PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 7 | nr 18 Wokół sporów o suwerenność | 167--183
Tytuł artykułu

Próba weryfikacji zasadności postulatów sformułowanych w Declaration of Internet Freedom

Warianty tytułu
The Attempt to Verify the Validity of the Demands Expressed in The Declaration of Internet Freedom
Języki publikacji
PL
Abstrakty
CEL NAUKOWY: Celem naukowym artykułu jest skonfrontowanie obaw formułowanych przez sygnatariuszy Deklaracji Wolności w Internecie z danymi empirycznymi oraz analizami organizacji pozarządowych podejmujących się badania poziomu respektowania praw użytkowników globalnej sieci. Zestawienie teoretycznie opracowanych postulatów z danymi pochodzącymi z badań stanu wolności sieci pozwoli odpowiedzieć na pytanie dotyczące zasadności stawianych w obu deklaracjach tez.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: W celu weryfikacji zasadności formułowanych przez cyberaktywistów postulatów przeprowadzono krytyczną analizę treści dokumentów, materiałów prasowych, literatury przedmiotu oraz raportów dotyczących wspomnianej problematyki.

PROCES WYWODU: Artykuł rozpoczyna się od prezentacji kilku różnych deklaracji obrońców wolności w środowisku WWW. Następnie na podstawie analizy raportów Freedom on the Net i Enemies of the Internet starano się odpowiedzieć na pytanie o słuszność i trafność postulatów spisanych w Deklaracji Wolności w Internecie.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Lektura materiału badawczego pozwala na identyfikację kilkuset, w samym tylko 2014 roku, przypadków cenzurowania sieci, ingerowania w prywatność internautów, ograniczania dostępu do sieci, odłączania użytkowników od sieci globalnej na rzecz tworzenia substytutów lokalnych czy tworzenia restrykcyjnego prawa, godzącego w idee wolności Internetu. Wszystkie dane empiryczne wskazują wyraźnie, iż obawy cyberaktywistów sformułowane w obu badanych Declaration of Internet Freedom uznać należy za wysoce uzasadnione.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Za zasadne uznano postulaty środowiska międzynarodowego, aktywnie walczącego na rzecz ochrony wolności sieci i w sieci. Potwierdzono fakt występowania licznych przypadków wprowadzania niekorzystnych dla internautów restrykcji prawnych, ingerowania w treść zasobów sieci oraz tworzenia utrudnień w dostępie do infrastruktury teleinformacyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The purpose of this article is to verify the fears formulated by the signers of the Declaration of Internet Freedom with empirical data and analysis of non-governmental organizations that measure the level of respect for the rights of the Internet's users.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: In order to verify the legitimacy of the fears formulated by cyberactivists, a critical analysis of the documents, press releases, literature and reports related to this issue was carried out.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: This article consists of two main parts: a presentation of the various declarations written by the defenders of freedom in a Web environment and the analysis of reports: Freedom on the Net and Enemies of the Internet.

RESEARCH RESULTS: Reading of the research data is a depressing guide to the hundreds (taking place only in 2014) cases of Internet censorship, violations of user rights, obstacles to access the network, disconnecting users from the global network and creating local substitutes (of the Internet) or the enactment of restrictive laws that contradict the ideas of Internet freedom. All the empirical data clearly show that the fear of cyberactivists formulated in both documents should be considered highly justified.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The demands of international society, actively fighting to protect the freedom of the network and within the network, were considered appropriate and right. It has been confirmed that there are numerous cases of introducing unfavorable legal restrictions for internet users, violations of user rights and obstacles to access the telecommunications infrastructure. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
7
Strony
167--183
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Australia. Freedom on the Net 2015. (2015). Pozyskano z: https://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202015_Australia.pdf.
 • Cyberspace and the American Dream: A Magna Carta for the Knowledge Age, The Progress and Freedom Foundation. (1994). Pozyskano z: http://www.pff.org/issues-pubs/futureinsights/fi1.2magnacarta.html.
 • Declaration of Internet Freedom. (2012a). Pozyskano z: http://www.internetdeclaration.org.
 • Declaration of Internet Freedom. (2012b). Pozyskano z: http://declarationofinternetfreedom.org.
 • Declaration of the Independence of Cyberspace, Electronic Frontier Foundation. (1996). Pozyskano z: https://www.eff.org/cyberspace-independence.
 • Enemies of the Internet 2014. (2014). Pozyskano z: https://12mars.rsf.org/wp-content/uploads/EN_RAPPORT_INTERNET_BD.pdf.
 • False Freedom: Online Censorship in the Middle East and North Africa, Human Rights Watch. (2005). Pozyskano z: https://www.hrw.org/reports/2005/mena1105.
 • Freedom on the Net (2011). Pozyskano z: https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2011.
 • Freedom on the Net (2012). Pozyskano z: https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2012.
 • Freedom on the Net (2013). Pozyskano z: https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2013.
 • Freedom on the Net (2014). Pozyskano z: https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2014
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171444260

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.