PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 7 | nr 18 Wokół sporów o suwerenność | 147--163
Tytuł artykułu

Istota polityki społecznej - "Sprawiedliwe zaspokajanie potrzeb"

Warianty tytułu
The Essence of Social Policy - "Faire Distribution of Goods"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
CEL NAUKOWY: Celem niniejszego, trzyczęściowego artykułu jest analiza definicji polityki społecznej w polskiej literaturze polityki społecznej, opublikowanej po 1918 roku.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Autor koncentruje się na definicjach ekonomistów, specjalistów w dziedzinie polityki społecznej, socjologów i prawników. Podejmuje próbę udowodnienia hipotezy badawczej, że polityka społeczna jako polityka publiczna jest nauką stosowaną.

PROCES WYWODU: Autor akcentuje dwa problemy: 1) niewystarczające zaspokojenie potrzeb społecznych ludności w przeszłości oraz 2) występowanie oczekiwań po stronie społeczeństwa zaspokojenia przez władze publiczne potrzeb w zakresie pracy, zmniejszenia stopy bezrobocia, zagwarantowania zabezpieczenia społecznego, pomocy socjalnej, opieki medycznej, zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i edukacyjnych.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Autor podkreśla konieczność dokonania zmiany ról, z pasywnej w aktywną, przez państwo jako główny podmiot polityki społecznej, oraz włączenie organizacji pozarządowych w sferę stosowanej polityki społecznej.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Nowoczesna polityka społeczna powinna zerwać ze stosowanym po wojnie biurokratycznym systemem dystrybucji dóbr i zaspokajania potrzeb, uzależnionym od aktywności zawodowej. W części trzeciej, zatytułowanej "Sprawiedliwe zaspokajanie potrzeb", autor przedstawia nieekonomiczne kryteria podziału dóbr: równość, sprawiedliwość i inne wartości humanistyczne, które powinny pełnić decydującą funkcję w procesach świadczenia usług socjalnych, ustalania i wypłacania świadczeń socjalnych osobom niezdolnym do pracy. Państwo, władze publiczne oraz inne, pozarządowe, podmioty polityki społecznej powinny gwarantować równy, lecz niejednakowy, sprawiedliwy dostęp osób będących w potrzebie do usług i świadczeń socjalnych, opieki zdrowotnej, mieszkań, edukacji i innych niezbędnych dla zagwarantowania określonego poziomu życia. Program społeczny "500 plus" może być wykorzystany jako przykład ograniczonego zaangażowania państwa w politykę społeczną, która z istoty rzeczy powinna być skoncentrowana na wzroście gospodarczym i rozwoju cywilizacyjnym całego społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The Author examines the notions of social policy that were raised in Poland between Great Wars in socialist Poland and will need to be faced both by the social policy scholars and government in the coming years.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The Author focus on definitions presented by economists, social policy analysts, sociologists and legal scholars of social policy as an applied social science. He addressed the following issues: 1) the inadequacy an inefficiency of the social policies during the former times; 2) basic needs and popular expectations related to job availability, unemployment, social security, social assistance, medical care services, housing shortage, high cost of living, educational training.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The Author points out the necessity to change the role of the state from passive to active player, encourage NGO's to participate to much greater extent in social policy matters.

RESEARCH RESULTS: The collapse of the previous "red tape" system of welfare ought to be replaced with a new system based on combination of mutual aid principles, conservative corporatist social policy and in the most difficult, limited cases on the humanitarian ideas.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The part third and the last one of the paper entitled "The faire distribution of goods" deals with non-economic criteria: justice, fairness and other humanistic values in the process of distributing social services, social assistance and social help among those cannot performed any type of work. The essence of social policy run by the state and other public as well as prove institution cover the following social services: income maintenance during the period sickness, unemployment, disability, and old age, housing, medical care and education. Child allowance described in the first part of the article ("500 plus") right now is presented by the state government as the most important instruments of social policy programs'. However, a more positive and politically motivated commitment of the state government to engage itself in the social assistance kind of social policy program is limited due to the very fact that it cannot be qualified as purposeful commitment of the government and its public policy into the general welfare of the entire community. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
7
Strony
147--163
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
Bibliografia
 • Abel-Smith, B. i Titmuss, K. (red.). (1987). The Philosophy of Welfare. Selected Writings of Richard M. Titmuss, an Introduction by S.M. Miller. London - Sydney: Allen and Uniwn.
 • Auleytner, J. (2000). Polityka społeczna. Teoria i organizacja. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 • Dziewięcka-Bokun, L. (2000). Systemowe determinanty polityki społecznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Dziewięcka-Bokun, L. i Mielecki, J. (1996). Wybrane problemy polityki społecznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Firlit-Fesnak, G. i Szylko-Skoczny, M. (2013). Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Fox-Piven, F. i Cloward, R.A. (1971). Regulating the poor. The functions of public welfare. New York: Vintage Books.
 • Kańtoch, B. i Szatur-Jaworska, B. (1996). Potrzeby ludzkie i poziom życia. W: A. Rajkiewicz, M. Księżopolski i J. Supińska (red.), Polityka społeczna. Warszawa: Wydawnictwo "Śląsk".
 • Kowalak, T. (1998). Marginalność i marginalizacja społeczna. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 • Kurzynowski, A. (2001). Związki polityki społecznej z polityką gospodarczą. W: A.Jurzynowski (red.), Polityka społeczna. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 • Orczyk, J. (2005). Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Rajkiewicz, A. (red.). (1973). Słowo wstępne. W: Polityka społeczna. Warszawa: PWE.
 • Rajkiewicz, A. (red.). (1979). Polityka społeczna. Warszawa: PWE.
 • Supińska, J. (1991). Dylematy polityki społecznej. Warszawa: Instytut Polityki Społecznej UW.
 • Szarfenberg, R. (2002). Podstawy i granice racjonalizacji polityki społecznej. Polska lat 90. - wybrane przykłady, maszynopis pracy doktorskiej. Warszawa.
 • Szarfenberg, R. (2008). Krytyka i afirmacja polityki społecznej. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 • Szatur-Jaworska, B. i Firlit-Festnak, G. (1994). Leksykon pojęć socjalnych. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 • Szumlicz, T. (1994). Modele polityki społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnictwa SGH.
 • Świątkowski, A.M. (2006). Karta praw społecznych Rady Europy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Świątkowski, A.M. (2013). Gwarancje prawne pokoju społecznego w stosunkach pracy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Świątkowski, A.M. (2015a). Prawo pracy Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Świątkowski, A.M. (2015b). Równość i sprawiedliwość w prawie pracy, prawie socjalnym i polityce społecznej. Lublin: Annales UMCS, IUS.
 • Wnuk-Lipiński, E. (1996). Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171444254

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.