PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 12, cz. 1 Aspekty koncepcji zarządzania humanistycznego w zarządzaniu publicznym | 113--128
Tytuł artykułu

Partycypacja a skuteczność zarządzania publicznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Participation and Effectiveness of Public Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu, realizowanym na gruncie nauk o zarządzaniu, jest poznanie istoty partycypacji publicznej w kontekście jej wpływu na zwiększanie skuteczności w zarządzaniu publicznym. Rozważania mają charakter teoretyczny i zostały przeprowadzone na podstawie badań literaturowych. (fragment tekstu)
EN
In the paper an attempt is made to explain the impact of participation on overall effectiveness of contemporary public management. First, main issues of effectiveness of public management are discussed and then the essence of participation notion are explored. These considerations are the basis for development of a model of public participation impacts on efficiency in the public management. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Bibliografia
 • Balińska-Grzelak A. (2012), Rola partycypacji społecznej w stymulowaniu rozwoju turystyki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 738.
 • Bieniok H. i in. (1997), Metody skutecznego zarządzania, Wid. Placet, Warszawa.
 • Błaszczyk B. (1988), Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach Europy Zachodniej, PWE, Warszawa.
 • Dobrzyński M. (1981), Interakcja [w:] Pasieczny L. (red.), Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Dolnicki B. (red.) (2014), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • European Governance. A White Paper. Commission if the European Communities, Brussels 2001.
 • Hausner J. (red.) (1999), Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik, MSAP, Kraków.
 • Kaźmierczak T. (2011), Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne [w:] Olech A. (red.), Partycypacja publiczna. Uczestnictwo obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Kożuch B. (2011), Współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, ISP UJ, Kraków.
 • Kożuch B., Kożuch A. (2015), Zarządzanie partycypacyjne [w:] B. Kożuch, Ł. Sułkowski (red.), Instrumentarium zarządzania publicznego, Difin, Warszawa (w druku).
 • Krzyżanowski L. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, filozofia, dylematy, WN PWN, Warszawa.
 • Mendel T. (1986), Zarządzanie partycypacyjne w teorii i praktyce, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Mendel T. (2001), Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wyd. AE, Poznań.
 • Mikuła B. (2001), Diagnozowanie stopnia partycypacji bezpośredniej pracowników, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, seria Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania, nr 534, AE, Kraków.
 • Nęcka E. (1994), Psychologia biznesu, "Businessman", nr 1.
 • Ostaszewski K. (2013), Partycypacja społeczna w procesie podejmowania rozstrzygnięć w administracji publicznej. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Piwowarczyk J. (2006), Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Kraków.
 • Putnam R. (1995), Demokracja w działaniu, Znak, Kraków.
 • Sądek G. (1991), Bezradność w środowisku zawodowym [w:] Gliszczyńska X., Psychologiczny model efektywności pracy, PWN, Warszawa.
 • Skarżyńska K. (2002), Aktywność i bierność polityczna [w:] Skarżyńska K. (red.), Psychologia polityczna, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Stack J. (1992), The Great Game of Business, Currency Doubleday, New York, cyt. za Stocki R., Jawne zarządzanie, CEO, październik 2002.
 • Stocki R., Prokopowicz P., Żmuda G. (2008), Pełna partycypacja w zarządzaniu, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Swianiewicz P., Klimska U., Mielczarek A. (2004), Nierówne koalicje - liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa.
 • Sztompka P., Kucia M. (red.) (2005), Socjologia. Lektury, Znak, Kraków.
 • Teerlink R. (2002), Harley-Davidson: od przywództwa dyrektywnego do partycypa-cyjnego, Harvard Business Review Polska, czerwiec 2002.
 • Worthy J.C. (1950), Organizational Structure and Employee Morale, "American Sociological Review", Vol. 15, no. 2.
 • Wratny J. (2000), Partycypacja pracownicza w perspektywie XXI wieku [w:] Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Zieleniewski J. (1981), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
 • Ziębicki B. (2014), Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171444138

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.