PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 2 | nr 1 Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością | 23--37
Tytuł artykułu

Wykorzystanie wybranych metod analizy strategicznej w diagnozie potencjału rozwojowego organizacji pozarządowych

Autorzy
Warianty tytułu
The Use of Selected Methods of Strategic Analysis in the Diagnosis of the Development Potential of Non-Governmental Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia specyfikę organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem trudnych warunków ich funkcjonowania w Polsce i na tym tle przedstawia ważność zastosowania w tych organizacjach zarządzania strategicznego, a zwłaszcza jego kluczowego elementu, czyli analizy strategicznej. Autor na bazie własnego doświadczenia związanego z wykonaną analizą strategiczną dwóch organizacji pozarządowych oraz przeglądu literatury przedstawia propozycję zastosowania wybranych analiz strategicznych z ustaleniem kolejności ich wykonania. Propozycja obejmuje co najmniej po jednej metodzie z analiz: makrootoczenia, mikrootoczenia, organizacji oraz uwzględnia analizę zintegrowaną SWOT z jej dwiema odmianami SWOT/TOWS i MOWST. W artykule została postawiona hipoteza, że odpowiedni dobór metod analizy strategicznej z umiejscowieniem ich przed analizą SWOT i jej modyfikacjami pozwala na bardziej obiektywne określenie potencjału rozwojowego organizacji. Może to mieć wpływ na doprecyzowanie czy też zmianę misji organizacji, zwiększając tym samym zdecydowanie szanse na lepszy dobór strategii, a tym samym ułatwiając stabilny rozwój organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the specificity of non-governmental organizations with particular focus on difficult operating conditions in Poland, and on this background it shows how important it is to apply strategic management in these organizations; especially to apply its key element: the strategic analysis. The author, basing on empirical studies and literature review, presents the proposal to apply selected strategic analyses, with determination of the order of their execution. The proposal includes at least one method of analysis of: macro environment, micro environment, organization, and includes an integrated SWOT analysis and its two varieties: SWOT/TOWS and MOWST. The article contains the hypothesis that the appropriate selection of the methods of strategic analysis, placing them before the SWOT analysis and its modifications, allows for a more objective assessment of the potential of organization development, and may have an impact on clarifying or changing the mission of the organization, thereby increasing strongly the chances for better selection of the strategy, and as a result, facilitating a stable development of the organization. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Allison M., Kaye J. (2005). Strategic Planning for Nonprofit Organization. A Practical Guide and Workbook. San Francisco: John Willey & Sons.
 • Bohdziewicz-Lulewicz M. (2008). Balanced Scorecard jako narzędzie pomiaru oddziaływania społecznego w przedsiębiorstwach społecznych, tworzonych przez organizacje pozarządowe w Polsce. Ekonomia Społeczna, 2.
 • Bryson J.M. (2011). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement. 4th Edition, San Francisco: John Wiley & Sons.
 • Cardeall N., António N. (2012). Valuable, rare, inimitable resources and organization (VRIO) resources or valuable, rare, inimitable resources (VRI) capabilities: What leads to competitive advantage? African Journal of Business Management, 6(37), 10160-10161.
 • Daniluk P. (2008). Zarządzanie strategiczne. Analiza strategiczna organizacji. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 • Dobbs M.E., Pisarczyk T. (2012). The MOWST Matrix for nonprofit strategic decision making. Journal of Business Society & Government, 4(1), 30-45.
 • Domański J. (2010a). Model zarządzania strategicznego w organizacjach non-profit. W: A. Zakrzewska-Bielawska (red.) (2010). Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania. Warszawa: C.H. Beck.
 • Domański J. (2010b). Zarządzanie strategiczne organizacjami non profit w Polsce. Warszawa: Oficyna.
 • Fudaliński J. (2002). Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kraków-Kluczbork: Antykwa.
 • Fudaliński J. (2013). Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce. Warszawa: Difin.
 • Fudaliński J. (2014). Dysfunctions of NPOs and NGOs in Poland in the Global Context: Some International Comparisons. Entrepreneurial Business and Economics Review, 2(1), 81-94.
 • Gajdzik B., Jama B. (2006). Analiza strategiczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Gliwice: Politechnika Śląska.
 • Gierszewska G. (1993). Metody analizy strategicznej. Organizacja i Kierowanie, 4.
 • Gierszewska G., Olszewska B., Skonieczny J. (2013). Zarządzanie strategiczne dla inżynierów. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Gierszewska G., Romanowska M. (2002). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 • Główny Urząd Statystyczny (2010). Stowarzyszenia, fundacje i społeczne podmioty wyznaniowe w 2008 r. Studia i analizy statystyczne. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 • Główny Urząd Statystyczny (2014). Trzeci Sektor w Polsce - Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, organizacje samorządu zawodowego, gospodarczego i pracodawców w 2012 r. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 • Główny Urząd Statystyczny (2015). Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 • Grant R.M. (2011). Współczesna analiza strategii. Warszawa: Oficyna.
 • Hudson M. (1997). Bez zysków i strat. Sztuka kierowania organizacjami sektora pozarządowego. Warszawa: Civic Dialogue Programme Phare.
 • Kafel T. (2005). Alternatywna metoda BCG jako narzędzie analizy strategicznej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 670.
 • Kafel T. (2000). Metodologiczne aspekty analizy mikrootoczenia organizacji. Zeszyty Naukowe Akademii Naukowej w Krakowie, 554.
 • Kafel T. (2003). Nowoczesne metody zarządzania w organizacjach non-profit. W: L.M. Pacholski, S. Trzcieliński (red.), Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem w otoczeniu burzliwym i nieprzewidywalnym. Poznań: Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
 • Kafel T. (2008). Strategiczne zarządzanie organizacjami pozarządowymi. Ekonomia Społeczna, 2.
 • Kwaśnicki W. (2005). Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej. Trzeci Sektor, 2, 10-35.
 • Kwiecińska M. (2008). Zarządzanie strategiczne w organizacjach niedochodowych - wyniki badań, W: A. Kaleta i K. Moszkowicz (red.), Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 20.
 • Lindenberg M. (2001). Are We at the Cutting Edge or the Bunt Edge?: Improving NGO Organizational Performance with Private and Public Sector Strategic Management Frameworks. Nonprofi t Management and Leadership, 11(3), 247-270.
 • Matyaszek-Szarek B. (2008). Interwencjonizm państwa a sektor ekonomii (gospodarki) społecznej. Ekonomia Społeczna, 2.
 • Nogalski B., Rybicki J., Gacek-Bielec J. (1996). Modele analizy portfelowej. Teoria i praktyka. Bydgoszcz: TNOiK.
 • Nowacki P. (2015). Analiza strategiczna i identyfikacja strategii grupy ChSCh. Niepublikowana praca magisterska. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Obłój K. (1998). Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWE.
 • Pierścionek Z. (2012). Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: WN PWN.
 • Rawski M. (2002). Nowe podejście do badania efektów synergii w metodzie refleksji strategicznej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 581, 43-54.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171444920

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.