PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | vol. 14, nr 2 (59), t. 1 Starzenie się społeczeństw a współczesne teorie ekonomii i zarządzania | 41--59
Tytuł artykułu

Modele "srebrnej gospodarki" w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym : próba wprowadzenia do dyskusji

Warianty tytułu
"Silver Economy" Models in the European Union in the Comparative Approach : an Attempt to Introduce Discussion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym ze zjawisk związanych z procesem starzenia się społeczeństw są przemiany systemów gospodarczych zorientowane na produkcję i dystrybucję dóbr i usług dla osób starszych, jak również dla młodszych grup wiekowych w ramach ich przygotowania do starości. Artykuł przybliża główne cechy koncepcji "srebrnej gospodarki" w kontekście realizacji polityki aktywnego starzenia się. Opracowanie przedstawia typologię modeli srebrnej gospodarki w krajach Unii Europejskiej na poziomach krajowym i regionalnym na podstawie wykorzystania porównań indeksu aktywnego starzenia się (Active Ageing Index) do typologii zróżnicowań i kultur kapitalizmu oraz typologii państw dobrobytu. W podsumowaniu przybliżono wnioski dla działań praktycznych oraz propozycje dalszych kierunków badań. (abstrakt oryginalny)
EN
Some phenomena associated with ageing populations are transition of economies to focus more on the production and distribution of goods and services for older adults as well as for younger age groups as part of their preparation for old age. The paper presents the main features of the concept of "silver economy" in the context of active ageing policies. The study presents a typology of the silver economy models in the European Union at national and regional levels based on the use of the Active Ageing Index in comparison to the typology of differences and cultures of capitalism as well as the typology of welfare states. The summary contains conclusions for practical interventions and proposals for further research. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • AMU Nordjylland. (2009). An Ageing Europe: Challenges of the European Senior Service Sector: 4 Leaf Clover Quality Model for Senior Service Sector Project. Pozyskano z: http://senior-service-sector.eu:8180/opencms/export/sites/default/4LC/en/Results/ NationalReports/WP2TransantionalReportChallengesENG.pdf (06.06.2015).
 • Arts, W. i Gelissen, J. (2006). Three Worlds of Welfare Capitalism or More? A State- of-the-Art Report. W: C. Pierson i F.G. Castles (red.), The Welfare State Reader (s. 175-197). Cambridge: Polity.
 • Błędowski, P. (2012). Polityka wobec osób starych - cele i zasady. Studia BAS, (2), 201-216.
 • Burdick, D.C. (2007). Gerontechnology. W: J.E. Birren (red.), Encyclopedia of Gerontology (s. 619-630). Oxford: Academic Press.
 • Coulmas, F. (2008). Looking at the Bright Side of Things. W: F. Kohlbacher i C. Herstatt (red.), The Silver Market Phenomenon. Business Opportunities in an Era of Demographic Change (s. V-VI). Berlin, Heidelberg: Springer.
 • Enste, P., Naegele, G. i Leve, V. (2008). The Discovery and Development of the Silver Market in Germany. W: F. Kohlbacher i C. Herstatt (red.), The Silver Market Phenomenon. Business Opportunities in an Era of Demographic Change (s. 325-339). Berlin, Heidelberg: Springer.
 • Ervik, R. (2009). A Missing Leg of Ageing Policy Ideas: Dependency Ratios, Technology and International Organizations. Referat wygłoszony na: ESPAnet Conference, Urbino. Pozyskano z: http://www.espanet-italia.net/conference2009/paper/15%20-%20 Ervik.pdf (06.06.2015).
 • Esping-Andersen, G. (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton: Princeton University Press.
 • European Commission. (2005). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Green Paper Confronting Demographic Change: A New Solidarity Between the Generations: COM/2005/94. Brussels: European Commission.
 • European Commission. (2007). Europe's Demographic Future: Facts and Figures on Challenges and Opportunities. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 • European Commission. (2009). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Dealing with the Impact of an Ageing Population in the EU (2009 Ageing Report): COM/2009/0180. Brussels: European Commission.
