PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1988 | nr 158 Zagadnienia koniunktury gospodarczej | 7--22
Tytuł artykułu

Przyczynek do badań nad koniunkturą gospodarki Stanów Zjednoczonych Am. Płn. (kryzys koniunkturalny czy strukturalny)

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wielu ekonomistów i polityków w świecie zapytuje się, czy aktualnie przeżywany kryzys gospodarczy świata kapitalistycznego jest kryzysem o charakterze koniunkturalnym, a więc wynikającym z normalnych fluktuacji gospodarki wokół linii trendu, czy też jest kryzysem strukturalnym, to znaczy załamaniem się dotychczas istniejących struktur gospodarczych i społecznych. Są również i tacy, którzy twierdzą, że istniejący kryzys gospodarczy jest połączeniem kryzysu koniunkturalnego z kryzysem strukturalnym. Próbą odpowiedzi na powyższe pytania będzie przeprowadzona z punktu widzenia koniunktury gospodarczej analiza procesu rozwoju gospodarczego USA w latach 1960-1983. Badany rozwój gospodarczy zawiera w sobie zarówno proces wzrostu gospodarczego wyznaczającego linię trendu, jak i wahania cykliczne nakładające się na linię trendu. Tym procesom towarzyszą przeobrażenia strukturalne w gospodarce i w życiu społeczno-politycznym kraju. Analiza koniunktury gospodarczej przeprowadzona dla udzielenia odpowiedzi na postawione na wstępie pytanie musi obejmować zarówno procesy długookresowego wzrostu gospodarczego, jak i wahania procesów rozwojowych. Artykuł składa się z dwóch części: w pierwszej, o charakterze empiryczno-statystycznym, zostaną wyodrębnione podstawowe cechy długookresowych procesów rozwoju gospodarki USA; w drugiej części, zostanie podjęta próba wyjaśnienia załamań gospodarki Stanów Zjednoczonych Am. Płn. Wydaje się, że spostrzeżenia uogólniające dotyczące gospodarki amerykańskiej mają także zastosowanie, z pewnymi modyfikacjami, do innych gospodarek wysoko rozwiniętego kapitalizmu. Zauważone więc prawidłowości kształtowania się koniunktury gospodarczej mają walor ogólnosystemowy. (fragment tekstu)
EN
In the developed capitalist economies certain new not met before phenomena and processes have appeared recently. Their effect is among others the contemporary economic crisis of the capitalist world. The general aim of the paper is to present and to expalin from the point of view of business cycle, the origin and the character of these transformations. The subject of the analysis is the US economy in the years 1960-1983. The paper consists of two parts: in the first one - of the empirical - statistical character - the basic features of long-term process of the development of the US economy were differentiated. In the second one, an attempt was undertaken to explain the origin of co-occurrence of the high rate of inflation and the high level of unemployment in the studied economy under the long-term economic recession. Economic crisis in the USA of the seventies and the eighties is a result of internal structural changes which appeared in this economy. It cannot be justified by certain factual events connected with the price shock on the petroleum market nor by suspension of convertibility of the American dolar into gold. Empirical and logical analyses carried out in the paper alow us to formulate a thesis that the structural chantes appearing in the USA lead to the decline of profitability of the country's fixed capital. This decline is caused on one side by the faster increase of incomes than of corporations' profits. On the other side this decline is generated by decreasing productivity of fixed capital. The direct consequence of these processes is slackening in comparison to the previous periods, of the dynamics of economic growth as well as rapid increase in unemployment and relatively quickly strengthening inflation processes observed in the USA. This new economic syndrome is found in the logic of the system based on the private ownership of the means of production and the market mechanism. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • A. Gwiazda: Eksport ropy naftowej jako czynnik współzależności krajów OPEC i rozwiniętych krajów zachodnich. Ekonomista 1983 nr 5-6.
 • A. Gwiazda: Polityka OPEC w zakresie ustalania cen na ropę naftową i jej wpływ na import Polski. Handel zagraniczny 1970 nr 9-10.
 • A.W. Hansen: Economic Stabilization in an Unbalanced World. New York 1933.
 • D. Flouzat: Economic Contemporaine. Vol. III, Paris 1980.
 • J. Schumpeter: Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN 1960.
 • J. Sołdaczuk, Z. Kamecki, P. Bożyk: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Teoria i polityka. Warszawa: PWE 1983.
 • Koniunktura gospodarcza. Red. Z. Kowalczyk. Warszawa: PWE 1982.
 • L. Mendelson: Teoria i historia kryzysów i cykli ekonomicznych. T. 1. Warszawa: PWN 1959.
 • Main Economic Indicators. OECD. Paris 1965-1985.
 • N.D. Kondratiew: Long Waves in Economic Life. Review of Economic Statistic. Listopad 1935.
 • R. Barczyk, Z. Kowalczyk: Wkład Karola Marksa do teorii cyklu koniunkturalnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1984 nr 1 Poznań-Warszawa. PWN 1984.
 • R. Barczyk: Morfologiczne przemiany współczesnego cyklu koniunkturalnego (na przykładzie gospodarki USA). W: Studia nad strukturą współczesnej gospodarki kapitalistycznej. AE Poznań 1986.
 • S. Kuznets: Wzrost gospodarczy narodów. Produkt i struktura produkcji. Warszawa: PWE 1976.
 • Survey of Current Business. Vol. LX, No 1/1980.
 • W.W. Rostow: The Stages of Economic Growth. Cambridge 1961.
 • Z. Foltyński, P. Przybylski: Międzynarodowe systemy walutowe i rozliczeniowe. AE Poznań 1980.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171444088

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.