2006.
 • Gulick L., Management is a scienc, "The Academy of Management Journal", 1965, vol. 8, nr 1.
 • Horodecka A., Wpływ filozofii życia na ekonomię," Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2011, nr 2 (19), 2.
 • Kołodko G.W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 • Krajewski W., Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.
 • Krysiak Z., Dualizm humanistyczno-ekonomiczny człowieka a rozwój nauk ekonomicznych, [w:] Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, red. K. Kuciński, Difin, Warszawa, 2010.
 • Kuciński K., Elementy metodyki rozprawy doktorskiej, Difin, Warszawa, 2015.
 • Kuciński K.(red.), Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania., Difin, Warszawa 2010.
 • Landreth K., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Meredyk K., Współczesna metoda nauk ekonomicznych w ujęciu aplikacyjnym, "Optimum Studia Ekonomiczne", nr 4, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Mill J.S.: Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy. Batoche Books, Kitchener 2000.
 • http://www.efm.bris.ac.uk/het/mill/question.pdf (20.11.2015).
 • Mrozek E., Perspektywa poznawcza kontekstu tworzenia w nauce w ujęciu Aliny Motyckiej, [w] Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie, B.Płonka-Syroka, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008.
 • Myers D.G., Intuicja. Jej siła i słabość, Moderator, Wrocław 2004.
 • North D.C., Instytucje, ideologie, i wyniki gospodarcze, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa 2007.
 • Popper K.R., Nędza historycyzmu, Krąg, Warszawa 1989.
 • Ratajczak M.(red), Współczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Wygotski L., Psychologia sztuki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980.
 • Żurawski S., Metodologiczne problemu nauk ekonomicznych, PWN, Warszawa 1969.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171444004

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.