PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 442 Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami | 61--74
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie kosztów kształcenia w szkołach wyższych a ich finansowanie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Differences in Higher Education Costs and Their Financing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest rozpoznanie zróżnicowania kosztów kształcenia w szkołach wyższych i ich niedofinansowania w zależności od formy własności szkół wyższych (publiczne i niepubliczne), ich rodzaju i związanego z tym kierunku kształcenia, wielkości (liczby studentów) i koncentracji na kształceniu na studiach niestacjonarnych lub stacjonarnych. W artykule przeprowadzono analizę wskaźnikową kosztów kształcenia w szkołach wyższych w 2013 r., zidentyfikowano lukę między kosztami kształcenia a przychodami z działalności dydaktycznej oraz wpływami z dotacji, potwierdzono znaczenie wpływów z odpłatnej edukacji i oszczędności kosztów dzięki elastycznym formom zatrudnienia. W 2013 r. przychody z działalności dydaktycznej - wahające się od 4429 zł w dużych pozostałych uczelniach publicznych do 40 811 zł w wyższych szkołach filmowych i teatralnych, a w uczelniach niepublicznych od 5531 zł do 9940 zł - pokrywały 95% kosztów kształcenia(abstrakt oryginalny)
EN
This paper aims to recognize the diversity of cost of education in higher education institutions and their underfunding depending on the form of ownership (public or private), their type and the related field of study, the size (number of students) and a focus on education for part-time or full-time students. In the article we analysed the ratio analysis of higher education costs in 2013, we identified the gap between the costs and funding of education with proceeds from donations and fees, we confirmed the importance of revenues from paid education and cost savings due to flexible forms of employment. In 2013 income from education covered 95% of the higher education cost, ranging from 4429 PLN in other large public universities to 40 811 PLN in the higher schools of film and theater, and in non-public schools from 5531 to 9940 PLN(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Białek-Jaworska A., 2015, Determinanty kosztów kształcenia w szkołach wyższych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 398, s. 62-72.
 • Białek-Jaworska A., Żukowski M., 2014, Prawne uwarunkowania kształtowania kosztów kształcenia i ich finansowania w szkołach wyższych, [w:] Sztanderska U. (red. naukowa), Koszty kształcenia na poziomie wyższym, Raport przygotowany przez Zespół Badawczy Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu systemowego Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Bieliński J., 2006, Dotacja i czesne, Forum Akademickie, nr 12, https://forumakademickie.pl/fa /2006/12/dotacja-i-czesne/ (1.10.2014).
 • Capaldi E.D., Abbey C.W., 2011, Performance and Costing Higher Education. A proposal for better data, Change, 43(2), s. 8-15.
 • Dawidziuk R., 2010, Analiza sytuacji finansowej działalności dydaktycznej szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1997-2009 - wybrane aspekty, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1-2(35-36).
 • Dąbrowa-Szefler M., Jabłecka-Prysłopska J., 2007, Report for Poland, OECD, Paris.
 • Ossowski M., 2009, Rachunek kosztów działań w publicznych szkołach wyższych, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 2(2), s. 20-28.
 • RMNiSW 2007, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową, Dz.U. z 2007, nr 205, poz. 1488 i 1489.
 • RMNiSW 2013, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 273.
 • RRM 2012, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych, Dz.U. z 2012 r., poz. 1533
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171444212

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.