PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 442 Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami | 52--60
Tytuł artykułu

Prezentowanie informacji na temat społecznej odpowiedzialności w zakresie ochrony środowiska w sprawozdawczości zewnętrznej przedsiębiorstw przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Presentation of Information on Social Responsibility of Environmental Protection in External Reporting in Enterprises of Plastics Processing Industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od lat 70. XX w. toczy się dyskusja na temat zrównoważonego rozwoju i ukierunkowania działalności jednostek gospodarczych na aspekty społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, związane z podejmowaniem dobrowolnych działań w odniesieniu do środowiska naturalnego. Odpowiedzią na wyzwania stawiane przez koncepcję zrównoważonego rozwoju jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Wyrazem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w zakresie ekologii jest przede wszystkim troska o dostarczanie wyrobów i usług bezpiecznych dla odbiorcy i dbałość o środowisko naturalne. Celem artykułu jest prezentacja kwestii raportowania środowiskowych aspektów przez wybrane spółki przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych. Badania przeprowadzono na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz analizy sprawozdań z działalności wybranych spółek przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych. Przedstawiono praktyki stosowane przez wybrane podmioty do prezentowania informacji na temat społecznej odpowiedzialności w sprawozdaniach zewnętrznych(abstrakt oryginalny)
EN
Since the 70s of the last century there has been a continuous debate on sustainable development and directions of business entities on social, economic and environmental aspects connected with voluntary actions in relation to the environment. The aim of the article is to present the issue of reporting the environmental aspects of selected companies of plastics processing industry. The study was based on the analysis of the literature and reports of the selected companies of the plastics processing industry. The article shows the practices of selected entities to present information on CSR in external reports(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Banaszkiewicz A., Makowska E., 2012, Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście wybranych aspektów kulturowych XXI wieku, Copernican Journal of Finance & Accounting, vol. 1, iss. 1.
 • Biadacz R., 2014, Przesłanki uwzględniania kosztów środowiskowych w MŚP w dobie zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 343.
 • Biadacz R., 2016, Rachunkowość społeczna - ewolucja pojęcia, artykuł przygotowany na Zjazd Katedr Rachunkowości (w druku).
 • Biadacz R., Chluska J., 2014, Koszty BHP w polityce rachunkowości podmiotu społecznie odpowiedzialnego, [w:] Kostur A., Pfaff J. (red.), Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, nr 201.
 • Boulouta I., Pitelis C.N., 2013, Who Needs CSR? The impact of corporate social responsibility on
 • national competitiveness, Journal of Business Ethics, February, vol. 119, iss. 3.
 • Breda M.F., Hendriksen E.A., 2002, Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ciechan-Kujawa M., 2013, Zakres ujawnień kosztów i źródeł finansowania inicjatyw odpowiedzialnych społecznie w świetle raportów CSR, Studia i Prace Kolegium Zarządzania Finansami, ZN nr 129.
 • Communication from the Commission to the European Parliament the Council and the European Economic and Social Committee. Implementing the Partnership for Growth and Jobs: Making Europe a Pole of Excellence on Corporate Social Responsibility, COM (2006).
 • Dodd M., 1932, For Whom are Corporate Managers Trustees?, Harvard Law Review, vol. 45.
 • Du Toit A., 2008, Sustainability Assurance as a Driver of Change for the Auditing Profession, BAA Annual conference, Blackpool, England.
 • Galimska A., 2015, Sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wydobywających gaz łupkowy w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 3, no. 1.
 • Gierusz B., Martyniuk T., 2009, Rola rachunkowości w świetle społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR), [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, pod red. pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Gordon I.M., 2007, The Challenge for Social Accounting, [w:] Gray R., Guthrie J. (eds.), Social Accounting, Mega Accounting and Beyond. A Festschrift in Honour of M. R. Mathews, CSAR Publishing, Dundee.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., 2010, Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości, zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
 • Kamela-Sowińska A., 2009, Sprawozdawczość społeczna. Czy to jeszcze rachunkowość?, [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, pod red. pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Komunikat Komisji. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 3.03.2010, Bruksela, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (23.01.2016).
 • Kowalczyk Z., 1961, Systemy rachunkowości społecznej a koncepcja budżetu ekonomicznego we Francji, Zeszyty Naukowe WSE w Poznaniu, seria II, zeszyt 21.
 • Kowalczyk Z., 1967, Rachunkowość społeczna a polityka ekonomiczna państwa kapitalistycznego, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Warszawa.
 • Kowalczyk Z., 1974, Rachunkowość społeczna. Wartości poznawcze i znaczenie praktyczne, PWE, Warszawa.
 • Krasodomska J., 2010, Perspektywy rozwoju informacyjnej funkcji rachunkowości w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, [w:] Micherda B. (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, Studia i Prace UE w Krakowie, t. I, nr 14.
 • Krasodomska J., 2014, Rachunkowość społeczna - perspektywa światowa i krajowa, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 329. Our Common Future, 1987, Oxford University Press, The World Commission on Environmental and Development, Oxford.
 • Peche T., 1959, Rachunkowość przedsiębiorstw a rachunkowość społeczna, PWG, Warszawa.
 • Peche T., 1973, Podstawy współczesnej ewidencji gospodarczej, PWN, Warszawa.
 • Penc J., 2010, Nowe zarządzanie w nowej gospodarce, SLG International Training Center, Warszawa.
 • Polski Komitet Normalizacyjny 2010, http://www.pkn.pl/sites/default/files/discovering_iso_26000.pdf (27.02.2016).
 • Raport "Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050", odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/wizja-zrownowazonego-rozwoju-dla-polskiego-biznesu-2050 (26.02.2016).
 • Słupik S., 2014, Ekologiczna społeczna odpowiedzialność biznesu w strategiach rozwoju firm, Gospodarka w Teorii i Praktyce, nr 3 (36).
 • Stępień M., 2009, Społeczna odpowiedzialność jednostek gospodarczych przedmiotem rewizji finansowej, [w:] Micherda B., Stępień M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, UEK w Krakowie i SKWP O. Kraków, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171444210

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.