PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 1 | nr 1 Przedsiębiorczość w kontekście globalnym | 99--117
Tytuł artykułu

Polityka regionalna jako narzędzie rozwoju konkurencyjności regionów

Autorzy
Warianty tytułu
Regional Policy as a Tool for the Development Competitiveness of Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie miejsca polityki regionalnej w rozwoju konkurencyjności regionów. Artykuł traktuje politykę regionalną jako instrument kreowania przyszłości gospodarczej regionów. Podstawą takiego podejścia jest przedstawienie w opracowaniu wybranych koncepcji rozwoju regionalnego oraz ukazanie ich mechanizmów działania wraz ze wskazaniem roli polityki regionalnej w procesach rozwojowych. W artykule omówiono również problematykę konkurencyjności regionów i jej elementów tworzących podstawę rozwoju regionalnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the place of regional policy in the development of competitiveness regions. The article discusses regional policy as a tool for creation economic future of the regions. The basis for this approach is to present in an article selected the concepts of regional development, and to show their mechanisms of action, together with an indication of the role of regional policy in the development processes. The article also discusses the issue of competitiveness of regions and its elements forming the basis for regional development. (original abstract)
Rocznik
Tom
1
Strony
99--117
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Blažek J., Uhlíř J. (2013). Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace. Praha: Karolinum.
 • Domański B., Noworól A. (red.), (2010). Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Domański R. (1989). Podstawy planowania przestrzennego. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Dyjach K. (2013). Teorie rozwoju regionalnego wobec zróżnicowań międzyregionalnych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z. (2007). Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Łódź: CeDeWu.
 • Filipiak B. (2005). Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury. Szczecin: Fundacja Na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Gorynia M. (1998). Konkurencyjność przedsiębiorstwa-próba konceptualizacji i operacjonalizacji. W: E. Najlepszy (red.), Strategia przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 266, 9-30.
 • Góralski P., Lazarek M. (2009). Czynniki kształtujące konkurencyjność regionów. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 1, 307-315.
 • Grabiński T. (2003). Analiza taksonometryczna krajów Europy w ujęciu regionów. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Gruszecki T. (2002). Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jastrzębska W. (2010). Rola euroregionów i współpracy transgranicznej w procesie integracji europejskiej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Kot J. (2008). Przegląd podstawowych pojęć w zakresie innowacji i konkurencyjności regionalnej. Kielce: Wydawnictwo UJK.
 • Köchendurfer-Lucius G., Pleskovic B. (2009). Spatial Disparities and Development Policy. Washington, DC: The World Bank.
 • Kudełko J. (2005). Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Kudłacz T. (1999). Programowanie Rozwoju Regionalnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Malizia E.E., Feser E.J. (1999). Understanding Local Economic Development. New Jersey: Center for Urban Policy Research.
 • Mempel-Śnieżyk A. (2013). Koncepcje rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem klastrów i inteligentnych specjalizacji. Biblioteka Regionalisty 2013, nr 13, s. 107-121.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2009). Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Ministerstwo Rozwoju (2015). Konkurencyjność Regionu. https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/slownik/Strony/Konkurencyjnosc_regionu.aspx (data dostępu: grudzień 2015).
 • Nehring A. (2007). Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Nowak P. (2011). Nowy paradygmat rozwoju regionalnego na przykładzie wybranych regionów Europy Zachodniej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Nowakowska A. (2007). Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • Piętak Ł. (2014). Teoria biegunów wzrostu Francois Perroux i implementacja jej założeń w Hiszpanii w latach 1964-1975. Ekonomia XXI Wieku, 11, 185-202.
 • Puchalski K. (1987). Atrakcyjność społeczno-gospodarcza jako czynnik rozwoju miast. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Raczyk A. (2010). Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu w świetle współczesnych trendów. Wrocław: Wydawnictwo Bimart.
 • Szymla Z. (2000). Determinanty rozwoju regionalnego. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 • Tomaszewski M., Świadek A. (2011). Regionalna polityka innowacyjna w świetle wybranych wtórnych teorii rozwoju regionalnego. Zarządzanie Publiczne, 4, 37-47.
 • Wach K. (2012). Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój przez umiędzynarodowienie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171444846

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.