PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 10 (CD) | 313--326
Tytuł artykułu

Podatek katastralny jako potencjalny czynnik konkurencyjności i rozwoju regionalnego

Warianty tytułu
Cadastral Tax as a Potential Competitiveness Regional Growth Factor
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podatek katastralny uważany jest za istotne źródło zwiększenia dochodów jednostek samorządowych. W artykule przedstawiono symulację ekonomicznych skutków wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości w Polsce z punktu widzenia obciążeń podatkowych oraz dochodów budżetowych na przykładzie wybranych nieruchomości w gminie Skrwilno. Symulację skutków przeprowadzono na przykładzie wybranych obiektów, dla których oszacowano wielkości podatku obowiązującego od nieruchomości w 2016 roku i podatku ad valorem (podatku katastralnego). Wyniki badania wskazują na znaczący wzrost obciążeń podatkowych, zwłaszcza od nieruchomości mieszkaniowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Cadastral tax is considered an important source of increase of the income of self-government units. In the present article, a simulation of the economic consequences of the introduction of property tax in Poland is presented from the perspective of tax burden and budget revenue, on the example of selected real estate units in the Skrwilno commune. The simulation of the consequences was performed on the example of selected units, for which the sizes of the taxes on property values, obliging since 2016, and the ad valorem tax (cadastral tax) were estimated. The results of this study point to a significant increase of the tax burden, especially that on the residential real estate. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
313--326
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Bibliografia
 • 1. Albin J., Kierunki modernizacji polskiego systemu katastralnego, Materiały z Konferencji Naukowo-Technicznej, Pogorzelica 2003.
 • 2. Biuletyn Informacji Publicznej, Uchwała nr XII/66/15 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 30 listopada 2015 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 • 3. Bryndziak S., Czy podatek od wartości nieruchomości jest szansą na zwiększenie dochodów samorządu terytorialnego?, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 2011, t. LXXXIV.
 • 4. Ciak J., Wąsewicz B., Kataster jako warunek reformy systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" 2014, nr 4.
 • 5. Etel L., Dowgier R., Podatki i opłaty lokalne - czas na zmiany, Białystok 2013.
 • 6. Etel L., Opinia w sprawie skutków ekonomicznych wprowadzenia podatku katastralnego, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2000.
 • 7. Etel L., Podatek od nieruchomości, rolny, leśny. Warszawa 2005.
 • 8. Etel L., Preludium do podatku katastralnego, "Nieruchomości" 1998, nr 3.
 • 9. Firlej K. A., Firlej Ch., Porównanie systemów opodatkowania nieruchomości w Unii Europejskiej, "Progress in Economic Sciences" 2014, nr 1.
 • 10. Głuszak M., Marona B., Podatek katastralny. Ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości, Warszawa 2015.
 • 11. Gnat S., Symulacja zmian obciążeń podatkowych - podatek rolny a podatek katastralny, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 31, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013.
 • 12. Gołąbeska E., Zintegrowany System Katastralny czynnikiem rozwoju rynku nieruchomości, "Świat Nieruchomości" 2011, nr 2.
 • 13. Gomułowicz A., Zasady podatkowe, [w:] Etel J. (red.), System prawa finansowego. Tom III. Prawo daninowe, Warszawa 2010.
 • 14. Grycuk A., Zalety i wady wprowadzenia w Polsce podatku katastralnego [w:] Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, Warszawa 2000.
 • 15. Kucharska-Stasiak E., Żelazowski K., Przesłanki ekonomiczne wprowadzenia podatku ad valorem, "Nieruchomości" 2004, nr 9.
 • 16. Marona B., Ocena możliwości zwiększenia dochodów gmin z mienia nieruchomego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1183, Wrocław 2007.
 • 17. Modzelewski W., Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2003.
 • 18. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli Zintegrowanego Systemu Katastralnego w latach 2000-2005 (I półrocze), marzec 2006.
 • 19. Nawrocka E., Przesłanki do wprowadzenia w Polsce podatku od wartości nieruchomości, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 1, Gdańsk 2008.
 • 20. Nowecki G., Co z tym katastrem, "Monitor Podatkowy" 2011, nr 4.
 • 21. Surówka K., Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2013.
 • 22. Wołowiec T., Reforma systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce szansą pobudzenia rozwoju lokalnego i regionalnego samorządów terytorialnych, "Studia Regionalne i Lokalne" Nr 4/2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171444352

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.