PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 7 | nr 18 Wokół sporów o suwerenność | 53--71
Tytuł artykułu

Suwerenność i zwierzchnictwo ludowe : egzystencja prywatna i egzystencja polityczna

Warianty tytułu
Popular Sovereignty : Private and Public Existences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest rozjaśnienie wewnętrznych napięć, jakimi naznaczone są nowożytne kategorie suwerenności i zwierzchnictwa ludowego. Służy temu próba odczytania różnych znaczeń sprawowania zwierzchnictwa ludowego, jakie wywieść można z twórczości Jana Jakuba Rousseau interpretowanej z perspektyw neorepublikańskiej, humanizmu obywatelskiego, komunitarystycznej i liberalnopolitycznej.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Analiza głównych tekstów politycznych Jana Jakuba Rousseau z uwzględnieniem współczesnych kierunków interpretacyjnych pokazuje, że te - rozbieżne nieraz interpretacje - należy odczytywać w świetle przedstawionej przez Roberta Spaemanna tezy o nieodwracalnym rozbiciu politycznej całości i rozdwojeniu egzystencji prywatnej i egzystencji politycznej u Rousseau.

PROCES WYWODU: Realizacji celu naukowego artykułu służy próba odczytania różnych znaczeń sprawowania zwierzchnictwa ludowego, jakie wywieść można z twórczości Jana Jakuba Rousseau interpretowanej z perspektyw neorepublikańskiej, humanizmu obywatelskiego, komunitarystycznej i liberalnopolitycznej. Problematyczna relacja między rozumną wolą powszechną i faktycznym konsensem większości jako jej reprezentacją wynika z prób połączenia dwóch tradycji określanych przez Spaemanna jako klasyczna i nominalistyczna.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Pozwala to ukazać we wnioskach ideę zwierzchnictwa ludowego jako instytucję naznaczoną napięciami wiążącymi się z mieszaną prywatno-polityczną egzystencją człowieka nowożytnego.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Projekt dobrze urządzonego społeczeństwa, którego opis odnaleźć można w Umowie społecznej i Uwagach o rządzie polskim, ujawnia dwuznaczności nowożytnej idei suwerenności ludu, która może być uwzględniona przy jej analizie jako naczelnej zasadzie ustrojowej państwa współczesnego. (abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The article is an attempt to highlight the inherent tensions and mutual contradictions that popular sovereignty perceived as a category of modern political thought is marked by.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Through the analyses of the crucial passages of Rousseau's political writings I show that different interpretations of popular sovereignty should be analyzed in the context of Robert Spaemann's reading of the rousseauian thesis of the irreversible disintegration of political unity and the separation of public and private.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: I argue that the thought of Jan Jakub Rousseau may be a basis for deriving different meanings of popular sovereignty according to different and sometimes mutually exclusive interpretations typical of neorepublicanism, civic humanism, communitarianism and political liberalism. Rousseau's idea of popular sovereignty may be perceived as combining classical and nominalist traditions (an actual consensus of the majority as a representation of the general will).

RESEARCH RESULTS: The main conclusion of the article is that the tension implicit in the idea of popular sovereignty is inherently linked with a dual condition of the modern man who is incapable of both a political and private existence.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The idea of a well-ordered society as described in The Social Contract and Considerations on the Government of Poland shows the tensions and ambiguities in the modern idea of popular sovereignty, which can be taken into consideration while analyzing it as one of the main constitutional principles. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
7
Strony
53--71
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
Bibliografia
 • Baczko, B. (1966). Paradoksy russoistyczne. W: J.J. Rousseau, Umowa społeczna oraz Uwagi o Rządzie Polskim [i inne pisma], tłum. B. Baczko i in., oprac i wstępem opatrzył: B. Baczko. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Baczko, B. (2009). Rousseau: samotność i wspólnota. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 • Bernard, F.M. (1984). Patriotism and Citizenship in Rousseau: A Dual Theory of Public Willing? The Review of Politics, Vol. 46, No. 2, 244-265.
 • Bertram, Ch. (2004). Rousseau and 'The Social Contract'. London, New York: Routledge.
 • Habermas, J. (2005). Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, tłum. A. Romaniuk, R. Marszałek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kantorowicz, E.H. (2008). Pro patria mori w średniowiecznej myśli politycznej, tłum. R. Pawlik. Kronos, 4, 5-22.
 • MacIntyre, A. (2004). Czy patriotyzm jest cnotą?, tłum. T. Szubka. W: P. Śpiewak (red.), Komunitarianie. Wybór tekstów. Warszawa: Fundacja Aletheia, 285-304.
 • Noone, J.B. (1970). The Social Contract and the Idea of Sovereignty in Rousseau. The Journal of Politics, Vol. 32, No. 3, 696-708.
 • Peretiatkowicz, A. (1921). Filozofja społeczna J.J. Rousseau'a. Poznań: Fiszer i Majewski.
 • Rawls, J. (1998). Liberalizm polityczny, tłum. A. Romaniuk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rawls, J. (2010). Wykłady z historii filozofii polityki, tłum. S. Szymański. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 • Rousseau, J.J. (1955). Emil czyli o wychowaniu, t. 1, tłum. W. Husarski, wstępem i komentarzem opatrzył J. Legowicz. Wrocław: Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 • Rousseau, J.J. (1956). Ekonomia polityczna, tłum. H. Elzenberg. W: J.J. Rousseau, Trzy rozprawy z filozofii społecznej, oprac. i wstęp: H. Elzenberg. Warszawa: PWN.
 • Rousseau, J.J. (1966a). Uwagi o rządzie polskim i jego projektowanej naprawie, tłum. M. Staszewski. W: J.J. Rousseau, Umowa społeczna oraz Uwagi o Rządzie Polskim [i inne pisma], tłum. B. Baczko i in., oprac. i wstępem opatrzył: B. Baczko. Warszawa: PWN.
 • Rousseau, J.J. (1966b). List do arcybiskupa de Beaumont, tłum. H. Rosnerowa. W: J.J. Rousseau, Umowa społeczna oraz Uwagi o Rządzie Polskim [i inne pisma], tłum. B. Baczko i in., oprac. i wstępem opatrzył: B. Baczko. Warszawa: PWN.
 • Rousseau, J.J. (2002). Umowa społeczna, tłum. A. Peretiatkowicz, Kęty: Wydawnictwo Antyk.
 • Shklar, J. (1969). Men and Citizens. A study of Rousseau's social theory. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Spaemann, R. (2006). Utopia wolności od panowania. W: R. Spaemann, Granice, tłum. J. Merecki. Warszawa: Oficyna Naukowa, 275-302.
 • Spaemann, R. (2011). Rousseau - człowiek czy obywatel. Dylemat nowożytności. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Viroli, M. (1988). Jean-Jacques Rousseau and the 'well-ordered society'. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Viroli, M. (2002). Republicanism, trans. A. Shugaar. New York: Hill and Wang.
 • Zaborowski, H. (2010). Robert Spaemann's Philosophy of the Human Person. Nature, Freedom, and the Critique of Modernity. Oxford: Oxford University Press.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171444224

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.