 • European Commission. (2011). Demography Report 2010: Older, More Numerous and Diverse Europeans. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • European Commission. (2012). The EU Contribution to Active Ageing and Solidarity Between Generations. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • European Commission. (2015). Growing the Silver Economy in Europe: Background Paper. Brussels: European Commission.
 • Ferry, M., Novotny, V, Mancusi, V, Gross, T. i Bachtler, J. (2006). Regions for All Ages: The Implications of Demographic Ageing for Regional Policy. Glasgow: European Policies Research Centre, University of Strathclyde.
 • Ferry, M. i Vironen, H. (2010). Dealing with Demographic Change: Regional Policy Responses. European Policy Research Paper, (72), 1-30.
 • Foray, D., Goddard, J., Goenaga Beldarrain, X. i Landabaso, M. (2012). Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3). Brussels: European Commission.
 • Golinowska, S. (red.). (2011). Małopolskie Studia Regionalne. Challenges of Małopolska in the Context of an Aging Population. Cracow: Marshal Office of the Małopolska Region.
 • Hall, P.A., i Soskice, D.W. (red.). (2001). Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Hampden-Turner, C. i Trompenaars, A. (2000). Building Cross-Cultural Competence: How to Create Wealth from Conflicting Values. New Haven: Yale University Press.
 • Katsarova, I. (red.). (2008). Shrinking Regions: a Paradigm Shift in Demography and Territorial Development. Study, IP/B/REGI/IC/2007-044 11/07/2008. Brussels: European Parliament.
 • Kazepov, Y. (2010). Rescaling Social Policies towards Multilevel Governance in Europe: Some Reflections on Processes at Stake and Actors Involved. W: Y. Kazepov (red.), Rescaling Social Policies. Towards Multilevel Governance in Europe (s. 35-72). Farnham, Burlington: Ashgate.
 • Klimczuk, A. (2011). Strategic Responses on Population Ageing in Regional Policy. W: S. Hittmar (red.), Theory of Management 4: The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base (s. 261-265). Zilina: EDIS, University of Zilina.
 • Klimczuk, A. (2012). Społeczeństwo wielokulturowe i srebrna gospodarka. Wielokulturowość w kontekście starzenia się ludności. W: M. Biernacka, K. Krzysztofek i A. Sadowski (red.), Społeczeństwo wielokulturowe - nowe wyzwania i zagrożenia (s. 243-268). Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
 • Klimczuk, A. (2015). Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume I: Context and Considerations. New York: Palgrave Macmillan.
 • Moody, H.R. i Sasser, J.R. (2012). Aging: Concepts and Controversies. Thousand Oaks: Sage.
 • Nölke, A. i Vliegenthart, A. (2009). Enlarging the Varieties of Capitalism: The Emergence of Dependent Market Economies in East Central Europe. World Politics, 61 (04), 670-702.
 • O'Sullivan, C., Mulgan, G. i Vasconcelos, D. (2010). Innovating Better Ways of Living in Later Life: Context, Examples and Opportunities. Working Paper/The Young Foundation, (May), 1-38.
 • Szatur-Jaworska, B. (2006). Dwa aspekty polityki społecznej - polityka wobec ludzi starych i polityka wobec starości. W: B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski i M. Dzięgielewska (red.), Podstawy gerontologii społecznej (s. 291-294). Warszawa: ASPRA-JR.
 • UNECE. (2012). Synthesis Report on the implementation of the Madrid International Plan of Action on Ageing in the UNECE Region: Second Review and Appraisal of the Regional Implementation Strategy of the Madrid Plan of Action on Ageing (MIPAA/ RIS). Geneva: UNECE.
 • WHO. (2002). Active Ageing: A Policy Framework. Geneva: WHO.
 • Zaidi, A. (2014). Policy Brief: AAI2014: Active Ageing Index for 28 European Union Countries. Pozyskano z: www1.unece.org/stat/platform/download/attachments/76287849/ Policy_Brief_AAI_2014_November2014_FINAL.PDF (06.06.2015).
 • Zaidi, A., Gasior, K., Hofmarcher, M.M., Lelkes, O., Marin, B., Rodrigues, R., Schmidt, A., Vanhuysse, P. i Zolyomi, E. (2013). Active Ageing Index 2012: Concept, Methodology and Final Results: Methodology Report Submitted to European Commission's DG Employment, Social Affairs and Inclusion, and to Population Unit, UNECE, for the project: ,Active Ageing Index (AAI). Geneva: UNECE.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171444654

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.